Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Nadproża łukowe prefabrykowane czy murowane?

Nadproża łukowe w budownictwie stosowane były już w starożytności. Wykonane z kamienia lub cegły, stanowiły bezpieczny, nie wymagający podparcia element architektoniczny, przenoszący obciążenia na ściany i słupy. Obecnie są wykonywane w różnych technologiach. Nadproża prefabrykowane czy murowane, na które się zdecydować?

Co to są nadproża?

Nadproża są to elementy konstrukcyjne w formie belek, umieszczonych nad otworami w ścianie (nad drzwiami, oknami), na których opiera się jej górna część. Jeśli otwór jest prostokątny, nadproże zazwyczaj jest poziome, jeśli zaś okno lub drzwi są zakończone półkolem, stosuje się nadproże łukowe. Dawniej łukowe konstrukcje były bardzo chętnie stosowane, gdyż nie wymagały zastosowania dodatkowych wzmocnień – obciążenia i rozpór były przenoszone na ściany w miejscach podparcia. Obecnie nadproża łukowe stosowane są głównie w celach dekoracyjno - estetycznych.

Na to z jakiego materiału, jakiej konstrukcji i rozpiętości wykonane są nadproża zależy przede wszystkim od rodzaju i budowy ściany oraz szerokości otworu. W przypadku dużych otworów, ze względu na rozpiętość i duże obciążenia, nadproża muszą mieć znaczną nośność i sztywność. Bardzo ważna jest odpowiednia izolacja nadproży. Pozwoli to uniknąć powstawania mostków termicznych.

Fot.: Daniel Rumiancew

Nadproża murowane

W ścianach wykonanych z ceramiki i silikatów, nadproża łukowe są wykonywane z cegieł lub bloczków wapienno-piaskowych. Spoiny między poszczególnymi elementami mogą mieć kształt klina. Precyzyjne wyprofilowanie łuku zapewni specjalne deskowanie (tzw. krążyny), którego dolna krawędź jest prosta, a górna odtwarza odpowiednią krzywiznę łuku. Całość musi być prawidłowo podstemplowana.

Nadproża monolityczne

Nadproża monolityczne są wykonywane ze zbrojonego betonu. Mogą być wykorzystywane w ścianach zewnętrznych zbudowanych z różnych materiałów. Nadają się do otworów o znacznej rozpiętości, gdyż zastosowanie zbrojenia sprawia, że ma bardzo dużą nośność i sztywność. Nadproża monolityczne najprościej wykonać, jeśli ich szerokość jest równa szerokości ściany nośnej. Do prawidłowego wykonania nadproża monolitycznego niezbędne są szablony, deskowania oraz stemple.

Nadproża prefabrykowane

Nadproża prefabrykowane są wykorzystywane w budynkach wykonanych z betonu komórkowego. W zależności od grubości muru gotowe belki nadprożowe mogą być układane pojedynczo, podwójnie lub potrójnie. Alternatywą dla nich jest wykonanie nadproża  w szalunku traconym z kształtek wycinanych z betonu komórkowego. Są one układane na podporze montażowej i łączone za pomocą zaprawy klejowej. W środku szalunku umieszcza się zbrojenie, po czym wypełnia się je betonem.

Nadproża łukowe są estetycznym elementem wykończenia konstrukcji budynku. Decyzja, jaki typ nadproża ma zostać wykorzystany powinna zostać podjęta już na etapie projektowania. Pozwoli to uniknąć kosztów napraw ewentualnych awarii.

 

Zobacz nadproża w serwisie Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right