Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jakie są rodzaje stropów?

Co to jest strop? Jest to pozioma przegroda, która dzieli budynki na kondygnacje, jednocześnie usztywniając konstrukcję i chroniąc przed przenikaniem dźwięków, ciepła oraz pary wodnej pomiędzy nimi. Jakie są rodzaje stropów?

Fot.: Andrzej Szandomirski MURATOR

Strop składa się z konstrukcji nośnej oraz z podłogi, podsufitki i izolacji (w zależności od tego, jaką funkcję spełnia). Konstrukcja nośna stropu przenosi ciężar własny i ścian działowych stropu oraz obciążenia użytkowe, usztywnia budynek oraz chroni kondygnacje przed przenikaniem ciepła, hałasu i pary wodnej.

Podsufitka może bezpośrednio przylegać do spodu konstrukcji nośnej stropu lub może być z nią połączona w sposób sztywny bądź sprężysty. Stosowana jest także podsufitka podwieszana do konstrukcji. Pomiędzy konstrukcją nośną a podsufitką pozostaje przestrzeń, którą wykorzystuje się do prowadzenia instalacji.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie, stropy dzielimy na międzykondygnacyjne i nad podziemiami, stropy poddasza i stropodachy. W zależności od konstrukcji, rozróżniamy m.in. stropy belkowe, płytowe zbrojone jednokierunkowo oraz wielokierunkowo, płytowo-żebrowe, gęstożebrowe. Ze względu na materiał, z jakiego wykonana jest konstrukcja nośna stropu, rozróżniamy:

• stropy żelbetowe i ceramiczno żelbetowe (obecnie stosowane najczęściej),

• stropy z betonu sprężonego (także często stosowane ale przy większych rozpiętościach pomieszczeń),

• stropy drewniane,

• stropy stalowe,

• stropy stalowo-betonowe,

• stropy stalowo-ceramiczne.

Fot.: Andrzej Szandomirski MURATOR

Stropy z betonu sprężonego i żelbetowe można podzielić na monolityczne, stropy prefabrykowane i stropy zespolone (monolityczno-prefabrykowane).

Na wybór stropu ma wpływ szereg czynników, między innymi funkcja budynku, rozstaw podpór (rozpiętość pomieszczeń), wartość i rodzaj obciążeń. Przy budowie domu jednorodzinnego, ważne jest, aby umożliwić realizację stropów bez użycia ciężkich dźwigów. Wymaga to zastosowania stropów z elementów prefabrykowanych, które można montować ręcznie, lub stropów wykonanych na miejscu wbudowania. Z tego powodu, w małych budynkach często stosuje się stropy gęstożebrowe, zwłaszcza te, które nie wymagają deskowania, np. stropy zespolone ceramiczno-żelbetowe.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right