logowanie

Najczęściej popełniane błędy podczas montażu ceramicznych systemów kominowych

Kominy służą do odprowadzania produktów spalania ze wszystkich rodzajów kotłów, kominków oraz pieców. Są również podstawowym elementem wentylacji grawitacyjnej. Większość nowoczesnych urządzeń grzewczych wytwarza spaliny mokre, z tego też względu coraz częściej przewody spalinowe murowane z cegły zastępuje się specjalnymi systemami kominowymi, głównie ceramicznymi.

Aby system kominowy był bezpieczny i funkcjonował prawidłowo, muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki:
• na etapie projektowania budynku należy właściwie, w zależności od przyszłego źródła pozyskiwania ciepła, dobrać system kominowy oraz jego przekrój,
montaż komina musi przebiegać zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami zawartymi w projekcie,
• należy ściśle stosować się do warunków montażu i eksploatacji,
określonych przez producenta w instrukcji.
Pamiętajmy również, że konsekwencją zakupu jedynie fragmentów oryginalnego systemu, próby dopasowywania innych części lub składanie instalacji z przypadkowych materiałów może być utrata zdrowia, a nawet śmierć mieszkańców.
Najczęściej spotykane błędy i awarie wynikają z niedopełnienia powyższych warunków, a w szczególności – z niezastosowania wszystkich wymaganych elementów systemowych komina.

Błędy podczas łączenia elementów systemu

Budowa komina

• Dopuszczalne wychylenie trzonu od pionu na wysokości jednej kondygnacji nie może przekraczać ±5 mm. Podczas łączenia elementów należy za każdym razem, kiedy osadzany jest kolejny pustak, pamiętać o wyznaczeniu pionu. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje osłabieniem konstrukcji, pękaniem powodującym nieszczelności, a nawet – zawaleniem się komina. Może także dojść do zablokowania kanałów wietrzących. W przypadku krzywo wzniesionej konstrukcji nie pozostaje nic innego, jak jej rozebranie i wybudowanie komina od początku.
• Niestaranne łączenie, niewłaściwy dobór przekroju lub rodzaju rur. Tego typu niedopatrzenia prowadzą do niedrożności przewodu, złej wentylacji, małej wydajności, pękania rur. Jedyną formą naprawy w tej sytuacji jest niestety budowa komina od nowa.
• Zastępowanie rur szamotowych innymi rurami – może to spowodować korozję elementów, przegrzanie przewodu, a w konsekwencji zniszczenie całej konstrukcji.
• Źle dobrana wysokość komina: za niski komin – ciąg jest słaby i spaliny są źle odprowadzane z paleniska, co może powodować gromadzenie się tlenku węgla – bardzo niebezpiecznego dla zdrowia i życia; konstrukcja za wysoka może z kolei oznaczać zbyt mocny ciąg, powodujący bardzo intensywne spalanie paliwa w palenisku, a przez to pogorszenie sprawności komina.

 • powieksz
  Przyłącze do komina SPS
  Przyłącze do komina SPS (fot. PRESTO)
 • powieksz
  Płyta czołowa
  Płyta czołowa (fot. PRESTO)

Przyłącze spalin

Niezastosowanie płyty czołowej z wełny mineralnej lub niepoprawne wykończenie tynkiem przestrzeni wokół przyłącza spalin, tj. brak szczeliny dylatacyjnej (10 mm wokół przyłącza), spowoduje pękanie przyłącza spalin. Ponadto, brak dylatacji (szczeliny) pomiędzy czopuchem a przyłączem trójnika spalin w kominie może być przyczyną jego „rozerwania”, ponieważ współczynnik rozszerzalności stali (czopuch) jest większy od współczynnika rozszerzalności szamotu. Szczelinę należy wypełnić materiałem trwale elastycznym, ognioodpornym.

Centrowanie i dylatacja rury w stosunku do pustaka (obudowy zewnętrznej)

Niezastosowanie w kominie płyt z wełny mineralnej, pierścieni centrujących lub elementów centrujących bądź wypełnienie przestrzeni wokół rur zaprawą, betonem lub keramzytem uniemożliwia wietrzenie systemu kominowego oraz pękanie rur szamotowych w wyniku braku możliwości ich rozszerzalności termicznej, zarówno na wysokości, jak i średnicy.

 • powieksz
  Pierścień centrujący
  Pierścień centrujący (fot. PRESTO)
 • powieksz
  Element centrujący
  Element centrujący (fot. PRESTO)

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right