Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Tynk na elewację – Jak położyć tynk strukturalny?

Gotowe cienkowarstwowe tynki na elewację to najpopularniejszy sposób wykonywania warstwy wykończeniowej ścian zewnętrznych, systemów ociepleń oraz dekoracji wnętrz. Dzięki nim w łatwy i wygodny sposób wykonasz dekoracyjne i estetyczne wyprawy tynkarskie. Tynki na elewację produkowane są w postaci zabarwionych mas tynkarskich, gotowych do użycia bezpośrednio na budowie. W ten sposób zyskujemy czas, który musielibyśmy poświęcić na przygotowanie mieszanek, a to pozwala na znaczne zwiększenie wydajności i niezawodności prac wykończeniowych. Jedną z wielu zalet mas tynkarskich Farby KABE jest szeroka paleta kolorów i faktur, dzięki czemu możliwe jest swobodne kształtowanie wizerunku architektonicznego elewacji budynku.

Wykonawca INBUD Bielsko Sp. z o.o. Fot.: Firma FARBY KABE

Jaki wybrać tynk na elewację?

Producenci oferują różnego rodzaju materiały do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Wybór właściwego produktu uzależniony jest od czynników, takich jak lokalizacja budynku, rodzaj i intensywność oddziałujących czynników zewnętrznych, rodzaj podłoża, zakładane walory estetyczne (tj. faktura, kolorystyka i grubość ziarna) oraz zasobności portfela inwestora. Najpopularniejsze są akrylowe tynki na elewację.

Firma Farby KABE oferuje w tej grupie aż 3 wysokiej jakości masy tynkarskie: PERMURO - tynk do nakładania pacą, PERMURO AKORD – tynk do natrysku mechanicznego oraz PERMURO TYNK ROLKOWY - przeznaczony do nakładania wałkiem. W grupie tynków silikatowych wyjątkowym produktem jest polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) masa tynkarska NOVALIT T - do nakładania pacą oraz NOVALIT T AKORD – do nakładania natryskiem. Silikonowe tynki na elewację stanowią najwyższą klasę materiałów elewacyjnych. Należą do nich masa tynkarska ARMASIL T – do nakładania pacą oraz ARMASIL T AKORD do nakładania natryskiem. Wszystkie wymienione masy tynkarskie są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i zanieczyszczone powietrze, dodatkowo zabezpieczone przed porostem glonów i grzybów oraz łatwe i bezpieczne w aplikacji.

Wpływ koloru na trwałość tynku

Istotnym parametrem przy wyborze koloru tynku stosowanego na dużych powierzchniach elewacji (szczególnie w systemach ociepleń) jest jego współczynnik odbicia światła Y. Przy ciemnych barwach jego wartości są niższe, zaś przy jaśniejszych - wyższe. Zakłada się, że dla koloru białego wsp. Y=100%, natomiast dla czarnego Y=0%. Elewacja budynku o ciemnej barwie pochłania duże ilości promieniowania podczerwonego, a w konsekwencji może nagrzać się do wysokiej temperatury (nawet do 80°C dla koloru ciemnobrązowego przy południowej ekspozycji). Tak wysokie temperatury mogą powodować powstawanie nadmiernych naprężeń termicznych w zewnętrznej warstwie budynku, co może doprowadzić do powstania mikrospęknięć i uszkodzeń struktury powierzchni. Z uwagi na to kolory tynków stosowanych na ocieplanych elewacjach nie powinny charakteryzować się  wsp. Y o wartości mniejszej niż 20%.

Jak prawidłowo przygotować podłoża pod tynk na elewację?

Rodzaj podłoża może wpływać na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej. Jeśli podłoże jest niejednorodne, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Preparat do usuwania skażenia biologicznego ALGIZID pomoże pozbyć się porostów, glonów i/lub grzybów. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Znacznych nierówności (od 5 do 15 mm) należy pozbyć się przez wstępne wyrównanie ściany zaprawą wyrównawczą, a następnie przeszpachlowanie zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Mniejsze nierówności (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Preparat BUDOGRUNT ZG wykorzystuje się do zagruntowania podłoży chłonnych przed nałożeniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych.

Uwaga: W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), należy zachować odpowiedni okres sezonowania (przy tynkach akrylowych – 4 tygodnie, zaś przy tynkach krzemianowych, polikrzemianowych i silikonowych – 2 tygodnie).

Co daje gruntowanie?

Preparat gruntujący zwiększa przyczepność masy tynkarskiej do podłoża, ogranicza i wyrównuje jego chłonność, redukuje pylistość oraz wzmacnia powierzchniowo podłoże. Jeśli zastosujemy barwiony (pod kolor tynku) preparat, ograniczymy możliwość przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej, co jest szczególnie istotne przy zastosowaniu tynków o fakturze drapanej oraz tynków natryskowych. W optymalnych warunkach pogodowych czas schnięcia preparatu wynosi ok. 24 godziny (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%). Nakładanie masy rozpoczyna się dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

Jakich należy używać narzędzi?

Zanim przystąpimy do aplikacji masy tynkarskiej, zawartość opakowania należy wymieszać przy użyciu wiertarki/mieszarki wolnoobrotowej (400-500 obr/min) z mieszadłem koszykowym. Nie wolno stosować do tego celu szybkoobrotowej wiertarki. W przeciwnym razie możemy zniszczyć właściwości i wygląd tynku! Zbyt długie mieszanie (>5 minut) nie jest wskazane, bo może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. Do nakładania masy tynkarskiej na podłoże i zbierania nadmiaru stosujemy pace tynkarskie ze stali nierdzewnej. Wzór (faktury tynku) wykonuje się wyłącznie przy użyciu pacy plastikowej. Tuż po ukończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Uwaga: Zastosowanie narzędzi korodujących może doprowadzić do powstania trwałych i mało estetycznych plam oraz przebarwień na powierzchni elewacji.

  • powieksz
    Osiedle Kraszewskiego Otwock
    Osiedle Kraszewskiego Otwock Fot.: Firma FARBY KABE
  • powieksz
    Osiedle Tarasowe w Pszczynie
    Osiedle Tarasowe w Pszczynie Fot.: Firma FARBY KABE

Warunki wykonywania prac tynkarskich

Nakładanie i wysychanie masy tynkarskiej powinny odbywać się w trakcie bezdeszczowej pogody z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. Aby ochronić niewyschniętą wyprawę tynkarską przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) dla tynków akrylowych, polikrzemianowych i silikonowych wynosi 24 godziny, zaś dla tynków krzemianowych - 72 godziny.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską należy chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do całkowitego utwardzenia.

Tynkowanie ręczne – jak nakładać tynk strukturalny?

Tynk na elewację należy nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Kolejny krok to wyprowadzenie faktury tynku. W tym celu pacą plastikową zacieramy nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana) lub ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Masę tynkarską o fakturze modelowanej należy nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość 1÷5 mm, a następnie w zależności od potrzeb wyprowadzić wzór wałkiem, pacą lub gąbką. Gładkie wyprawy wykonuje się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności wykonuje się wyprawę o fakturze pełnej zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami, a następnie (po jej związaniu) nakłada drugą warstwę masy tynkarskiej o fakturze modelowanej. Masę o fakturze modelowanej należy zacierać ruchami kolistymi, dokładnie wyrównując całą powierzchnię wyprawy.

Tynkowanie maszynowe

Masę tynkarską należy nakładać na podłoże przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 5÷6 mm. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 0,4÷0,6 m.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę

W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (w ilości podanej na opakowaniu). Ilość wody uzależniona jest od czynników, takich jak rodzaj podłoża, warunki wysychania i technika aplikacji. Wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii, metodą „mokre na mokre”, pozwala uniknąć różnic kolorystycznych. Biorąc to pod uwagę, do prac tynkarskich wykonywanych na większych powierzchniach należy zatrudnić większą liczbę pracowników. W przypadku konieczności oddzielenia różnych partii tynku zalecamy zastosowanie specjalnej taśmy elewacyjnej do tynków, do wykonania równej krawędzi cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

 

Farby KABE Polska Sp. z o.o.

ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

tel. (032) 204-64-60

fax. (032) 204-64-66

www.farbykabe.pl

email: info@farbykabe.pl

Źródło: FARBY KABE

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right