Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak działają kolektory słoneczne? Zasada działania kolektorów słonecznych.

Kolektor słoneczny to część instalacji grzewczej, w której energia słoneczna zamieniana jest w cieplną. Wykorzystywane są m.in. do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania systemów centralnego ogrzewania czy podgrzewania wody w basenie.

Kolektory słoneczne – budowa, zasada działania

Kolektory słoneczne, inaczej solary, pośredniczą w zamianie energii słonecznej w cieplną. Czynnikiem pośredniczącym w wymianie uzyskanego ciepła może być powietrze (kolektory powietrzne są rzadko stosowane z powodu małej sprawności) lub ciecz. Kolektory cieczowe dzieli się ze względu na ich budowę. Budowa kolektora słonecznego cieczowego pozwala, w zależności od jego rodzaju, na wychwytywanie energii cieplnej z promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i/lub odbitego. Promienie słońca ogrzewają absorber, czyli powlekaną płytę (najczęściej miedzianą) o wysokim współczynniku pochłaniania promieniowania słonecznego i niskiej emisyjności cieplnej. Powłoka płyty to zwykle cienka warstwa niklu, czarnego chromu lub tlenków tytanu, czyli materiałów o wysokiej absorpcji. Z płytą absorbera połączone są miedziane rurki, przez które przepływa ciecz odbierająca ciepło.

Fot.: Andrzej Szandomirski, MURATOR

Czynnikiem grzewczym może być woda lub płyn niezamarzający, np. glikol, jego ruch wymuszany jest przez pompę solarną. Po ogrzaniu czynnik grzewczy przepływa do zasobnika i oddaje ciepło przez wymiennik. Odbiornikiem jest najczęściej instalacja c.w.u. Schłodzony czynnik grzewczy wraca do kolektora. Całość zamknięta jest w izolowanej obudowie. Najprostszą budowę mają kolektory płaskie niepróżniowe, które przystosowane są do pochłaniania przede wszystkim promieniowania bezpośredniego, w mniejszym stopniu rozproszonego, przez co ich sprawność znacznie spada w okresie zimowym. W naszym klimacie lepiej sprawdzą się kolektory płaskie próżniowe. Wokół absorbenta wytworzona jest próżnia, dzięki czemu kolektory próżniowe są wydajniejsze. Straty ciepła są w nich mniejsze niż w solarach płaskich, w których rurki otoczone są powietrzem. Dodatkowo kolektory próżniowe przystosowane są do pochłaniania zarówno promieni bezpośrednich, jak i odbitych oraz rozproszonych. Innym rodzajem solarów próżniowych są kolektory rurowe, w których absorber umieszczony jest w rurce, w której wytworzona jest próżnia. Dzielimy je na kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika roboczego, z rurkami cieplnymi oraz z parabolicznym zwierciadłem CPC.

 

Systemy solarne i inne ekologiczne źródła ciepła w tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right