Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Montaż drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych

Drzwi przeciwpożarowe chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu, zapewniając użytkownikom obiektów czas na ewakuację. Drzwi tego typu cieszą się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem. Wynika to głównie z silniejszego egzekwowania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie.

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł przeciwpożarowych z uszczelką pęczniejącą Fot.: Centurion-R

Podstawowe parametry drzwi przeciwpożarowych

Przy wyborze drzwi przeciwpożarowych trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Pierwszą jest ognioodporność. Pod pojęciem tym należy rozumieć zapobieganie przedostawaniu się płomieni (tzw. szczelność ogniowa) oraz ograniczenie przepływu energii cieplnej (tzw. izolacyjność ogniowa). I tak np. drzwi klasy EI30 gwarantują 30 minut ochrony ogniowej, a EI60 – 60 minut.
Następnie należy zdecydować, czy drzwi mają być pojedyncze, czy podwójne. Skrzydła drzwiowe muszą być montowane na ościeżnicach wskazanych przez producenta. Najczęściej stosowane są modele metalowe lub drewniane. Od rodzaju ościeżnicy zależy, gdzie będą zamontowane specjalne uszczelki pęczniejące. W przypadku ościeżnic drewnianych montowane są one bezpośrednio w ościeżnicy, natomiast w przypadku metalowych – w skrzydle. Trzeba również pamiętać, że czasem oddzielnie wyceniane jest skrzydło i oddzielnie ościeżnica, ale tylko te zamontowane w komplecie spełniają normy bezpieczeństwa dla drzwi przeciwpożarowych.
Niezwykle istotne w przypadku omawianych drzwi są ich dodatkowe właściwości. Chodzi o dymo- oraz dźwiękoszczelność. Wybierając którąś z wymienionych opcji, otrzymujemy drzwi wyposażone w specjalne uszczelki pęczniejące oraz uszczelkę opadającą lub próg.
Rozwiązanie takie gwarantuje dymoszczelność w klasie Sa i Sm oraz izolacyjność akustyczną Rw = 32 dB w wersji drzwi pojedynczych i Rw = 27 dB w wersji podwójnej.
Kolejnym ważnym czynnikiem przy wyborze drzwi przeciwpożarowych jest ich estetyka. Producenci oferują drzwi w szerokiej gamie kolorystycznej. Pozwala to projektantom utrzymać jednorodność stylistyki wnętrza.

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł przeciwpożarowych z uszczelką pęczniejącą dymoszczelną Fot.: Centurion-R

Wytyczne do stosowania drzwi przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych

Drzwi tego typu znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej. Z reguły oddzielają pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, gazowych, sterowni oraz inne przestrzenie techniczne od miejsc ogólnodostępnych, które zazwyczaj są drogami ewakuacyjnymi.

Dobór materiałów montażowych

Narzędzia niezbędne do montażu drzwi przeciwpożarowych nie różnią się niczym od standardowych narzędzi ekip montażowych. Będą to więc: ściski stolarskie, rozpórki regulowane, kliny dystansowe z drewna, wkrętak, młotek, silikon, poziomica, przymiar kątowy 90º, klej do drewna. Do wypełnienia szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ścianą należy jednak użyć specjalnej pianki ognioodpornej.
Zaleca się, aby montaż drzwi przeciwpożarowych zlecić wykwalifikowanej ekipie.

Podstawowe zasady prawidłowego montażu drzwi przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych

W pierwszej kolejności powinniśmy dokładnie sprawdzić jakość oraz dokładność wykonania poszczególnych elementów, a także kompletność zestawów montażowych. Instalację rozpoczynamy od ułożenia części ościeżnicy na płaskim podłożu, na łączeniach elementów pionowych (stojaków) z poziomym (nadproże) nakładamy klej i skręcamy je za pomocą wkrętów. Prawidłowość połączenia należy sprawdzić przymiarem kątowym o minimalnej długości ramienia 600 mm.
Otwór w ścianie powinien być dokładnie sprawdzony pod względem wysokości, szerokości, równości powierzchni, jakichkolwiek odchyleń w pionie i poziomie. Dopuszczalna tolerancja wymiarów otworów w murze na szerokości to ok. 20 mm, na wysokości – ok. 10 mm. Trzeba pamiętać, że ściany, do których są montowane drzwi przeciwpożarowe, muszą mieć ściśle określone grubości. Nie można przytwierdzać stolarki do ścian murowanych o grubości mniejszej niż 115 mm, w przypadku ścian betonowych lub żelbetowych – mniejszej niż 100 mm, przy ścianach z betonu komórkowego – mniejszej niż 150 mm. Montując opisaną stolarkę do jakiegokolwiek innego rodzaju ściany, trzeba pamiętać, że musi ona spełniać warunki klasy odporności ogniowej, nie mniejsze niż klasa odporności ogniowej samych drzwi.
Zmontowaną ościeżnicę ustawiamy w odpowiedniej pozycji w otworze drzwiowym za pomocą ścisków stolarskich oraz klinów dystansowych, a całość stabilizujemy, wykorzystując minimum cztery regulowane rozpórki na całej długości ościeżnicy. Elementy należy ustawić w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz przymiaru kątowego. Nie dopuszcza się jakichkolwiek odchyleń w pomiarze kątów, zwichrowań lub pofałdowań w płaszczyźnie ościeżnicy. Następnie trzeba założyć skrzydło i sprawdzić prawidłowość montażu ościeżnicy – jeśli skrzydło nie przylega równomiernie w różnych miejscach, należy dokonać korekty na zawiasach. Konieczne jest też zwrócenie uwagi na to, aby pomiędzy dolną krawędzią skrzydła a gotową posadzką szczelina wynosiła od 4 do 6 mm. Po dokładnym ustawieniu ościeżnicy zaleca się, aby przytwierdzić ją do ściany za pomocą metalowych kołków rozporowych.
Szczeliny pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełniamy pianką ogniochronną, a zewnętrzne strony ościeżnicy i ściany – specjalnym uszczelniaczem ogniochronnym. Wymagane jest, aby wszystkie materiały były zgodne z aprobatą techniczną.
Po utwardzeniu materiałów wypełniających szczeliny należy przystąpić do obróbki wykończeniowej oraz zawiesić skrzydło.
Wyregulowanie ewentualnych niedoskonałości w jego położeniu w stosunku do ościeżnicy nie może odbywać się poprzez przekroczenie dopuszczalnej tolerancji regulacji zawiasów. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, iż regulacja zawiasów nie może kompensować niedokładności w ustawieniu ościeżnicy. Musi być ona ustawiona w taki sposób, aby zapewnić jednakową szerokość szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić prawidłowość wykonania prac. Skrzydło drzwi powinno poruszać się płynnie i bez zacięć. Samozamykacz przed samym zamknięciem powinien lekko wyhamować, a następnie dociągnąć skrzydło.

Okucia stosowane w drzwiach przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych

Wszystkie akcesoria muszą być zgodne z odpowiednią aprobatą, co więcej, powinny być opatrzone kodem potwierdzającym możliwość ich zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych oraz znakiem budowlanym.
Standardowe wyposażenie drzwi przeciwpożarowych to: co najmniej trzy lub cztery zawiasy, zamki zapadkowo-zasuwkowe (główne i dodatkowe, bez terminalu drzwiowego lub z terminalem), klamki z tworzywa sztucznego ze stalowym rdzeniem, aluminiowe, mosiężne lub ze stali z szyldem podłużnym lub dzielonym, zamykacze, zamknięcia przeciwpaniczne oraz rygiel skrzydła stałego.
Dodatkowymi akcesoriami mogą być: zaczepy elektromagnetyczne, system kontroli dostępu, trzymacze elektromagnetyczne, wizjery, kratki wentylacyjne oraz bolce przeciwwyważeniowe.

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych

Biorąc pod uwagę fakt, że drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na właściciela budynku spada obowiązek utrzymania drzwi w pełnej sprawności. Zaleca się więc przynajmniej raz na pół roku wykonanie przeglądu okresowego, który powinien sprawdzać:
• czy poszczególne elementy składowe, mające wpływ na działanie i wytrzymałość, są kompletne,
• wszystkie uszczelnienia i uszczelki,
• poprawność funkcjonowania elementów składowych, w tym samozamykacza i mechanizmów blokująco-zapadkowych.

Opracowanie: redakcja
Konsultacja: Kamil Krupski, Centurion-R


Więcej artykułów i porad dla profesjonalistów z branży instalacyjnej w nowym „Informatorze Budowlanym-murator” 2013

Źródło: Informator Budowlany-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right