logowanie
artykuł sponsorowany

Ocieplanie budynków - jak przygotować podłoże?

tagi tematyczne ocieplanie budynków
Prawidłowe ocieplenie budynku wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Zanim rozpoczniemy prace ociepleniowe należy dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian i ocenić stan techniczny podłoża, które musi być odpowiednio równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu lub pyłu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp.

Fot.: Firma FOVEO

Wszystkie zanieczyszczenia takie jak np. kurz lub pył należy usunąć miękką szczotką, sprężonym powietrzem lub zmyć wodą pod ciśnieniem.

Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności musimy usunąć. Ubytki można wyrównać jednym z produktów FOVEO TECH np. Zaprawą Klejącą do styropianu KS 10, Zaprawą Klejącą do siatki KU 11 lub standardową zaprawą tynkarską. Należy pamiętać, aby jednorazowo nakładana warstwa nie przekraczała grubości 6 mm.

Próba przyczepności

Jeśli mamy wątpliwości co do wytrzymałości podłoża, należy wykonać próbę przyczepności według następujących po sobie następujących czynności:

• Przygotować próbki styropianu o wymiarach ok. 100 mm x 100 mm. Na przyklejanej powierzchni rozprowadzić  warstwę zaprawy klejącej FOVEO TECH o grubości 10 mm i docisnąć do wcześniej oczyszczonego podłoża.

• Po 4-7 dniach próbki oderwać od ściany. Jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu, podłoże nadaje się do dalszych prac.

• W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową należy oczyścić elewację ze słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże zagruntować Gruntem Akrylowym GA 10. Jeśli po ponownej próbie wynik będzie negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.

Gruntowanie

Oczyszczone i wyrównane podłoże należy zagruntować za pomocą Gruntu Akrylowego GA 10 FOVEO TECH, który pozwoli na uzyskanie jednolitego podłoża o zmniejszonej chłonności i stworzy właściwe warunki do wiązania zapraw klejących.

FOVEO w Tuznajdziesz.pl

Źródło: FOVEO

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right