logowanie

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła jako źródło ciepła jest wykorzystywana głównie do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jest to urządzenie, które pobiera ciepło z otoczenia o niższej temperaturze i oddaje do ośrodka o wyższej temperaturze.

Pompa ciepła solanka/woda DIMPLEX SI 18TU Fot.: Firma GLEN DIMPLEX POLSKA

Pompa ciepła – budowa i zasada działania

Pompa ciepła działa podobnie jak urządzenia chłodnicze w odwróconym obiegu Carnota. Transportuje ona energię ze źródła dolnego do źródła górnego. Pompa ciepła może pobierać ciepło z gruntu, wody lub powietrza. Zdarza się, że jako dolne źródło wykorzystuje się ścieki lub procesy unieszkodliwiania odpadów.

Głównymi elementami pompy są: parownik, sprężarka, skraplacz, zawór dławiący. Przekazywanie ciepła odbywa się za pośrednictwem czynnika roboczego, który zmienia stan skupienia, czego następstwem jest oddawanie lub pobieranie energii. Płyn krążący w instalacji pod wpływem przemian termodynamicznych odparowuje w niskiej temperaturze i pobiera ciepło z otoczenia. Następnie sprężarka podnosi ciśnienie, co powoduje sprężenie gazu. Czynnik roboczy nagrzewa się i powoli zaczyna oddawać ciepło nadmuchiwanemu powietrzu lub wodzie w instalacji centralnego ogrzewania, a sam ulega skropleniu. Ciecz przepływa do elementu dławiącego, gdzie ulega rozprężeniu i zaczyna obniżać swoją temperaturę. Powraca do wymiennika, a cały cykl rozpoczyna się od nowa.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła możemy podzielić w zależności od rodzaju dolnego źródła i czynnika podgrzewanego w skraplaczu. Wyróżnia się pompy ciepła: woda-woda, woda-powietrze, powietrze-woda, powietrze-powietrze, solanka-woda.

Zobacz POMPY CIEPŁA w serwisie Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right