Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Masa hydroizolacyjna? Wybór na 5

Masa hydroizolacyjna to produkt przeznaczony do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Jej zadaniem jest zabezpieczenie przed wilgocią ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, ścian piwnic, stropów garaży podziemnych. Zobacz, na jakie cechy produktu należy zwrócić uwagę przy wyborze masy polimerowo-bitumicznej.

Na rynku budowlanym jest obecnie kilka rodzajów produktów przeznaczonych do hydroizolacji ścian fundamentowych. Do wyboru mamy papy hydroizolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych, jak również materiały bezszwowe, powłokowe, do których zaliczamy produkty: mineralne, bitumiczne i polimerowo-bitumiczne. W tym wyborze na 5 sprawdzimy, jakie są główne cechy mas polimerowo-bitumicznych.

Masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna - 5 cech, na które warto zwrócić uwagę:

1. Odporność na niezalegającą wodę opadową i wodę pod ciśnieniem

Podstawową cechą jaką powinna mieć masa polimerowo-bitumiczna to przede wszystkim odpowiednia odporność na wodę.

Wpływ na tą właściwość ma grubość warstwy izolacji. Dobór odpowiedniej grubości nałożenia izolacji zależy od warunków gruntowo wodnych, w których położony jest budynek. Jeśli grunty są niespoiste i nie ma zalegającej wody na ścianach fundamentowych to należy nałożyć masę bitumiczną na łączną gr. 3 mm w stanie suchym, w dwóch warstwach. Jeśli warunkami gruntowo-wodnymi są zalegająca woda lub woda pod ciśnieniem to powinno nakładać się hydroizolację na łączną gr. 4 mm w dwóch warstwach. Trzeba pamiętać, aby między pierwszą a drugą warstwę zatopić siatkę z włókna szklanego. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią grubość izolacji.

Dobry producent mas polimerowo-bitumicznych zapewnia rozwiązania systemowe i ma odpowiednie dokumenty potwierdzające parametry produktów. Oznaczeniem na opakowaniach produktów powinien być znak budowlany B lub znak CE. Dokumenty jakie powinny mieć produkty to aprobata techniczna wraz z deklaracją zgodności na system bądź deklaracja właściwości użytkowych odnosząca się do europejskiej normy PN EN 15814.

2. Wysoka pozostałość masy suchej, czyli niskie zużycie produktu

Kolejnym ważnym parametrem masy polimerowo–bitumicznej jest pozostałość masy suchej. Masa sucha jest to pozostałość cząstek stałych po związaniu produktu czyli „zawartość części bitumicznych w hydroizolacji bitumicznej”. Wartość tego parametru przy dobrej jakości produktu powinna wynosić ok. 90 %. Oznacza to, że jeśli nałożymy gr. izolacji w stanie mokrym na 1,1 mm to po wyschnięciu gr. izolacji będzie wynosiła 1 mm. To ma jednoznaczne przełożenie na zużycie materiału a jednocześnie na czynnik ekonomiczny danego rozwiązania. Informacje o zawartości masy suchej są zawarte w karcie technicznej produktu.

3. Trwałość i niezawodność izolacji hydroizolacyjnej

Należy wybierać produkty, które mają dużą odporność. Powłoka z masy bitumicznej powinna być odporna na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne. Masa hydroizolacyjna powinna być, jak najszybciej po nałożeniu odporna na opady atmosferyczne. Najlepiej gdy odporność ta jest osiągana już po godzinie, a pełne związanie atmosferyczne występuje po trzech dniach.

4. Elastyczna powłoka

Elastyczność powłoki pozwala na przeniesienie pojawiających się rys podłoża w czasie użytkowania budynku. Możliwość mostkowania rysy pozwala utrzymać szczelność powłoki. Wymagania normy określają parametr mostkowania rysy powyżej 2 mm przy gr. powłoki 3 mm. W rzeczywistości dobre masy polimerowo-bitumiczne mają ten parametr znacznie wyższy na poziomie 4-5 mm przy gr. powłoki 3 mm. Oznacza to, że podczas osiadania budynku powłoka z masy hydroizolacyjnej się nie rozszczelni a tym samym ściana piwnicy będzie prawidłowo zabezpieczona.

5. Prosta aplikacja

Poprzez zastosowanie hydroizolacji bezszwowej jaką jest masa polimerowo–bitumiczna istnieje możliwość łatwego uszczelnienia różnych detali konstrukcyjnych, np. detale połączenia ściany fundamentowej ze stopą fundamentową, czy różnego rodzaju przejścia rurowe. Masa polimerowo–bitumiczna ma dużą przyczepności do podłoża co powoduje, że w bardzo łatwy sposób się aplikuje na podłożach poziomych i pionowych co pozwala na stosowanie produktu przy wielu różnych uszczelnieniach hydroizolacyjnych.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right