Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak rozpoznać dobry klej do płytek ceramicznych, gresowych czy kamienia?

Właściwości użytkowe klejów oraz przeznaczenie są związane z ich parametrami. Najważniejsze z nich to przyczepność, elastyczność i odkształcalność.

Fot.: firma KNAUF

 

Właściwości klejów

Przyczepność kleju to podstawowy parametr charakteryzujący klej do płytek. Jest on zdefiniowany normą PN-EN 12004. Każdy klej musi mieć oznakowanie C1 lub C2, gdzie C1 - oznacza zaprawy o przyczepności do typowego podłoża (tynki, wylewki) min. 0,05 N/mm2 , C2 - oznacza zaprawy o przyczepności min. 1 N/mm2, które można używać na typowych podłożach budowlanych, a przede wszystkim na trudnych podłożach (podłoża o małej nasiąkliwości, pokryte trudnymi do usunięcia warstwami starych klejów do płytek, powłokami farb; stare okładziny ceramiczne, płyty OSB, lastriko).

Odkształcalność kleju to wg normy „podatność utwardzonego kleju na deformację pod wpływem działań naprężeń między płytką ceramiczną a powierzchnią układania, bez uszkodzenia powierzchni zainstalowania”. Odkształcalność jako cecha mierzalna pozwala dokładnie precyzować zakres elastyczności i wyeliminować swobodę interpretacji. Norma PN-EN 12004 dokładnie precyzuje jej wartość i dzieli kleje pod względem odkształcalności na klasy S1 i S2. Wartość liczbową odkształcenia dla kleju określana jest normowo (test polega na zginaniu próbki wykonanej z kleju i zmierzeniu jej ugięcia. Dla klejów S1 odkształcenie powinno się zawierać w przedziale 2,5-5 mm, natomiast dla klejów S2 powinno wynosić minimum 5 mm.

Kleje odkształcalne doskonale przenoszą naprężenia powstające w układzie warstwy podłoże-klej-płytka na skutek pracy jednej lub kilku warstw, wywołanej czynnikiem zewnętrznym, np. temperaturą, siłą zginającą itp. W praktyce oznacza to, że można ich używać do mocowania okładzin na podłożach narażonych na odkształcenia: - termiczne (balkony, tarasy, elewacje, kominki, ogrzewanie podłogowe i ścienne), - mechaniczne (stropy drewniane, płyty g-k, wiotkie ścianki działowe, elastyczne hydroizolacje z folii).

Kleje odkształcalne np. Knauf K4 Flex Elastyczny klej do płytek czy Knauf K6 Quick Elastyczny szybkowiążący klej do płytek doskonale przenoszą naprężenia, powstające w układzie warstw podłoże-klej-płytka. W praktyce oznacza to, że kleje Knauf K4 Flex i Knauf K6 Quick można używać do mocowania okładzin na podłożach narażonych na odkształcenia mechaniczne i termiczne, a więc balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe, baseny.

Fot.: firma KNAUF

Knauf K4 Flex (C2TE S1) Elastyczny klej do płytek nadaje się do stosowania na mocno obciążone i odkształcalne podłoża, tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe.

Zalety:
• elastyczny,
• do płytek ściennych i podłogowych,
• podłoża krytyczne: na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy,
• klejenie „płytka na płytkę”,
• wydłużony czas otwarty,
• odkształcalny,
• cienkowarstwowy,
• łatwy w aplikacji,
• wodo- i mrozoodporny,
• do wnętrz i na zewnątrz.

Knauf K6 Quick (C2FT S1) Elastyczny szybkowiążący klej do płytek to cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę, do mocowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie polecana do stosowania na powierzchniach, których w krótkim czasie konieczne jest uzyskanie warunków użytkowania np. korytarze, wejścia do budynków, schody, pomieszczenia sanitarne.

Zalety:
• szybkoschnący,
• ruch pieszy i fugowanie możliwe już po 4 godzinach,
• wysoka przyczepność do płytek,
• łatwy w aplikacji,
• wodo- i mrozoodporny,
• na ściany i podłogi,
• do wnętrz i na zewnątrz.

Elastyczność jest parametrem, który powszechnie przyjmuje się jako główny wyznacznik jakości cementowych klejów do płytek ceramicznych i kamiennych. Jest to jednak określenie umowne, w żaden sposób niemierzalne, umożliwiające zatem swobodną interpretację, a nawet nadużycia. Jedynym kryterium, pozwalającym dokładnie precyzować zakres elastyczności klejów jest odkształcalność.

Aby przybliżyć na czym polega odkształcalność można ją zobrazować np. jako rozciągnięty kawałek plasteliny i zginanej plastikowej linijki. Rozciągana plastelina odkształca się (ulega deformacji), a przy nadmiernej sile rozciągającej w pewnej chwili pęka. Podobnie jest z linijką. Jeśli linijka jest zbyt mocno zgięta także pęka. Różnica między tymi dwoma przykładami polega na tym, że w momencie usunięcia siły jeszcze przed osiągnięciem naprężenia niszczącego, linijka wróci do swojej pierwotnej postaci, a plastelina nie. Tak więc zarówno linijka i plastelina są w pewnym stopniu odkształcalne, jednak to linijka jest elastyczna, gdyż plastelina nie wraca po rozciągnięciu do stanu pierwotnego tylko pęka.

Fot.: firma KNAUF

Knauf posiada w swojej ofercie kleje elastyczne Knauf K4 Flex oraz Knauf K5 Marble.

Knauf K5 Marble (C2E) Elastyczny klej do marmuru i granitu biały przeznaczony jest do klejenia jasnych i prześwitujących płyt marmurowych oraz płyt z kamienia naturalnego na typowe podłoża budowlane.

Zalety:
• do klejenia płytek jasnych i prześwitujących z marmuru i kamienia naturalnego,
• do przyklejania parapetów marmurowych,
• wydłużony czas otwarty,
• na ściany i podłogi,
• wypełnia całą powierzchnię pod płytką,
• na podłoża krytyczne: balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe, płyty g-k, płyty typu OSB,
• łatwy w aplikacji,
• do wnętrz i na zewnątrz,
• wodo- i mrozoodporny.

Mrozoodporność to parametr mówiący o przyczepności kleju po cyklach zamrażania i rozmarzania, co oznacza, czy klej jest odporny na długotrwały wpływ cyklicznie zmieniających się ujemnych i dodatnich temperatur oraz czy zachowuje w takich warunkach odpowiednią wytrzymałość, a także inne właściwości niezbędne do użytkowania.

Wodoodporność to cecha kleju związania z tym, że nie ulega zniszczeniu podczas kontaktu z wodą. Należy tu zauważyć, że wodoszczelność to zupełnie coś innego niż wodoodporność.

Wszystkie kleje Knauf są wodo- i mrozoodporne.

Knauf K1 Standard (C1T) Uniwersalny klej budowlany i do płytek ceramicznych, Klej K2 Half Elastic Uelastyczniony klej do płytek (C2T, Klej Knauf K3 Format / Gres Fot.: firma KNAUF

Knauf K1 Standard (C1T) Uniwersalny klej budowlany i do płytek ceramicznych służy do mocowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych.

Zalety:
• łatwy w aplikacji,
• umożliwia klejenie płytek od góry, na płyty g-k,
• ekonomiczne zużycie,
• wodo- i mrozoodporny,
• na ściany i podłogi,
• do cienkowarstwowego klejenia bloczków z betonu komórkowego.

Klej K2 Half Elastic Uelastyczniony klej do płytek (C2T) zalecany jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek chłonnych i niechłonnych oraz innych okładzin ceramicznych, zarówno wewnątrz jak i na zewnętrz.

Zalety:
• do chłonnych i niechłonnych płytek,
• wysoka przyczepność do płytek,
• łatwy w aplikacji,
• na płyty g-k,
• cienkowarstwowy,
• wodo- i mrozoodporny,
• na ściany i podłogi.

Samorozpływalność to zdolność kleju do wypełniania całej przestrzeni pod płytką. Cecha ta zapewnia całkowite podparcie płytkom wielkoformatowym. Ten parametr eliminuje także powstanie pod płytką pustek powietrznych i gromadzenie się w nich wody (zamarzająca woda powoduje odspajanie płytek). Dodatkowo klej samorozpływny eliminuje możliwość pękania płytek na skutek uderzenia lub nacisku. Ułatwia także poziomowanie płytek (dodanie wody w ilości maksymalnej dla wskazanego przedziału pozwala na uzyskanie półpłynnej konsystencji kleju, pomagającej w poziomowaniu okładziny).

Knauf K3 Format / Gres to samorozpływny klej przeznaczony na wszelkie podłoża budowlane. Klej jest wydajny przeznaczony do płytek podłogowych, gresu i nieprzezroczystych płytek z kamienia naturalnego, na ogrzewanie podłogowe, do klejenia bez pustych przestrzeni pod płytkami. Przeznaczona na tarasy i balkony, optymalnie przewodzi ciepło. Idealny do płytek wielkoformatowych. Doskonała na wszelkie podłoża budowlane (beton, jastrych cementowy, na ogrzewanie podłogowe, płyty cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-włóknowe i suche podłogi).

Zalety:
• do płytek posadzkowych,
• wydłużony czas otwarty,
• wyrównuje nierówności do 15 mm,
• wypełnia całą przestrzeń pod płytką,
• na ogrzewanie podłogowe, tarasy, balkony, płyty typu OSB, do piwnic, garaży,
• łatwy i wygodny w użyciu,
• wodo- i mrozoodporny.

Zobacz inne produkty firmy KNAUF BAUPRODUKTE na tuznajdziesz.pl

Co warto wiedzieć:

C1T - klej cementowy (C), normalnie wiążący (1) o zmniejszonym spływie (T). Jest to zaprawa idealna do prac wykończeniowych w łazience lub innych robót w pomieszczeniach, w których podłoże jest dobrej jakości.

C2E - klej cementowy (C), o podwyższonych parametrach (2), o wydłużonym czasie otwartym (E). Zaprawa oznaczona tym symbolem nadaje się szczególnie do prac na trudnych podłożach. Dodatkowo jeśli producent deklaruje jej elastyczność, to jest ona idealna na tarasy lub przyklejania płytek na ogrzewaniu podłogowym. Wydłużony czas otwarty pozwala wykonawcy na położenie kleju na od razu większą powierzchnię i ułożeniu na niej płytek nawet po upływie 30 minut, przy zachowaniu przyczepności zaprawy co najmniej 0,5 N/mm2.

C1FT - klej cementowy (C), szybkowiążący (F), o zmniejszonym spływie (T). Zmniejszony spływ tej zaprawy pozwala ma układanie płytek od góry ściany, natomiast szybkie wiązanie umożliwia użytkowanie i fugowanie okładziny już po kilku godzinach od rozpoczęcia prac. Ma to szczególne znaczenie pracach w korytarzach lub innych miejscach, których nie można na dłużej wyłączać z użytkowania.

C2FTS1 – klej cementowy (C), o podwyższonych parametrach (2), o wydłużonym czasie otwartym (E), szybkowiążący (F), o zmniejszonym spływie (T).

Pracując na zewnątrz, można używać jedynie zapraw mrozo- i wodoodpornych, a w przypadku przyklejania płytek na dużych powierzchniach powinno się zapraw elastycznych.

Co warto wiedzieć o podłożach:

Podłoża budowlane umownie dzieli się na podłoża typowe i tzw. krytyczne (trudne). Do typowych należą tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, wylewki cementowe lub anhydrytowe itp. Na tego typu powierzchniach (pod warunkiem że nie ma żadnych dodatkowych uwarunkowań) można z powodzeniem stosować kleje normowo oznaczone C1, czyli cementowe kleje normalnie wiążące.

Na podłożach krytycznych np. płyty OSB, stare okładziny ceramiczne, konieczne jest użycie zaprawy o podwyższonej przyczepności C2.

Źródło: KNAUF BAUPRODUKTE

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right