Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak odwodnić garaż? Odwodnienie garażu i odwodnienie posesji

Odwodnienie garażu i odwodnienie posesji ma na celu ochronę fundamentów i murów przed wnikaniem w nie wody opadowej. Podpowiadamy, jak odwodnić garaż i zjazd do garażu.
Odwodnienie garażu i odwodnienie posesji Prawidłowo dobrane i zamontowane odwodnienie garażu i odwodnienie posesji ma na celu ochronę fundamentów i murów przed wnikaniem w nie wody opadowej. Fot.: gettyimages.com

To znajdziesz w poradniku:

1. Odwodnienie garażu: jak odnowić zjazd do garażu w piwnicy?

2. Jak odwodnić garaż?

3. Odwodnienie garażu i podjazdu – gdzie odprowadzić wodę?

4. Pokrywa, ruszt, kratka ściekowa w garażu: jaką powinny mieć wytrzymałość na obciążenia mechaniczne?

5. Instalacje przeciwoblodzeniowe

 

Odwodnienie garażu: jak odnowić zjazd do garażu w piwnicy?

Jeśli nie ma innego wyjścia i garaż będzie znajdował się poniżej poziomu gruntu, wówczas musimy zadbać o to, aby zjazd do garażu był jak najbardziej bezpieczny i wygodny. O ile latem nie powinniśmy mieć z tym problemów, o tyle zimą mogą się one pojawić. Boki zjazdu trzeba zabezpieczyć murkami oporowymi. Przed drzwiami garażowymi dobrze, jeśli uda się stworzyć długi, płaski odcinek, który ułatwi wyjazd i zjazd w zimowe dni. Zjazd do garażu w piwnicy powinien w miarę możliwości być na tyle szeroki, aby można było spokojnie otworzyć drzwi od samochodu w sytuacji awaryjnej.

Przed samą bramą garażową należy zamontować korytko liniowe przykryte kratką. Montaż odwodnienia liniowego to najpopularniejszy sposób na odwodnienie zjazdu do garażu. Kratka nie powinna wystawać ponad płaszczyznę ją otaczającą. Nie można zapominać o osadniku zbierającym szlam i zanieczyszczenia, spływające wraz z wodą. Korytko montuje się równolegle do bramy, by nie dopuścić do zalania bramy i dostania się wody do garażu.

Jak odwodnić garaż?

Odwodnienie zjazdu do garażu to nie wszystko. Warto także zaplanować odwodnienie garażu. Zimą na samochodzie wwożony jest śnieg, który rozpuszczając się tworzy błotne kałuże. Jeśli zostanie zaprojektowane odwodnienie liniowe lub kratki ściekowe, wówczas będzie można tą brudną wodę zagarnąć bezpośrednio do niego, unikając tym samym częstego sprzątania. Liniowe odwodnienie garażu montuje się równolegle do bramy. Płytki w garażu układa się z delikatnym spadkiem, tak by woda mogła grawitacyjnie spłynąć do kanalizacji. Czasem można spotkać odwodnienie liniowe umiejscowione na środku garażu, prostopadle do bramy. Taka lokalizacja jednak nie zabezpieczy bramy przed dotarciem do niej wody, a co za tym idzie przymarznięciem bramy do progu i uszkodzeniem napędu.

 

Sprawdź produkty z kategorii Odwodnienia powierzchni w Tuznajdziesz.pl

Odwodnienie Projektując odwodnienie garażu i odwodnienie zjazdu do garażu należy wziąć pod uwagę wielkość działki oraz ilość wody opadowej oraz pochodzącej z roztopów śniegu, którą trzeba będzie usunąć. Fot.: Andrzej Szandomirski

 

Odwodnienie garażu i podjazdu – gdzie odprowadzić wodę?

Woda z odwodnienia garażu oraz podjazdu do garażu może zostać odprowadzona bezpośrednio do gruntu – wówczas wystarczy montaż rury drenarskiej, ewentualnie obsypanej żwirem. Można również zaplanować odprowadzenie wody deszczowej bezpośrednio do kanalizacji, o ile posesja jest do takiego systemu podłączona.

 

Zobacz również, do czego służy wpust dachowy>>>

 

Pokrywa, ruszt, kratka ściekowa w garażu: jaką powinny mieć wytrzymałość na obciążenia mechaniczne?

Klasy obciążenia informują o możliwości zastosowania rusztu, kratki i pokrywy w konkretnych miejscach. Istnieje sześć klas obciążenia (od A do F), np.

  • A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, obciążenie statyczne 15 kN/cm² (1,5 t)
  • D400 - drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe, obciążenie statyczne 400 kN/cm² (40 t)

Na podjazdach przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych stosuje się zazwyczaj produkty o klasie obciążenia A, które bez problemu wytrzymają przejazd samochodu osobowego. Jeśli garaż będzie użytkowany przez większe samochody, wówczas należy wybrać korytka o zwiększonej wytrzymałości.

Instalacje przeciwoblodzeniowe

Dobrze, jeśli korytka będą wyposażone w kabel grzejny, który zapobiegnie zamarzaniu wody. Przy dużych wahaniach temperatur może się zdarzyć, ze samo ogrzewanie korytka nie wystarczy. Warto wtedy zastanowić się nad położeniem instalacji przeciwoblodzeniowej na całej powierzchni podjazdu do garażu.

Projektując odwodnienie garażu i odwodnienie zjazdu do garażu należy wziąć pod uwagę wielkość działki oraz ilość wody opadowej oraz pochodzącej z roztopów śniegu, którą trzeba będzie usunąć. Optymalne ułożenie kanałów odwodnieniowych oraz wykonanie lekkiego spadku w kierunku korytek odwadniających zapobiegnie zalaniom podjazdu, zjazdu, a także garażu położonego poniżej poziomu terenu. Należy jednak pamiętać, że klimat w naszym kraju zmienia się i coraz częściej pojawią się ulewne deszcze. Nawet najlepiej zaprojektowany i wykonany system może sobie nie poradzić z tak ogromną ilością wody.Wpust ściekowy Alsan Depco Fot.: SOPREMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wpust ściekowy Alsan Depco firmy SOPREMA o średnicy 50 mm z zakuwanym fabrycznie kołnierzem poliestrowym. Przeznaczony jest do systemów izolacji płynnych ALSAN 310, 400, 410, 500, QUICK 500, 770. Może służyć jako odwodnienie punktowe, przelew boczny i przelew awaryjny. Do wpustów ALSAN DEPCO dopuszczalne jest stosowanie systemowych opasek szybkogrzejnych.

WIĘCEJ TU >Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right