logowanie

Kable grzewcze – zasada działania

Przewody grzejne (inaczej kable grzewcze) to elementy grzewcze, w budownictwie mieszkalnym stosowane głównie w systemach ogrzewania podłogowego. Kable grzewcze to oporowe przewody elektryczne, które nagrzewają się i wydzielają ciepło, które przekazywane jest przez podłogę do otoczenia.

Fot.: Firma LUXBUD

Przewody grzewcze stałooporowe

Kable grzewcze stałooporowe, zatapiane w podkładzie podłogowym, to najczęściej stosowane rozwiązanie w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego. Przewód grzejny stałooporowy składa się na ogół z żyły grzejnej (drut oporowy), izolacji z tworzywa sztucznego, ekranu eliminującego pole elektryczne i stanowiącego zabezpieczenie przeciwporażeniowe (siatka miedziana) oraz osłony z PVC. Prąd, płynąc przez żyłę napotyka na opór, co powoduje przechodzenie energii elektrycznej w cieplną. Najprostsze kable grzejne mają grubość ok. 5 mm i są zasilane dwustronnie, czyli oba jego końce są podłączone do sieci za pomocą przewodów zasilających (nie grzejących). Montaż trzeba więc rozplanować tak, aby doprowadzić do termostatu oba przewody zasilające oraz dodatkowo czujnik temperatury podłogi, pozwalającym na sterowanie ogrzewaniem. Moc przewodu można też regulować poprzez dobór jego długości. Krótszy kabel nagrzewa się do wyższej temperatury. Przewód grzejny zasilany jednostronnie daje większą swobodę montażu, ponieważ podłączany jest do sieci tylko jednym końcem i nie ma znaczenia, gdzie będzie położony jego wolny koniec. Należy jednak pamiętać o doprowadzeniu czujnika temperatury do termostatu. Przewód grzejny jednostronny jest zwykle grubszy od kabla dwustronnego, ponieważ mieści w sobie dwa oddzielne przewody (dwie żyły grzejne lub jedna z przewodem powrotnym, który nie grzeje). Na jednym z końców są one połączone ze sobą i zaizolowane.

Przewody grzejne samoregulujące

Samoregulujący kabel grzewczy zmienia swój wydatek ciepła dostosowując się do temperatury otoczenia. Ilość wydalonego ciepła spada ze wzrostem temperatury otoczenia. Utrzymanie właściwej temperatury na całej długości przewodu wyklucza możliwość przegrzania i przepalenia się przewodów, w przypadku gdy się ze sobą stykają. Samoregulacja mocy grzejnej pozawala na efektywne wykorzystanie energii.

Sprawdź ofertę producentów ogrzewania podłogowego na tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Powiązane produkty
zobacz wszystkie powiązane produkty

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right