Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak zmniejszyć hałas w systemach wentylacji mechanicznej? Materiały do izolacji akustycznej

Izolacja akustyczna wentylacji służy wygłuszeniu dźwięków towarzyszącym przepływowi powietrza w przewodach. Hałas, który wydobywa się z instalacji, może być dokuczliwy dla osób przebywających w pomieszczeniu. Dowiedz się, jakie są materiały do izolacji akustycznej przewodów wentylacyjnych.

Co to jest hałas?

Hałas jest to dźwięk o uciążliwym natężeniu. Na jego dokuczliwość składa się wiele czynników, takich jak pora dnia (dźwięki niezauważalne podczas dnia mogą irytować w nocy) czy lokalizacja (szum przepływającej wody jest akceptowalny w łazience, ale słyszany z sypialni staje się nieznośny). Zostały, w związku z tym, opracowane normy określające dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach (PN-87/B-02151/02) w zależności ich charakteru i pory dnia, podanym w dB(A). Poziom dźwięku, to ważony filtrem A poziom ciśnienia akustycznego, będący obiektywnym pomiarowym przybliżeniem odczuwalnego dla ucha ludzkiego poziomu głośności. Na przykład dla pokoju mieszkalnego akceptowalnym poziomem dźwięku jest 35 dB(A) za dnia i 25 dB(A) w nocy. W kuchni lub łazience poziom ten wyznaczono na 40 dB(A). Należy przy tym mieć na uwadze, iż skala wyrażania parametrów akustycznych jest skalą logarytmiczną. Oznacza to, że dźwięk określony na 2 dB(A) jest dziesięciokrotnie mocniejszy niż ten rzędu 1 dB(A). Wynika z tego, iż nawet niewielkie przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku, przekłada się na znaczny wzrost dokuczliwości.

Sprawdź, jakie są kanały i kształtki wentylacyjne w Tuznajdziesz.pl

Jak zmniejszyć hałas w systemach wentylacyjnych. Fot.: Andrzej Szandomirski

Źródła hałasu

W większości przypadków, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach wentylowanych oraz pomieszczeniach sąsiadujących jest spowodowane pracą wentylatora tłoczącego powietrze. Przenoszenie hałasu odbywa się zarówno za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych, jak i przez konstrukcję budynku. Powietrze poruszające się w przewodach również generuje hałas. Aby zapobiec przekroczeniu dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniu, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia ograniczające przenoszenie drgań przez strukturę budowlaną (podkładki antywibracyjne) i elementy urządzenia (połączenia elastyczne z siecią przewodów) oraz elementy do tłumienia hałasu przenoszonego drogą powietrzną kanałami wentylacyjnymi.

Jak ograniczyć poziom dźwięku hałasu?

Najprostszym sposobem ograniczenia poziomu dźwięku hałasu, spowodowanego działaniem wentylatora, zdaje się zastosowanie wentylatorów cichobieżnych. Takie rozwiązanie w praktyce okazuje się trudne do realizacji, ponieważ wciąż większość produktów oferowanych na rynku charakteryzuje się dość wysokim poziomem emisji dźwięku. Najpowszechniejszą metodą obniżenia poziomu dźwięku hałasu w pomieszczeniu jest:

• zastosowanie tłumików akustycznych;

• wykładanie odcinków kanałów prostych materiałem dźwiękochłonnym lub ich obudowywanie.

Przeczytaj o tłumiku hałasu w Tuznajdziesz.pl!

Na izolacje akustyczne wentylacji stosuje się również:

• kratki i nawiewniki (posiadające odpowiednią izolacyjność akustyczną);

• tłumiące skrzynki rozprężne, w których montuje się zakończenia wentylacyjne;

• czerpnie i wyrzutnie tłumiące hałas.

Tłumiki instaluje się w pobliżu źródeł hałasu (wentylatorów). Jeżeli zachodzi taka potrzeba stosuje się również tłumiki wtórne instalowane bezpośrednio przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem (np. tłumik elastyczny). W przypadku wentylatorów dachowych wykorzystuje się podstawy tłumiące, będące jednocześnie cokołami do mocowania urządzeń.

Izolacja przewodów wentylacyjnych - materiały do izolacji akustycznej

Do izolacji akustycznej wentylacji stosuje się produkty, które cechują się dużą skutecznością w tłumieniu energii akustycznej. Wyróżniamy następujące materiały do izolacji akustycznej:

• specjalne płyty, maty i otuliny z wełny mineralnej pokryte płótnem lub włóknem szklanym;

• elastyczne materiały na bazie spienionego kauczuku syntetycznego obłożone warstwą folii aluminiowej;

• panele z wełny szklanej, sztywniejszej i gęstszej od typowych izolacji z wełny mineralnej. Panele z tego materiału są zabezpieczone siatką szklaną i folią aluminiową.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right