Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Nowoczesne drzwi wejściowe w domach energooszczędnych

Nowoczesne drzwi wejściowe do domów energooszczędnych powinny mieć odpowiednie parametry, tak aby przegroda spełniała wysokie wymagania związane z izolacyjnością termiczną. Domy energooszczędne zyskują na popularności nie tylko ze względu na panującą aktualnie modę, ale także aspekty ekonomiczne. Sprawdź, czym powinny charakteryzować się nowoczesne drzwi wejściowe.

Jakim współczynnikiem przenikania ciepła U powinny charakteryzować się nowoczesne drzwi wejściowe?

Nowoczesne drzwi wejściowe stanowią ważną barierę, oddzielającą wnętrze domu od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Ich odpowiedni dobór ma ogromny wpływ na ilość energii, potrzebnej do utrzymania komfortowej temperatury w budynku zimą oraz na ochronę przed przegrzaniem latem. Podstawowym parametrem, branym pod uwagę przy wyborze nowoczesnych drzwi wejściowych do domów niskoenergetycznych, jest współczynnik przenikania ciepła – U (im niższa jego wartość, tym mniejsze straty ciepła). Warto pamiętać, że informacja o izolacyjności powinna dotyczyć całych drzwi, a nie tylko ich części (płyty). Dopuszczalne wartości współczynnika dla drzwi zewnętrznych, balkonowych oraz okien określa „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zgodnie z jego treścią, od 2017 roku maksymalna wartość parametru U dla drzwi zewnętrznych w przegrodach zewnętrznych powinna wynosić 1,5 W/(m2K), natomiast od 2021 − 1,3 W/(m2K).

Aby dom zaliczyć do niskoenergetycznych i odczuć korzyści płynące z takiej inwestycji, konieczne jest zastosowanie rozwiązania o podwyższonych parametrach izolacyjności. Dla drzwi zewnętrznych, w budownictwie jednorodzinnym, współczynnik Ud nie może przekroczyć 0,8 W/(m2K) (I, II, III klasa klimatyczna) i 0,7 W/(m2K) (IV, V klasa) − według standardu NF15 oraz 1,3 W/(m2K) dla NF40. Na rynku dostępne są nowoczesne drzwi wejściowe przeznaczone specjalnie do budownictwa energooszczędnego i pasywnego o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym 0,70–0,73 W/(m2K). Wersje pasywne mają Certyfikat PHI Dr. Feist Darmstadt lub Instytutu Budownictwa Pasywnego.

Aby drzwi spełniały swoje zadania, muszą być prawidłowo zamontowane Fot.: Porta KMI poland

Jak wynika z analiz, przeprowadzonych przez firmę Porta, roczny koszt ogrzewania gazem płynnym domu o powierzchni 130 m2, wybudowanego w standardowej technologii, wynosi ok. 6552 zł, natomiast energooszczędnego (zgodnego ze standardem NF40) − 2184 zł (oszczędność na poziomie ponad 65%). Jeszcze mniej płacą mieszkańcy domów pasywnych, w których roczny koszt ogrzewania wynosi zaledwie 819 zł. O wyborze rozwiązań niskoenergetycznych decydują jednak nie tylko względy ekonomiczne, ale i wymogi unijne. Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. od końca 2020 roku wszystkie nowo powstające obiekty powinny charakteryzować się „niemal zerowym zużyciem energii”. Budynki energooszczędne staną się więc już wkrótce wymogiem we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Osoby decydujące się na budowę takich domów już dziś mogą starać się o dopłaty. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na nie 300 mln złotych, co ma pozwolić na dofinansowanie budowy ok. 16 tys. domów i mieszkań o wysokim standardzie energooszczędności do końca 2018 roku.  


Przy wyborze drzwi zewnętrznych bardzo ważnym elementem, oprócz budowy samego skrzydła, jest konstrukcja progu Fot.: Porta KMI Poland

Jaką konstrukcję powinny mieć nowoczesne drzwi wejściowe?


Jednym z głównych elementów, decydujących o efektywności energetycznej drzwi wejściowych, są materiały, z jakich je wykonano. Ich rodzaj decyduje jaka warstwa izolacyjna może być zastosowana. W drzwiach drewnianych izolatorem jest najczęściej styropian lub płyta warstwowa z pianką poliuretanową, w stalowych – pianka lub wełna mineralna, w aluminiowych – pianka lub styropian, zaś z PVC przed utratą ciepła chroni zwykle pianka poliuretanowa. Na rynku dostępne są również modele wyprodukowane z połączeń różnych materiałów, np. drewniano-aluminiowe. O ilości zaoszczędzonej energii decyduje też głębokość samego profilu drzwi − im jest głębszy, tym są one cieplejsze, a współczynnik przenikalności cieplnej kilkukrotnie niższy. Przy drzwiach drewnianych osiągnięcie izolacyjności termicznej na poziomie 0,7 W/(m2K) wymaga wykonania wypełnienia z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ wynosząca 0,030 W/(mK). Drewno użyte do budowy skrzydła powinno charakteryzować się izolacyjnością na poziomie 0,12 W/(mK), a rozpórki do wkładów szybowych – 0,186 W/(mK). Z kolei gaz użyty do wypełnień przestrzeni międzyszybowych powinien cechować się l nie mniejszą niż 0,017 W/(mK).

Wybierając nowoczesne drzwi wejściowe wykonane z drewna, należy zwrócić uwagę na konstrukcję skrzydła. Dobrym rozwiązaniem są te wykonane z wielowarstwowej klejonki dębowej oraz z trójwarstwowym  systemem lakierowania, który zabezpiecza powierzchnię przed działaniem czynników atmosferycznych. Podejmując decyzję o zakupie nowoczesnych drzwi wejściowych, oprócz współczynnika przenikalności, warto wziąć pod uwagę ich odporność na obciążenie wiatrem (doskonale sprawdzą się modele klasy C5, takie jak Eco Polar Passive), wodoszczelność (dobrym wyborem będzie klasa 5A), przepuszczalność powietrza (warto postawić na klasę 3) czy odporność na uderzenia (klasa 4). Muszą także spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010.

Oprócz konstrukcji samych drzwi, istotna jest również budowa progu. W domach niskoenergetycznych sprawdzą się te z wypełnieniem termoizolacyjnym w komorze profilu lub przekładkami termicznymi z poliwęglanu albo poliamidu, zapobiegającymi przenikaniu ciepła na zewnątrz (np. wielokomorowe progi z profili aluminiowych lub PVC). Producenci oferują również tzw. ciepłe progi (np. Porta ThermControl), których unikalna konstrukcja maksymalnie redukuje straty ciepła. Rdzeń progu Porta zbudowany jest z twardego drewna i obłożony stalą nierdzewną, ukształtowaną tak, aby punkt przemarzania nigdy nie przekroczył pierwszej linii uszczelnienia. Dodatkowo dzięki takiej konstrukcji, nawet podczas opadów deszczu połączonych z silnym wiatrem, wilgoć nie przedostanie się poza krawędź przetłoczenia. Zastosowanie stali nierdzewnej korzystnie wpływa także na trwałość elementów.

Wybierając nowoczesne drzwi wejściowe, warto pamiętać o tym, że będą chronić dom nie tylko przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, ale także przed nieproszonymi gośćmi. Przy zakupie należy zatem zwrócić uwagę na zastosowane zabezpieczenia antywłamaniowe. Dobrym rozwiązaniem są wielobolcowe zamki klasy 4 ENV oraz przeszklenia antywłamaniowe. Skuteczną ochronę stanowią także zastosowane od strony zawiasów tzw. wręgi francuskie − dzięki specjalnemu przygotowaniu profilu przylgi (wręgu) na całej jej długości skrzydło zazębia się z ościeżnicą, uniemożliwiając wyważenie drzwi, nawet po przecięciu zawiasów. Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo to kluczowe kryteria, które warto wziąć pod uwagę, dokonując zakupu drzwi zewnętrznych.

Drzwi wejściowe – montaż Ciepły montaż w systemie Porta SaveEnergy; po lewej góra drzwi, po prawej – dół Fot.: Porta KMI Poland

Jaką rolę odgrywa prawidłowy montaż nowoczesnych drzwi wejściowych?

Aby nowoczesne drzwi wejściowe właściwie spełniały swoją funkcję i gwarantowały odpowiedni poziom izolacyjności cieplnej, muszą być odpowiednio zamontowane. W domach energooszczędnych i pasywnych należy zdecydować się na tzw. „ciepły montaż”, który jest podstawowym warunkiem uzyskania odpowiednich parametrów izolacyjności. Eliminuje mostki termiczne, zabezpieczając jednocześnie konstrukcję izolacji termicznej budynku (na styku z ościeżnicą) przed wodą i przemarzaniem. Dodatkowo zapewnia właściwą wentylację, co pozwala uniknąć wilgoci, powstałej w wyniku różnicy temperatur. Powinien być wykonany zgodnie z zasadą: warstwa wewnętrzna – paroszczelna, środkowa – termoizolacyjna, zewnętrzna – paroprzepuszczalna.

Opracowanie: redakcja

Konsultacja: Renata Szymańska, Porta KMI Poland

Artykuł ukazał się w Informatorze Budowlanym-murator 2015

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right