Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Likwidacja mostków termicznych. Jak zapobiegać mostkom termicznym?

Mostki termiczne, inaczej mostki cieplne, są to miejsca, przez które następuje niekontrolowana ucieczka ciepła z pomieszczeń. Dochodzi do tego, gdy zaburzona jest ciągłość termoizolacji na połączeniach elementów budowlanych. Dowiedz się, jak usunąć mostki termiczne.

Firma MURATOR Fot.: Andrzej Szandomirski

Mostek termiczny możemy rozpoznać po zimnych, mokrych ścianach, na których najczęściej zaczynają się rozwijać grzyby. Oprócz negatywnych konsekwencji zdrowotnych (alergie, choroby układu oddechowego itp.) mostki cieplne znacząco podwyższają rachunki za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest likwidacja mostków cieplnych, najlepiej zanim zacznie się sezon grzewczy.

Coraz bardziej popularne są badania termowizyjne, które są metodą sprawdzania izolacyjności cieplnej budynków. Kamera termowizyjne wykonuje zdjęcia, na których ujawniają się miejsca strat ciepła.

Potencjalnymi mostkami termicznymi w budynku są przede wszystkim węzły konstrukcyjne oraz wszelkie połączenia elementów przegród budowlanych zbudowanych z różnych materiałów.

Połączenie balkon – strop

Przez błędnie zaprojektowane połączenia płyt balkonowych wspornikowych ze stropem żelbetowym ucieka z domu najwięcej ciepła. Dwumetrowy balkon powoduje podobne straty ciepła jak nieocieplona ściana zewnętrzna o powierzchni 10 m².

Ze względów konstrukcyjnych całkowita eliminacja mostków w tych miejscach jest bardzo trudna do osiągnięcia. Można jednak w znacznym stopniu ograniczyć straty poprzez warstwę ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego lub twardego styropianu, ułożonej po obu stronach płyty balkonowej. Korzystnym rozwiązaniem jest również wykonanie balkonu opartego na słupach lub punktowo mocowanego do konstrukcji budynku. Łącząc płyty wspornikowe  można wówczas zastosować łączniki zbrojeniowe z wkładką styropianową o grubości 7 cm. W tych przypadkach elementy nośne łączników mocuje się betonując w stropi i płycie balkonowej.

Nadproża i wieńce

Wieńce oraz nadproża to elementy usytuowane w obwodzie stropów żelbetowych. Błędnie wykonana izolacja termiczna wieńców, szczególnie w jednowarstwowych ścianach zewnętrznych, powoduje ucieczką ciepła. W celu uniknięcia powstania mostka cieplnego w tym miejscu, trzeba cofnąć wieniec od lica muru na zewnątrz, po to, by zostało miejsce na ocieplenie. Można również zastosować gotowe elementy docieplenia wieńca. W ścianach trójwarstwowych wieniec powinien być oparty na wewnętrznej ścianie i być ocieplony wraz z warstwą nośną. Aby ograniczyć ucieczkę ciepła przez nadproża w ścianach jednowarstwowych należy wykonać belki o podobnej izolacyjności termicznej jak ściana zewnętrzna. Nadproże monolityczne, nawet gdy zostanie dobrze ocieplone, nie wyeliminuje mostków termicznych. Dobrym rozwiązaniem na etapie budowy może być zastosowanie prefabrykowanego nadproża wykonanego z takiego samego materiału jak ściana. Stosunkowo najłatwiej jest uniknąć powstawaniu mostków cieplnych w nadprożach ścian dwuwarstwowych. Warstwa nośna takich ścian jest ocieplona 12-18 cm warstwą styropianu lub wełny mineralnej.

firma MURATOR Fot.: Andrzej Szandomirski

Piwnice

Ściany piwnic bardzo często nie są izolowane termicznie i mogą odprowadzać ciepło od wieńca stropu nad piwnicą co za tym idzie przyczyniają się do powstawania mostków termicznych. Aby tego uniknąć należy ocieplić wieniec stropu nad piwnicą, jak również ściany piwnicy na całej wysokości. Izolacje w tym przypadku powinna zostać wykonana materiałem odpornym na wilgoć, np. twardymi płytami styropianu lub polistyrenem ekstrudowanym.

Okna i parapety

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na mostki cieplne jest prawidłowe usytuowanie okien, jak również rozwiązanie konstrukcji parapetu. W ścianach jednowarstwowych okno powinno być osadzone w połowie jej grubości. Jeśli zostanie umiejscowione zbyt blisko jednej lub drugiej krawędzi, wówczas wpłynie to na większe starty ciepła wokół niego. W ścianach dwuwarstwowych ościeże okienne należy osadzać bliżej krawędzi zewnętrznej, natomiast w ścianach trójwarstwowych dokładnie w płaszczyźnie ocieplenia.

Attyka

Attyka, czyli pas muru zwieńczający budynek, gdy nie zostanie ocieplona, również może powodować powstawanie mostków cieplnych. Aby temu zapobiec należy ocieplić strop nad najwyższą kondygnacją oraz attykę, mimo tego iż za attyką jest nieogrzewana przestrzeń stropodachu.

Likwidacja już istniejących mostków cieplnych jest bardzo trudna. Każdy przypadek powinien być osobno rozpatrywany, jednak zawsze należy wziąć pod uwagę:
- montaż stolarki otworowej w warstwie izolacji, tak aby materiał ociepleniowy  nachodził na ramy drzwiowe i okienne;
- zaizolowanie ścian piwnicy od strony zewnętrznej i wewnętrznej, tak aby izolacja piwnicy stanowiła ciągłość z izolacją ściany zewnętrznej i stropu;
- zastąpienie balkonów tradycyjnych przez balkony o konstrukcji samonośnej lub wiszące,
- uzupełnienie izolacji stropów, dachów i stropodachów,
- zlikwidowanie spękań na elewacji,
- zachowanie ciągłości izolacji wszystkich elementów konstrukcyjnych;

Sprawdź produkty w kategorii Izolacje termiczne, izolacje akustyczne w serwisie tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right