logowanie

Jak odprowadzić wody opadowe - skrzynki rozsączające

Skrzynki rozsączające to jeden ze sposobów odprowadzania wód opadowych. W dobie rosnącej urbanizacji i uszczelniania powierzchni, zagospodarowanie wody deszczowej odgrywa coraz istotniejszą rolę. Przeczytaj, jak zbudowane są skrzynki rozsączające, i gdzie można je wykorzystać.

Fot.: Firma NICOLL

Co to jest skrzynka rozsączająca? Budowa i dostępne rozwiązania

Skrzynki rozsączające mają kształt prostopadłościanów o ażurowych ścianach. Wykonywane są z polipropylenu. Mają niewielkie rozmiary. Objętość pojedynczego elementu mieści się w zakresie od 0.2 m³ do 0.3 m³.

Ze względu na brak unormowań prawnych dotyczących budowy systemów zagospodarowania wód opadowych, konstrukcja, wymiary czy kształty skrzynek różnią się w zależności od producenta. Do porównania poszczególnych ofert możemy posłużyć się parametrem minimalnego i maksymalnego zgłębienia.

Skrzynki rozsączające dostępne są w wersjach:

- bez możliwości inspekcji i czyszczenia hydrodynamicznego,

- ze specjalnymi otworami umożliwiającymi bezpośrednie zaglądanie do wnętrza,

- ze specjalnymi kanałami inspekcyjnymi i możliwością czyszczenia hydrodynamicznego.

Zagospodarowanie wód opadowych w Tuznajdziesz.pl

Montaż skrzynek rozsączających

Montaż skrzynek jest łatwy i szybki. Ze względu na małą zdolność retencyjną łączy się je w większe systemy, tworząc układy blokowe, jedno lub kilku warstwowe. Skrzynki rozsączające charakteryzują się ograniczoną odpornością na obciążenia, z tego powodu muszą być przykryte warstwą gruntu o odpowiedniej grubości. Grubość przykrycia uzależniona jest od charakteru terenu. Na obszarach zielonych nie powinna być mniejsza niż 40 cm, a tam, gdzie występują obciążenia 80 cm. Grunt, w którym montowany jest system, powinien charakteryzować się współczynnikiem przepuszczalności wyższym niż 10-6 m/s.

Gdzie można wykorzystać skrzynki rozsączające?

Skrzynki rozsączające można wykorzystać do budowy zbiorników retencyjnych (zgrzewane folią PVC, PEHD), rozsączających (owinięte geowłókniną) lub retencyjno-rozsączających. Rodzaj układu uzależniony jest od warunków gruntowo-wodnych i wymagań zarządcy sieci kanalizacji deszczowej. Doskonale sprawdzają się w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Skrzynki rozsączające mają ograniczoną wytrzymałość na obciążenia, dlatego na terenach o dużym obciążeniu dynamicznym oraz przy dużej ilości wody opadowej lepiej zastosować inne rozwiązania, np. komory drenażowe.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right