Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Ochrona odgromowa: do czego służy ogranicznik przepięć?

Ogranicznik przepięć (czyli odgromnik) chroni aparaturę elektryczną przed przejściowymi przepięciami, które powstają np. przy uderzeniu pioruna w napowietrzną linię energetyczną. Przepięcia mogą zniszczyć izolację i inne elementy sieci.

Ogranicznik przepięć (odgromnik) PHOENIX CONTACT Typ T1/T2-VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184 Fot.: firma PHOENIX CONTACT

Ograniczniki przepięć chronią domową instalację elektryczną sprawiając, że prądy większe niż normalne (powstające w wyniku uderzenia pioruna lub załączania lub wyłączania nieobciążonej linii) trafiają do ziemi. Aby ich działanie było skuteczne, potrzebne jest więc poprawnie wykonane uziemienie.

Ze względu na sposób działania, wyróżniamy odgromniki:

• odcinające, w których głównym elementem jest iskiernik (dwie elektrody rozdzielone izolatorem gazowym lub cieczowym), w którym po przekroczeniu pewnej wartości napięcia następuje spadek rezystancji i szybkie przejście do stanu przewodzenia,

• ograniczające, zbudowane z elementu nieliniowego (zwykle warystora, którego nieduża rezystancja, wywołana bardzo wysokim napięciem pioruna, umożliwia swobodny przepływ prądu do ziemi),

• kombinowane.

Ogranicznik przepięć odcinający to proste i tanie urządzenie o dużej niezawodności, które przewodzi duży prąd awaryjny. Podczas normalnej pracy przez ogranicznik nie przepływa prąd. Warto wybierać modele, w których iskiernik jest hermetycznie zabezpieczony, dzięki czemu unikniemy wpływu czynników środowiskowych na działanie urządzenia. Jego wadą jest stosunkowo wysoka wartość napięcia (i jej duże marginesy) przy którym następuje zapalenie się łuku pomiędzy elektrodami, oraz występowanie prądu następczego. Problem nie pojawia się w odgromniku ograniczającym, w którym można precyzyjnie nastawić napięcie zadziałania, a jego wartość jest stosunkowo nieduża. Nie występuje w nim także prąd następczy. Odgromnik ograniczający ma mniejszą zdolność odprowadzania prądu piorunowego niż iskiernik. Podczas normalnej pracy, przez urządzenie przepływa prąd. Ograniczniki kombinowane łączą oba aparaty. Podczas normalnej pracy nie przepływa przez nie prąd, a prąd następczy jest ograniczony.

Ograniczniki podzielone są na klasy, różniące się miejscem montażu i zakresem zastosowań. Urządzenia typu 1 (dawniej klasa B) zabezpieczają instalację przed bezpośrednimi i pośrednimi skutkami uderzenia pioruna. Mogą być instalowane także w obszarze przedlicznikowym. Ograniczniki przepięć typu 2 (dawna klasa C) zabezpieczają instalacje i urządzenia odbiorcze przed przepięciami komutacyjnymi i przepięciami zredukowanymi przez urządzenia typu 1 (montowane na nimi, przy zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy przewodami lub zastosowaniu indukcyjności odsprzęgających). Końcowy element ochrony przeciwprzepięciowej stanowią ograniczniki typu 3 (klasy D), które obniżają napięcie resztkowe do wartości poniżej 1,25 / 1,5 kV, dodatkowo zabezpieczając szczególnie czułe i kosztowne odbiorniki. Najczęściej stosowane ograniczniki typu 3 to specjalne przedłużacze (listwy przeciwprzepięciowe). Często stosowane są odgromniki kombinowane klasy B+C, które można instalować w rozdzielnicach. W sytuacji, gdy ogranicznik przepięć zadziała, konieczna może się okazać wymiana jego wkładki. Czasami urządzenie zostaje wtedy wyrwane z szyny montażowej.

Ochrona odgromowa to nie tylko ograniczniki przepięć. Wszelkie metalowe rurociągi a także kabel sieci energetycznej powinny być wprowadzane do budynku w tym samym miejscu, należy wykonać pomiędzy nimi połączenia wyrównawcze oraz połączyć je uziomem.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right