Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak prawidłowo wybrać miejsce instalacji detektorów gazów?

Gdzie zamontować czujnik gazu jest pytaniem bardzo istotnym, ponieważ miejsce instalacji detektora w pomieszczeniu zagrożonym emisją gazu w zasadniczy sposób wpływa na jego pracę. Niepoprawny montaż czujnika gazu może powodować duże opóźnienie w sygnalizacji lub wręcz uniemożliwić wykrycie niebezpiecznych stężeń, co gorsza użytkownicy pomieszczenia mają złudne poczucie bezpieczeństwa.
Butla LPG Butla LPG (fot. Thinkstock)

Wybór miejsca montażu domowych detektorów gazów

Miejsce to jest ściśle powiązane z właściwościami fizyko-chemicznymi wykrywanych gazów oraz wymaganiami instalacyjnymi detektora, wynikającymi z jego konstrukcji – mowa przede wszystkim o właściwościach sensora gazu oraz rodzaju obudowy.
Najczęściej spotykane zagrożenia w pomieszczeniach mieszkalnych i technicznych budynków dotyczą:

 • wycieku gazu ziemnego z instalacji gazowej (z przewodów, zaworów, kuchni gazowych, gazowych podgrzewaczy wody i kotłów, ze złącz),
 • wycieku mieszaniny propan-butan (LPG) z domowej instalacji gazowej, zasilanej ze zbiorników lub butli (ze złącz, z zaworów, reduktora, kuchenki gazowej), oraz z samochodowych instalacji autogazu,
 • emisji tlenku węgla (czadu) z nieprawidłowo wyregulowanych urządzeń spalających paliwa stałe, gazowe, płynne, z silników spalinowych, kominków, niedrożnych lub uszkodzonych przewodów kominowych.

Miejsce instalacji opisywanego urządzenia w pomieszczeniu zagrożonym emisją gazu w zasadniczy sposób wpływa na jego pracę. Błędem jest np. montaż detektora gazu ziemnego lub propanu-butanu na wysokości ramienia – powoduje to bardzo duże opóźnienie lub wręcz uniemożliwia wykrywanie niebezpiecznych stężeń gazu. Co gorsza, daje również złudne poczucie bezpieczeństwa użytkownikom pomieszczenia.
Dla detektora przeznaczonego do wykrywania gazu ziemnego (miejskiego), którego głównym składnikiem jest metan (znacznie lżejszy od powietrza, zbierający się w górnej strefie pomieszczenia), w większości przypadków optymalne miejsce instalacji to:

 • na ścianie, 30 cm pod sufitem lub wyżej,
 • zawsze powyżej górnej krawędzi drzwi lub okien,
 • możliwie blisko potencjalnego źródła emisji gazu, nie dalej niż 8 m od niego (mierząc po suficie),
 • z dala od otworów wentylacyjnych, okien i drzwi,
 • miejsce nieoddzielone od potencjalnego źródła emisji gazu przegrodą o wys. większej niż 30 cm (belka, kaseton),
 • miejsce nieosłonięte meblami, zasłonami lub innymi przedmiotami ograniczającymi dopływ powietrza do detektora,
 • nie nad zlewem lub grzejnikiem,
 • z dala od oparów kuchennych (>1 m w rzucie pionowym od kuchenki, piekarnika lub kuchenki mikrofalowej),
 • miejsce nienasłonecznione,
 • punkt, który nie jest bezpośrednio zagrożony wpływem: powietrza zewnętrznego, pary wodnej, wody z natrysków, gazów spalinowych z pieców, pyłów i popiołu,
 • z dala od źródeł silnego pola elektromagnetycznego, np. pracujących telefonów bezprzewodowych, komórkowych, nadajników CB.

Dla detektora przeznaczonego do wykrywania propanu-butanu (LPG), który jest znacznie cięższy od powietrza i zbiera się w najniższych partiach pomieszczenia, optymalne miejsce instalacji to:

 • na ścianie, 30 cm nad poziomem podłogi lub niżej,
 • możliwie blisko potencjalnego źródła emisji gazu, nie dalej niż 4 m od niego (mierząc po podłodze),
 • z dala od drzwi, okien lub otworów wentylacyjnych, nie nad zagłębieniami w podłodze,
 • miejsce nieosłonięte meblami lub zasłonami,
 • miejsce nieoddzielone od potencjalnego źródła emisji gazu stopniami, progami, kanałami w podłodze,
 • miejsce nienasłonecznione,
 • punkt, który nie jest bezpośrednio zagrożony wpływem powietrza zewnętrznego,
 • miejsce niezagrożone bezpośrednim zachlapaniem wodą (nie pod zlewem),
 • miejsce niezagrożone udarem mechanicznym,
 • z dala od źródeł silnego pola elektromagnetycznego, np. pracujących telefonów bezprzewodowych, komórkowych, nadajników CB.

Dla detektora przeznaczonego do wykrywania tlenku węgla w większości przypadków optymalne miejsce instalacji to:

 • na ścianie, na wysokości głowy dorosłego człowieka (tj. potencjalnego wchłaniania - ok. 180 cm) lub powyżej (ale >30 cm od sufitu),
 • możliwie blisko potencjalnego źródła emisji CO, jednak nie dalej niż ok. 6 m od niego,
 • miejsce nieosłonięte meblami, zasłonami lub innymi przedmiotami ograniczającymi dopływ powietrza do detektora,
 • miejsce, z którego syrena alarmowa będzie dobrze słyszalna,
 • z dala od otworów wentylacyjnych nawiewnych i okien,
 • nie bliżej niż 1 m od kuchenek gazowych, mikrofalowych i piekarników,
 • miejsce nienasłonecznione, nie nad grzejnikami,
 • miejsce niezagrożone bezpośrednim wpływem pary wodnej, wody z natrysków, gazów spalinowych z pieców lub silników spalinowych, pyłów i popiołu,
 • punkt, który nie jest bezpośrednio zagrożony udarami mechanicznymi, wibracjami lub silnym polem elektromagnetycznym, np. z pracujących telefonów bezprzewodowych, komórkowych, nadajników CB.

Montaż detektora

Przy instalacji detektora gazu należy zawsze postępować według instrukcji obsługi danego urządzenia. Obowiązują tu następujące zasady:

 • montaż detektora musi być trwały – urządzenia nie wolno przemieszczać, np. podczas sprzątania lub zabawy, gdyż grozi to utratą optymalnej pozycji wykrywania gazu,
 • zasilanie musi być pewne, a urządzenie należy podłączyć z użyciem właściwych przewodów i materiałów instalacyjnych,
 • dla urządzeń zasilanych z sieci energetycznej o napięciu 230 V montaż musi eliminować ryzyko porażenia użytkowników,
 • po zamocowaniu detektora trzeba sprawdzić jego działanie, w tym słyszalność sygnalizacji alarmowej,
 • należy poinformować wszystkich domowników o przeznaczeniu detektora i sposobie sygnalizacji zagrożenia oraz poinstruować, jakie działania muszą być podjęte w przypadku stanu alarmowego,
 • zamontowany detektor trzeba poddawać systematycznej kontroli, z częstotliwością zalecaną w instrukcji obsługi.

Opracowanie: redakcja
Konsultacja: Mariusz Karwowski, Gazex

Artykuł ukazał się w Informatorze Instalacyjnym-murator 2013

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right