Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Metody ochrony przed korozją. Rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych

Metody ochrony przed korozją to jedna z dynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnej techniki. Popularne „rdzewienie” kosztuje światowy przemysł miliardy dolarów, wydanych na naprawę uszkodzonych elementów. Przeczytaj, jakie są najważniejsze rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych.

Dostępne współcześnie metody ochrony przed korozją pozwolą na uniknięcie takiego widoku. Fot.: Andy Maguire, CC BY 2.0, flickr.com

Powłoki antykorozyjne

Przeglądając rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych, jednym z najpopularniejszych jest stosowanie powłok ochronnych. Mają one dwojakie zadania. Po pierwsze, izolują materiał podłoża od środowiska korozyjnego, a po drugie – mogą zapewniać ochronę elektrochemiczną. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Takie metody ochrony przed korozją są bardzo popularne i skuteczne. Stosunkowo łatwo można także monitorować ciągłość powłoki malarskiej. Gdy zobaczymy, że zaczynają się problemy, produkt można odnowić i sprawić, że znów będzie odporny na korozję.

Elektrochemiczna ochrona przed korozją

Elektrochemiczna ochrona przed korozją jest metodą znacznie starszą, niż może się wydawać – jej początki sięgają I połowy XIX wieku. Stosuje się ją do zabezpieczania okrętów, rurociągów i zbiorników cieczy, a dzieli się na katodową i anodową.

Założeniem ochrony katodowej jest fakt, że jeżeli metal koroduje w określonym środowisku, można wprowadzić go w stan termodynamicznej odporności przez obniżenie jego potencjału. W tym celu postępuje się dwojako – stosując protektory (elektrody poświęceniowe), które wykonane są z metali mniej szlachetnych i ulęgają korozji jako pierwsze, lub używając zewnętrznego źródła prądu obniżając potencjał elektrochemiczny chronionej konstrukcji.

Z kolei ochrona anodowa wymaga trzech czynników: istnienia zakresu pasywnego w chronionym metalu, trwałości środowiska w tym zakresie potencjału oraz braku jonów agresywnych. Praktyczne zastosowanie tego rodzaju metody jest mniejsze niż omówionej poprzednio. W przypadku pojawienia się jonów agresywnych, mimo stanu pasywnego, może dojść do korozji wżerowej.

Zabezpieczanie przed korozją

Metody ochrony przed korozją nie ograniczają się jednak tylko do izolowania materiału od środowiska bądź stosowania odpowiednich środków elektrochemicznych. Jak w każdym przypadku, także w tym lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Odpowiednie projektowanie i używanie stosownych materiałów może znacząco ograniczyć działanie korozji. Przede wszystkim należy unikać kształtów pozwalających na gromadzenie się resztek elektrolitów czy opadów atmosferycznych. W instalacjach wodociągowych ważne jest przeciwdziałanie zbyt szybkiemu lub bardzo wolnemu przepływowi cieczy. Z kolei pod względem materiałowym istotne jest unikanie połączeń dwóch różnych metali, gdyż w miejscu styku może powstać ogniwo elektrochemiczne.

Zapobieganie korozji przez odpowiedni dobór materiałów

Dzięki prowadzonym od lat doświadczeniom, można obecnie dobrać materiały odpowiednie do środowiska w jakim będą pracować, maksymalnie ograniczając wpływ zjawisk korozyjnych. Wodę destylowaną najlepiej więcej przechowywać w pojemnikach cynowych lub pokrytych powłoką cyny, kwas azotowy – w stalach stopowych, a rozcieńczony kwas siarkowy w naczyniach ołowianych. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – nie można przenosić doświadczeń z jednej instalacji na drugą bez zastanowienia, choć dzięki bazom danych odporności korozyjnych, dobór odpowiedniego materiału jest zadaniem łatwiejszym niż kilkanaście lat temu.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right