Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Jak oszczędzać energię? Sprawdź niezawodną pompę elektroniczną o najwyższej sprawności do c.o. - Wilo-Yonos PICO

Pompy o niskiej efektywności energetycznej odchodzą w przeszłość. Już wkrótce sprzedaż ponad 90% dostępnych obecnie na rynku bezdławnicowych pomp obiegowych będzie niedozwolona. Powodem jest wejście w życie przepisów dyrektywy ErP i powiązanych z nią rozporządzeń dotyczących pomp. Począwszy od 2013 r. wprowadzane będą rosnące trójetapowo wymagania dotyczące sprawności energetycznej pomp bezdławnicowych.

Po wprowadzeniu wymagań nie będzie można sprzedawać ani montować starych, nieregulowanych pomp. To dobre rozwiązanie, ponieważ pompy te niepotrzebnie konsumują dużą ilość energii elektrycznej – do dziesięciu razy więcej niż nowoczesne pompy o najwyższej sprawności. Dlatego w przyszłości dozwolone będzie wyłącznie stosowanie niezwykle energooszczędnych pomp o najwyższej sprawności, jak nowa pompa Wilo-Yonos PICO. Pompa Wilo-Yonos PICO to kolejna po Wilo-Stratos PICO pompa o najwyższej sprawności energetycznej dostępną na rynku. Obydwie te pompy dają oszczędność energii elektrycznej do 90% w stosunku do pomp standardowych.

Przejście na pompy o najwyższej sprawności jest opłacalne.

W każdym gospodarstwie domowym zainstalowanych jest wiele energochłonnych urządzeń. Instalacja grzewcza w budynku jednorodzinnym pochłania znaczną część kosztów przeznaczanych na energię. Wymieniając starą, nieregulowaną pompę grzewczą na nową pompę o najwyższej sprawności Wilo-Yonos PICO, można zaoszczędzić rocznie ponad 200 złotych na kosztach energii elektrycznej. Przejście na urządzenie o najwyższej sprawności jest jeszcze bardziej imponujące i opłacalne, gdy weźmiemy pod uwagę korzyści dla środowiska. W roku 2020 możliwe jest obniżenie europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną o 23 TWh. Odpowiada to mocy 6 elektrowni węglowych średniej wielkości – oraz obniżeniu emisji CO2 w Europie o całe 11 milionów ton (rozporządzenie WE 641/2009).

W przypadkach, gdy zastosowanie pomp o najwyższej sprawności związane jest z nieco wyższym nakładem inwestycyjnym, uwzględnienie wyraźnie niższych kosztów energii elektrycznej jest przekonującym argumentem.

Sprawdź ofertę firmy WILO w serwisie tuznajdziesz.pl

Pompa Wilo-Yonos PICO to pompa w klasie energetycznej A, która będzie standardem przez kolejne lata. Spełnia wszelkie warunki, jakie nakłada na pompy grzewcze dyrektywa Unii Europejskiej zwana ErP, dotycząca efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych. Warunki zarówno te wyznaczone od 1 stycznia 2013 roku jak i bardziej rygorystyczne, które będą obowiązywały od 1 sierpnia 2015 roku.

Wilo-Yonos PICO to w pełni elektroniczna pompa, z napędem elektronicznym, bezstopniowym, bezdławnicowym silnikiem synchronicznym o najwyższej sprawności ECM. Dzięki temu zapotrzebowanie mocy dla typowej pompy o wysokości podnoszenia 4m – czyli dla Wilo-Yonos PICO 25/1-4 wynosi minimalnie jedynie 4W.

Zakres temperatur pracy dla instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych

Jako sukcesor pomp Wilo-Star RS i Wilo-Smart jest przede wszystkim przeznaczona do domowych instalacji śrubunkowych. Znajdzie też zastosowanie w połączeniach z automatyką instalacyjną w budynkach! Należy zwrócić szczególną uwagę na szeroki przedział temperatury cieczy (wody) w instalacji od –10 °C do 95 °C, co  pozwala stosować pompę Wilo-Yonos PICO zarówno w obiegach klimatyzacyjnych do chłodzenia, jak i do ogrzewania.

Źródło: Wilo

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right