logowanie

Jak działa odżelaziacz i kiedy jest potrzebny?

Odżelazianie wody to uzdatnianie wody polegające na usunięciu związków żelaza. Jego nadmiar zasadniczo pogarsza jakość wody, psując jej smak i zapach, a także powodując powstawanie osadów. Żeby usunąć z wody związki żelaza niezbędny jest odżelaziacz.

Odżelaziacz wody WATERSYSTEM FRM Performa Fot.: firma WATERSYSTEM

Nadmiar związków żelaza w wodzie

Problem zażelazienia wody dotyczy mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy korzystają z własnych ujęć wody. Obecność związków żelaza jest spowodowana wietrzeniem lub rozpuszczaniem niektórych skał, oraz częściowo, rozkładem substancji organicznych. Odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej otrzymują wodę, która spełnia wymogi polskich norm. Zawartość związków żelaza w wodzie głębinowej zwykle przekracza je kilkakrotnie. Widać to nie tylko w wynikach badań laboratoryjnych. Nadmiar żelaza można stwierdzić organoleptycznie – woda ma specyficzny, nieprzyjemny smak i zapach, jej barwa zmienia się na żółto-brązową. Na armaturze pojawia się żółtawy nalot, a na pranych ubraniach – plamy. Zażelaziona woda ma negatywny wpływ na skórę i włosy. Ponadto, sole żelaza przyczyniają się do wytrącania szlamu i powstawania osadów, które zmniejszają światło rur, skracają żywotność instalacji i sprzętów AGD. Rozwijają się w nich bakterie, przez co jakość wody pogarsza się jeszcze bardziej.

Aby mieć pewność, że woda z własnej studni nadaje się do użytku trzeba ją przebadać pod kątem fizykochemicznym i biologicznym. Badania można wykonać w akredytowanym laboratorium lub w sanepidzie. Niektóre firmy, które zajmują się instalacją urządzeń uzdatniających wodę, samodzielnie wykonują podstawowe badania. Od ich wyników zależy wybór montowanego odżelaziacza.

Odżelaziacze i odmanganiacze - porównaj na Tuznajdziesz.pl

Jak działa odżelaziacz?

Usuwanie żelaza z wody polega na przeprowadzeniu jego rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne. Proces można podzielić na trzy etapy: utlenianie, osadzanie i wypłukiwanie. Utlenianie opiera się na napowietrzeniu wody lub użyciu środków chemicznych i odbywa się na odpowiednim złożu filtracyjnym. Powstałe w jego wyniku nierozpuszczalne wodorotlenki są odfiltrowywane. Następnie wytrącony i odfiltrowany osad zostaje wypłukany (aby zregenerować złoże). Częstotliwość regeneracji złoża zależy od ilości żelaza w wodzie i jej przepływu. W prostym modelach urządzeń, odżelaziacz automatycznie przepłukuje złoża wodą podczas płukania wstecznego.

Stosowane są także odżelaziacze ze złożami katalitycznymi, które utleniają związki żelaza i jednocześnie zatrzymują je na powierzchni złoża. Z czasem wymagają one regeneracji nadmanganianem potasu. Użytkownik musi więc pamiętać o uzupełnianiu preparatu regenerującego.

Odżelazianie wody wiąże się ze zwiększoną produkcją ścieków. Do regeneracji odżelaziacz wykorzystuje jednorazowo 250-400 l wody, proces należy powtórzyć dwukrotnie w ciągu miesiąca. Dokładna ilość zużytej wody i częstotliwość płukania podana jest w specyfikacji technicznej urządzenia. Poprawność regeneracji złoża zależy od mocy pompy – jeśli będzie ona zbyt słaba, złoże nie zostanie dokładnie przepłukane. Pozostaną na nim resztki osadu, co osłabi jego właściwości utleniające.

Woda poddawana odżelazianu powinna być wstępnie oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych, dlatego zaleca się instalację przed odżelaziaczem filtra z wkładem sedymentacyjnym. Na pracę złoża katalitycznego wpływa pH. Warto zamontować przed nim inżektor, który napowietrza wodę wpływającą do odżelaziacza, obniżając kwasowość i wspomagając pracę złoża.

Wybór odżelaziacza uzależniony jest przede wszystkim od parametrów wody. Sposób uzdatniania i konfigurację złóż filtrujących dobiera się indywidualnie. Najlepiej więc skorzystać z usług firm, które zajmą się doborem urządzenia oraz jego instalacją.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right