Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak montować okna? Ciepły montaż okien

Montaż okna musi być wykonany zgodnie z zasadą „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” – jest to tzw. ciepły montaż okna. Prawidłowy montaż okna pozwoli zachować jego parametry techniczne, wyeliminuje przewiewy oraz zapewni suchość spoiny. Sprawdź, jak montować okna.
Montaż okna Montaż okna musi być wykonany zgodnie z zasadą „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. Fot.: thinkstockphotos.com

Montaż okna musi być wykonany zgodnie z zasadą „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” – jest to tzw. ciepły montaż okna. (fot. Mariusz Bykowski)

Podczas planowania każdej inwestycji budowlanej, choćby budowy niewielkiego domu jednorodzinnego, jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych projektowanego obiektu. Przejawia się to niemal na każdym etapie prac – wybór odpowiedniego rozwiązania, zakup produktów dobrej jakości i ich właściwy montaż dają wymierne, długoterminowe korzyści. Zasada ta dotyczy również okien. Nie wystarczy kupić produkty wysokiej jakości, trzeba je jeszcze poprawnie zamontować, tak aby nasz wkład w inwestycję nie poszedł na marne.

Teoretyczne podstawy zjawisk fizykochemicznych dotyczących montażu okien

Prawidłowe funkcjonowanie i trwałość połączeń budowlanych zależą od wielu zjawisk fizykochemicznych. Istotny wpływ na rodzaj zastosowanego uszczelnienia w połączeniach okienno-murowych ma współczynnik rozszerzalności termicznej łączonych materiałów oraz ich kolorystyka. Różna rozszerzalność temperaturowa materiałów prowadzi niejednokrotnie do zerwania połączenia na styku okno – mur.

Badania wykonane w niemieckim Instytucie Technik Okiennych w Rosenheim wykazały, że czarne profile okienne nagrzewały się niemal dwukrotnie mocniej niż profile białe w tych samych warunkach nasłonecznienia. Skutkowało to odmiennym przyrostem długości w materiale i poziomem naprężeń w profilach. Istotna jest tu wiedza na temat wymaganego poziomu odkształceń materiału uszczelniającego – jego odpowiedniego doboru oraz właściwego użycia. Ponadto, projektując uszczelnienie, trzeba ustalić, na jakie podłoża uszczelniacz ma być aplikowany (adhezja i kompatybilność) oraz uwzględnić temperaturę jego pracy w złączu. Kolejna kwestia to dobór zestawu materiałów w systemie uszczelniającym. W budownictwie kierujemy się zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”, co oznacza, że od strony zewnętrznej budynku powinniśmy użyć materiału, który ma zdolność do odprowadzania wilgoci nagromadzonej w spoinie oraz w strukturze materiału bazowego (np. piance poliuretanowej) w celu długotrwałego utrzymania parametrów złącza. W okresie zimowym ciśnienie cząstkowe pary wewnątrz ciepłego pomieszczenia jest znacznie większe niż na zewnątrz, co powoduje parcie na powierzchnię wewnętrzną połączenia – dążenie do wyrównania równowagi ciśnień. Ciepłe powietrze z wnętrza obiektu, przechodząc przez szczelinę, ulega ochłodzeniu, co powoduje wykraplanie się z niego pary wodnej. Jeżeli dopływ pary będzie szybszy od jej odprowadzania na zewnątrz, to wykroplona woda zacznie zalegać w połączeniu, a więc osłabiać parametry izolacyjności termicznej i akustycznej materiału bazowego – najczęściej pianki PU. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy opór dyfuzyjny na zewnątrz jest większy od oporu występującego wewnątrz pomieszczenia. Zawilgocenie spoiny prowadzi najczęściej do powstania mostków termicznych, a w konsekwencji – zagrzybienia. Należy zatem poznać cechy materiału, którego zamierzamy użyć do uszczelnienia. Często popełnianym błędem jest również pozostawienie nieosłoniętej pianki PU przy montażu okien i drzwi, a jest ona przecież materiałem nasiąkliwym i ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV.

  • powieksz
    Jak montować okna? Ciepły montaż okien
    W ścianie jednowarstwowej okno ustawia się w połowie jej grubości (rys. A.i M.Sterniccy)
  • powieksz
    Jak montować okna? Ciepły montaż okien
    W ścianie jednowarstwowej z węgarkiem okno umieszcza się w miejscu wyznaczonym przez węgarek (rys. A.i M.Sterniccy)

Źródło: Informator Budowlany-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right