Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Mycie okien na wysokości. Przepisy i wymogi prawne dotyczące mycia okien w budynkach.

Każde okno raz na jakiś czas wymaga umycia. Mycie okien w biurowcach i obiektach przemysłowych powierza się specjalnym firmom, których pracownicy mają odpowiednie uprawnienia. Do mycia okien wewnątrz budynków pracownik nie musi mieć specjalnych pozwoleń. Przeczytaj, jakie są wymogi prawne dotyczące mycia okien na wysokościach.

Fot.: Michał Nitychoruk

Kiedy mycie okien zaliczane jest do prac wysokościowych?

Definicja prac na wysokościach jasno określa, które prace można zaliczyć do tej kategorii. Praca na wysokości jest definiowana jako praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad ziemią lub podłogą. Jeśli ta powierzchnia ze wszystkich stron jest osłonięta do wysokości minimum 1,5 m ścianami lub innymi odsłonami, które uchronią przed ewentualnym upadkiem z wysokości, wówczas nie kwalifikuje się do kategorii prac wysokościowych, bez względu na to, na jakiej wysokości dana powierzchnia się znajduje.

Mycie okien na wysokościach – zasady bezpieczeństwa

Ze względu na wysokie ryzyko, mycie okien w biurowcach czy też innych obiektach powinno być nadzorowane przez ludzi nie wykonujących tej pracy osobiście. Do miejsc szczególnie niebezpiecznych dostęp powinny mieć tylko osoby upoważnione. Pracownicy myjący okna powinni być wyposażeni w ubrania ochronne oraz odpowiedni do wymagań sprzęt. Powinni również przejść szkolenie w zakresie w zakresie korzystania z tego sprzętu.

Praca na wysokości – orzeczenie lekarskie

Zgodnie z kodeksem pracy każda osoba wykonująca pracę powinna przejść badania lekarskie potwierdzające zdolność zdrowotną do pracy. Nie inaczej jest z pracą na wysokości, która należy do grupy prac niebezpiecznych i tylko pisemne orzeczenie lekarskie umożliwia wykonywanie takiej pracy uprawnionym osobom.

Zewnętrzna firma otrzymująca zlecenie na mycie okien w biurowcu lub w innym obiekcie przemysłowym zazwyczaj przeprowadza wywiad i oględziny, aby dokładnie przygotować się do wykonanie zadanie i wybrać odpowiednie metody i narzędzia, a także sposób zabezpieczenia pracowników.

Każdy administrator budynku jest odpowiedzialny za zapewnienie czystości okien w budynku, którym się zajmuje. Do jego obowiązków należy również zapewnienie odpowiednich warunków BHP, niezbędnych przyrządów czy szkoleń osobom, które będą wykonywały mycie okien na wysokości.

 

Zobacz produkty z kategorii Okna i akcesoria okienne >>>

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right