logowanie

Jak montować okna? Ciepły montaż okien

Montaż okna musi być wykonany zgodnie z zasadą „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” – jest to tzw. ciepły montaż okna. Prawidłowy montaż okna pozwoli zachować jego parametry techniczne, wyeliminuje przewiewy oraz zapewni suchość spoiny. Sprawdź, jak montować okna.

Montaż okna musi być wykonany zgodnie z zasadą „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” – jest to tzw. ciepły montaż okna. (fot. Mariusz Bykowski)

Podczas planowania każdej inwestycji budowlanej, choćby budowy niewielkiego domu jednorodzinnego, jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych projektowanego obiektu. Przejawia się to niemal na każdym etapie prac – wybór odpowiedniego rozwiązania, zakup produktów dobrej jakości i ich właściwy montaż dają wymierne, długoterminowe korzyści. Zasada ta dotyczy również okien. Nie wystarczy kupić produkty wysokiej jakości, trzeba je jeszcze poprawnie zamontować, tak aby nasz wkład w inwestycję nie poszedł na marne.

Teoretyczne podstawy zjawisk fizykochemicznych dotyczących montażu okien

Prawidłowe funkcjonowanie i trwałość połączeń budowlanych zależą od wielu zjawisk fizykochemicznych. Istotny wpływ na rodzaj zastosowanego uszczelnienia w połączeniach okienno-murowych ma współczynnik rozszerzalności termicznej łączonych materiałów oraz ich kolorystyka. Różna rozszerzalność temperaturowa materiałów prowadzi niejednokrotnie do zerwania połączenia na styku okno – mur.

Badania wykonane w niemieckim Instytucie Technik Okiennych w Rosenheim wykazały, że czarne profile okienne nagrzewały się niemal dwukrotnie mocniej niż profile białe w tych samych warunkach nasłonecznienia. Skutkowało to odmiennym przyrostem długości w materiale i poziomem naprężeń w profilach. Istotna jest tu wiedza na temat wymaganego poziomu odkształceń materiału uszczelniającego – jego odpowiedniego doboru oraz właściwego użycia. Ponadto, projektując uszczelnienie, trzeba ustalić, na jakie podłoża uszczelniacz ma być aplikowany (adhezja i kompatybilność) oraz uwzględnić temperaturę jego pracy w złączu. Kolejna kwestia to dobór zestawu materiałów w systemie uszczelniającym. W budownictwie kierujemy się zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”, co oznacza, że od strony zewnętrznej budynku powinniśmy użyć materiału, który ma zdolność do odprowadzania wilgoci nagromadzonej w spoinie oraz w strukturze materiału bazowego (np. piance poliuretanowej) w celu długotrwałego utrzymania parametrów złącza. W okresie zimowym ciśnienie cząstkowe pary wewnątrz ciepłego pomieszczenia jest znacznie większe niż na zewnątrz, co powoduje parcie na powierzchnię wewnętrzną połączenia – dążenie do wyrównania równowagi ciśnień. Ciepłe powietrze z wnętrza obiektu, przechodząc przez szczelinę, ulega ochłodzeniu, co powoduje wykraplanie się z niego pary wodnej. Jeżeli dopływ pary będzie szybszy od jej odprowadzania na zewnątrz, to wykroplona woda zacznie zalegać w połączeniu, a więc osłabiać parametry izolacyjności termicznej i akustycznej materiału bazowego – najczęściej pianki PU. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy opór dyfuzyjny na zewnątrz jest większy od oporu występującego wewnątrz pomieszczenia. Zawilgocenie spoiny prowadzi najczęściej do powstania mostków termicznych, a w konsekwencji – zagrzybienia. Należy zatem poznać cechy materiału, którego zamierzamy użyć do uszczelnienia. Często popełnianym błędem jest również pozostawienie nieosłoniętej pianki PU przy montażu okien i drzwi, a jest ona przecież materiałem nasiąkliwym i ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV.

 • powieksz
  Jak montować okna? Ciepły montaż okien
  W ścianie jednowarstwowej okno ustawia się w połowie jej grubości (rys. A.i M.Sterniccy)
 • powieksz
  Jak montować okna? Ciepły montaż okien
  W ścianie jednowarstwowej z węgarkiem okno umieszcza się w miejscu wyznaczonym przez węgarek (rys. A.i M.Sterniccy)
 • powieksz
  Jak montować okna? Ciepły montaż okien
  W ścianie dwuwarstwowej okno powinno się osadzać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru lub wysuwać częściowo w warstwę ocieplenia (rys. A.i M.Sterniccy)
 • powieksz
  Jak montować okna? Ciepły montaż okien
  W ścianie trójwarstwowej okno powinno być zamontowane w płaszczyźnie ocieplenia (rys. A.i M.Sterniccy)

Źródło: Informator Budowlany-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right