Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak odprowadzić wodę deszczową - komory drenażowe

Komory drenażowe to urządzenia, które wspomagają zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Rosnący stopień uszczelniania powierzchni, skutkuje zakłóceniami w infiltracji wody deszczowej do gruntu, co może prowadzić do dużych strat materialnych. Przeczytaj, w jaki sposób działają komory drenażowe, i gdzie warto je stosować.

Gdzie stosujemy komory drenażowe?

Nieodpowiedni sposób odprowadzania wody deszczowej z terenów zurbanizowanych skutkuje podwyższonym poziomem wód w rzekach, który może zagrażać człowiekowi. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, producenci oferują komory drenażowe. Są one przeznaczone do odwadniania dróg lub parkingów o dużych powierzchniach, np. przy centrach handlowych. Z powodzeniem mogą być również wykorzystywane dla potrzeb pojedynczych budynków mieszkalnych czy osiedli. System komór może być stosowany przy wysokim poziomie wód gruntowych. Jest to alternatywa dla drenażu rurowego czy skrzynek rozsączających.

Komory drenażowe mogą pełnić kilka funkcji:

- infiltracja wód opadowych do gruntu,

- retencja wód deszczowych,

- zatrzymanie pierwszej fali spływu ze zlewni.

Przeczytaj również o skrzynkach rozsączających

Budowa, zalety i wady komór drenażowych

System zagospodarowania wody deszczowej za pomocą komór jest prosty i wytrzymały. Wykonywane z polietylenu o wysokiej gęstości komory drenażowe są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur oraz substancji chemicznych, występujących w wodzie opadowej i ściekach. Mają kształt odwróconej litery U. Dzięki wygięciu górnej części w łuk oraz falistym bokom i wierzchu, są odporne na duże obciążenia. Ma to duże znaczenie w przypadku zastosowania ich do odwodnień dróg, kiedy muszą wytrzymać ciężar samochodów ciężarowych.

Dostępne są komory drenażowe o pojemnościach w zakresie od 0.5 m³ do 2.6 m³. Efektywna infiltracja wody deszczowej do gruntu odbywa się przez perforowane ściany i otwarte dno komór. System odznacza się dużą drożnością.

Zagospodarowanie wód opadowych w Tuznajdziesz.pl

Montaż komór jest łatwy i szybki. Możliwy jest również ich demontaż i przeniesienie w inne miejsce. Nie ma ograniczeń, co do kształtu i wymiaru systemu. Komory drenażowe mogą być łączone w łożyska lub rowy.

Dodatkową zaletą jest możliwość wewnętrznego przeglądu i serwisu. Możemy wykonać inspekcję np. przy pomocy kamery. Komory drenażowe mogą być myte pod ciśnieniem.

Zbiorniki na wodę i ścieki w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right