logowanie

Maty grzejne - dobór i montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego

Maty grzejne stosowane jako elektryczne ogrzewanie podłogowe mogą zapewnić komfort cieplny w każdym pomieszczeniu. Jednak aby instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego pracowała prawidłowo i spełniania oczekiwania jej użytkowników, należy ją odpowiednio zaprojektować, dobrać odpowiednie urządzenia, a także wykonać jej prawidłowy montaż.

Zasada działania elektrycznego ogrzewania podłogowego

.

Maty grzejne mogą służyć jako podstawowy system ogrzewania lub stanowić uzupełnienie układu już istniejącego. Przyklejone bezpośrednio do podłoża i pokryte 5–10-milimetrową warstwą wyrównawczą przekazują bardzo szybko ciepło posadzce, zapewniając jej odpowiednią temperaturę. Metoda bezpośredniego ogrzewania podłogi sprawdza się przede wszystkim w łazienkach, kuchniach, holach, przedsionkach i innych strefach użytkowych. Regulację temperatury zapewnia elektroniczny regulator. Jego czujnik zainstalowany w płaszczyźnie maty grzejnej mierzy temperaturę podkładu grzewczego – mata jest włączana lub wyłączana zgodnie z żądaną, ustawioną temperaturą. Regulator gwarantuje oszczędne wykorzystanie energii, gdyż reaguje na zyski ciepła pochodzące z innych źródeł: promieniowania słonecznego, oświetlenia, ciepła emitowanego przez osoby obecne w pomieszczeniu. Automatycznie wyłącza on cały system w przypadku zaniku napięcia, uszkodzenia przewodu maty, przewodów czujnika czy też zwarcia w jego obwodzie.

.

Tab. 1. Orientacyjny dobór mocy grzewczej w pomieszczeniach

Projektowanie

Za najważniejszy etap tworzenia systemu ogrzewania należy uznać jego projektowanie. Dobrze obliczona moc grzewcza w pomieszczeniach i odpowiednio dobrane produkty są gwarancją prawidłowej, efektywnej oraz ekonomicznej pracy zaplanowanego układu. Zasadniczy system ogrzewania musi zapewnić dynamiczne, szybkie ogrzanie wnętrza i gwarantować uzupełnienie strat ciepła. Układ wspomagający, będący dopełnieniem dla innych rozwiązań, odpowiada za komfort cieplny podłogi.
Efektywność pracy systemu zależy od technologii wykonania konstrukcji obiektu. Obecnie obowiązujące normy gwarantują dobrą izolacyjność budowli, a tym samym zdecydowanie ograniczają straty ciepła. Brak ocieplenia znacząco zmniejsza efektywność ogrzewania – w tej sytuacji system zasadniczy nie będzie gwarantował skutecznego ogrzania wnętrza i trzeba będzie zainstalować inne, dodatkowe źródło ciepła.
Na wstępie trzeba zdecydować, jakie rozwiązanie wybrać – system zasadniczy, stanowiący jedyne źródło ciepła, czy taki, który ma być uzupełnieniem dla innych rozwiązań. Od tej decyzji uzależnione jest dalsze postępowanie, np. wybór regulatora temperatury. W ogrzewaniu podstawowym stosuje się urządzenia w wersjach: z czujnikiem podłogowym, powietrznym, powietrznym i podłogowym. W ogrzewaniu wspomagającym wykorzystywane są regulatory tylko z podłogowym czujnikiem temperatury. Po podjęciu powyższej decyzji należy wykonać:

  • precyzyjny, zwymiarowany rysunek pomieszczeń lub korzystać z już istniejącego projektu,
  • nanieść na powierzchnię danego lokalu elementy stałej zabudowy (np. w łazience: wanna, kabina prysznicowa, szafki stojące bezpośrednio na posadzce itd., w kuchni: szafki, kuchnię, zmywarkę itd., w pozostałych pomieszczeniach – podobnie),
  • aby obliczyć przestrzeń przeznaczoną pod instalację systemu grzewczego, od całkowitej powierzchni podłogi w pomieszczeniu odejmuje się powierzchnię stałej zabudowy i pas o szerokości 10 cm z każdego boku wnętrza.

 

Przykład projektu instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego Przykład projektu instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego

Montaż

Instalator wykonujący prace związane z montażem lub serwisem powinien korzystać z projektu oraz instrukcji producenta.
Podłączenie mat grzejnych do instalacji elektrycznej i regulatora temperatury może być wykonane jedynie przez uprawnionego fachowca.

Etapy montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego

System grzejny instaluje się na właściwie przygotowanym podłożu. Warstwę końcową stanowi wylewka samopoziomująca, którą należy zagruntować odpowiednim preparatem (np. Unigruntem). Powierzchnia musi być gładka. Przy ścianach zaznacza się pasy o szerokości 10 cm (w tym obszarze nie układamy ogrzewania). Wyznacza się także miejsce instalacji rurki do czujnika podłogowego. W przypadku czujnika podłogowego i przewodów zasilających musi być ona poprowadzona od puszki instalacyjnej umieszczonej w ścianie na wysokości 1,5–1,6 m prostopadle w kierunku podłogi. Wykonuje się rowek w ścianie i podłodze (dla rurki czujnika i rurki przewodów zasilających matę grzejną). Instaluje puszkę, rurki w ścianie i podłodze. Rurkę dla czujnika podłogowego umieszcza się w podłożu na głębokości 20 mm. Po wyjęciu maty grzejnej z opakowania należy dokonać pomiaru rezystancji. Sprawdza się w ten sposób, czy produkt jest pełnowartościowy i nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. Wykorzystuje się w tym celu miernik.
Montaż należy rozpocząć od konfiguracji maty grzejnej z powierzchnią, która będzie ogrzewana. Następnie rozwija się produkt. Punktem początkowym będzie miejsce instalacji czujnika podłogowego. Istotne dla właściwego pomiaru temperatury podłogi jest umiejscowienie czujnika temperatury. Rurka wraz z nim musi być umieszczona równolegle, symetrycznie pomiędzy sąsiednimi odcinkami przewodu grzejnego maty. Pomiary będą w takim przypadku rzeczywiste. Taka konfiguracja maty ułatwia wprowadzenie kabli zasilających do rurki instalacyjnej połączonej z puszką. Przewody zasilające maty i te od podłogowego czujnika temperatury należy prowadzić w oddzielnych rurkach. Eliminuje to w znacznym stopniu wpływ promieniowania elektromagnetycznego na przewody czujnika temperatury (może ono zakłócić pracę urządzenia, powodować błędne wskazania wartości temperatury lub je uniemożliwić).
Jeżeli konfigurowanie maty grzejnej wymaga jej ułożenia w kilku rzędach lub dopasowania do elementów stałej zabudowy, nacina się jej siatkę konstrukcyjną, co pozwala na dowolne kształtowanie produktu zgodnie z opracowanym projektem. Czynność ta musi być jednak wykonywana precyzyjnie. Nie można doprowadzić do uszkodzenia przewodu grzejnego maty. Jeżeli jednak do tego dojdzie, należy natychmiast skontaktować się z punktem sprzedaży lub reprezentantem producenta. Taką usterkę można naprawić, natomiast nie wolno dokonywać napraw we własnym zakresie lub instalować uszkodzonego produktu. W matach grzejnych dwustronnie zasilanych występują dwa ekranowane przewody zasilające: z jednej strony maty jest zainstalowany kabel zasilający fazowy (F) w kolorze czarnym, z drugiej kabel zasilający neutralny (N) o barwie niebieskiej. Oba muszą być doprowadzone do puszki podtynkowej, gdzie zostaną podłączone do styków w regulatorze temperatury zgodnie z instrukcją. Ekrany jednego i drugiego przewodu zasilającego należy podłączyć do właściwego styku we wspomnianym regulatorze lub, jeżeli nie ma odpowiedniego podłączenia, połączyć poza nim w kostce montażowej z kablem uziemiającym linii zasilającej. Przewody zasilające można przedłużać.

 

Źródło: THERMOVAL POLSKA

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right