logowanie

Jaką pompę ciepła wybrać?

Pompa ciepła to źródło ciepła, które pobiera ciepło z ośrodka o niższej temperaturze i oddaje do ośrodka o wyższej. Wykorzystywana jest głównie do ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Pompa ciepła nie należy do najtańszych rozwiązań, dlatego jej zakup należy dobrze przemyśleć. Podpowiadamy, jak wybrać pompę ciepła.

Fot.: Firma GALMET

Moc grzewcza

Moc pompy ciepła to jeden z najistotniejszych parametrów technicznych, które zapewnia prawidłowe działanie systemu. Źle dobrana spowoduje, że pompa ciepła nie będzie w stanie ogrzać pomieszczeń w satysfakcjonującym stopniu lub będzie pracować przez większość czasu z nadmiarem mocy.

Dobierając moc pompy ciepła, możemy przyjąć jedną z dwóch metod.

Pierwszy wariant zakłada, że moc grzewcza równa jest maksymalnemu zapotrzebowaniu na ciepło. W takim przypadku pompa ciepła działa jako samodzielne urządzenie grzewcze. Jest w stanie ogrzać dom nawet przy najniższych temperaturach panujących na zewnątrz. Wadą tego rozwiązania jest nadmierne zużycie energii elektrycznej przez pompę przy wyższych temperaturach. Na rynku dostępne są modele z modulacją mocy, ale jest to rzadkość. Pompa ciepła w naszych warunkach klimatycznych, pracowałby przez większość czasu z nadmiarem mocy.

Drugi wariant zakłada dobór mocy na poziomie 70% maksymalnego zapotrzebowania, umożliwiający optymalizację kosztów eksploatacji. Pompa ciepła wspomagana jest przez dodatkowe urządzenie grzewcze.

Przykładowo: mając do ogrzania dom o powierzchni 200 m² i zapotrzebowaniu 50 W/m², możemy obliczyć moc grzewczą mnożąc przez siebie obie wartości, otrzymując 10 kW.

Przy doborze mocy musimy również uwzględnić to, czy pompa ciepła będzie wykorzystywana do przygotowanie c.w.u. Przeciętnie przyjmuje się zużycie energii na osobę równe 250 W. Wartość tą mnożymy przez liczbę mieszkańców i dodajmy.

Moc elektryczna

Moc elektryczna pompy ciepła wskazuje na maksymalną ilość energii, którą wykorzystuje sprężarka. Im mniejsza, tym urządzenie jest tańsza w użytkowaniu.

Moc chłodnicza

Parametr moc chłodnicza określa z jaką mocą sprężarka maksymalnie pobiera ciepło ze źródła dolnego. Jeśli pompa ciepła ma również chłodzić pomieszczenia, jej wartość powinna być jak najwyższa.

Zobacz POMPY CIEPŁA w serwisie Tuznajdziesz.pl

Współczynnik COP

Pompa ciepła powinna wytwarzać jak najwięcej ciepła, przy jak najmniejszym zużyciu energii. Współczynnik wydajności cieplnej COP określa stosunek pomiędzy mocą grzewczą, a energią elektryczną potrzebną do zasilania systemu. Przykładowo, gdy wartość COP równa jest 4, oznacza to, że pompa ciepła może wytworzyć 4 kW przy zużyciu 1 kW energii elektrycznej. Sprawdzając COP, należy uwzględnić dla jakich warunków został on wyznaczony, ponieważ jego wartość ulega zmianie przy zmianie temperatury źródła.

Dolne i górne źródło

Pompa ciepła pracuje najefektywniej, gdy różnica temperatur obu źródeł jest możliwie najmniejsza. Rodzaj źródła dolnego, powinniśmy dopasować do warunków na naszej działce. Jeśli dysponujemy dobrymi warunkami hydrologicznymi, może nim być woda gruntowa. Najtańszym i najprostszym rozwiązaniem jest powietrze jako źródło dolne. Jednak przy niskich temperaturach, efektywność układu może nie być zadowalająca.

Pompa ciepła najlepiej sprawdza się, gdy górnym źródłem jest wodna instalacja ogrzewania podłogowego. W przypadku, gdy nie mamy możliwości jej montażu, pozostają grzejniki, w których temperatura wody jest wyższa pomimo obniżenia jej w porównaniu do tradycyjnych układów. Powoduje to mniej efektywną pracę układu niż w przypadku podłogówki.

Zakup i montaż pompy ciepła nie jest tani, ale urządzenie to daje możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right