logowanie
artykuł sponsorowany

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu stropów monolitycznych i gęstożebrowych

Wykonywanie stropów monolitycznych czy stropów gęstożebrowych (np. typu teriva) jest związane z wieloma różnymi czynnościami na budowie. Bardzo często odbywa się to w utrudnionych warunkach organizacyjnych, technicznych czy pogodowych. Montaż w niesprzyjających warunkach może wiązać się z popełnieniem błędów, często brzemiennych w skutkach.

Fot. 1. Przykład awarii budowlanej spowodowanej brakiem podparcia Fot.: KONBET

Dobór i kontrola materiałów

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r., wszystkie produkty budowlane dostarczane na budowę, muszą być oznakowane Certyfikatem Europejskim CE oraz mieć deklarację właściwości użytkowych (dawna nazwa: deklaracja zgodności). Niejednokrotnie, już na tym etapie pojawiają się nieprawidłowości, np. dostawa materiałów o parametrach niezgodnych z zamówieniem, brak oznakowania itp. Należy przede wszystkim przyjrzeć się producentowi systemu stropowego i znaleźć odpowiedź na pytania:
- Czy dokumentacja techniczna do projektowania stropu opiera się na nowej, zunifikowanej normie Eurokod 2 (PN-EN 1992-1-1:2008) czy na starych normach (np. PN-B 03264:2002)?
- Czy deklaracja właściwości użytkowych odwołuje się do zharmonizowanej specyfikacji technicznej, najnowszych norm z serii PN-EN 15037?
Nierzadkim błędem przy wykonywaniu stropów gęstożebrowych jest także tzw. mieszanie systemów, czyli wykorzystanie elementów składowych systemu stropowego od wielu różnych producentów. W takich sytuacjach pojawiają się pytania: kto jest odpowiedzialny za jakość takiego stropu? Do jakiej dokumentacji należy się odnieść projektując taki strop, a także kontrolując jego wykonanie?

Niewłaściwie wykonane deskowanie i podparcie stropu

Nieszczelne deskowanie stropu monolitycznego może spowodować wycieki wylewanego betonu, a wykorzystanie podpór o zbyt małej nośności lub nieodpowiednim rozstawie może spowodować wychodzące poza normy ugięcie i zarysowanie. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do awarii budowlanej. Wczesny demontaż podpór (przed uzyskaniem 75% wytrzymałości projektowanej) z jednoczesnym zbyt wczesnym obciążeniem stropu może skutkować zarysowaniem.

 • powieksz
  Fot.2
  Fot. 2. Przykład nienormowego ugięcia stropu spowodowanego niewłaściwym podparciem Fot.: KONBET
 • powieksz
  Fot. 3
  Fot. 3. Przykład niewłaściwego wykonania wymianu i żeber rozdzielczych powodujące nienormowe ugięcie stropu Fot.: KONBET

Żebra rozdzielcze w stropie gęstożebrowym

Stropy gęstożebrowe mogą uginać się pod wpływem obciążenia (tzw. „klawiszowanie” pojedynczych belek). Aby temu zapobiec stosuje się żebra rozdzielcze. Ich niewłaściwe wykonanie, lub pominięcie może spowodować pojawianie specyficznych pęknięć biegnących wzdłuż belek na suficie.

Wzmocnienie stropu gęstożebrowego pod ściankami działowymi

Bardzo częstym błędem jest niewzmocnienie stropu gęstożebrowego pod ściankami działowymi. Najczęściej zdarza się to w przypadku usytuowania ścianek działowych równolegle do belek stropowych. Brak dodatkowych belek lub wykonanie ścianek w złym miejscu może spowodować późniejsze ugięcia oraz wspomniane wcześniej „klawiszowanie”.

 • powieksz
  Fot. 4
  Fot. 4. Przykład za małego zakładu prętów na połączeniu siatek zgrzewanych w nadbetonie stropu gęstożebrowego Fot.: KONBET
 • powieksz
  Fot. 5
  Fot. 5. Przykład niewłaściwej lokalizacji i ilości prętów zbrojenia stropu monolitycznego ujawnionej podczas ekspertyz Fot.: KONBET

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right