Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa - jak wyposażyć specjalistyczne pomieszczenia sanitarne?

Myjki do oczu i natryski bezpieczeństwa należą do grupy urządzeń awaryjnych, podnoszących bezpieczeństwo i chroniących zdrowie osób, które narażone są na kontakt z substancjami chemicznymi lub wysoką temperaturę.

Fot.: Firma FRANKE

W miejscach pracy takich jak laboratorium, kuchnia czy warsztat istnieje wysokie ryzyko zanieczyszczenia oczu, kontaktu skóry z substancjami chemicznymi lub wystąpienia pożaru. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, najważniejsza jest szybka reakcja, a pierwszą formą pomocy jest obfite opłukanie skażonej powierzchni wodą.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, w miejscach z podwyższonym ryzykiem montuje się oczomyjki i natryski bezpieczeństwa. Wyposażenie zakładów pracy w specjalistyczne instalacje, służące do pierwszej pomocy, jest uregulowane prawnie. Do najważniejszych przepisów należą Norma EN 15154-1 dla natrysków i EN 15154-2 dla oczomyjek oraz Norma ANSI Z35B.1–2004 (American National Standard Institute).

Oczomyjki jako skuteczna ochrona oczu i twarzy

Oczomyjki stosowane są do przemywania oczu i twarzy w przypadku skażenia. Dostępne są wersje montowane na ścianie lub blatach. Ciekawym rozwiązaniem jest myjka do oczu w komplecie z umywalką, za pomocą której odprowadza jest zużyta woda. Umywalkę wykonuje się z tworzywa sztucznego, dzięki temu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku osób poszkodowanych, które nie są w stanie samodzielnie użyć natrysku, przydatna jest oczomyjka z doprowadzeniem wody za pomocą długiego wężyka. Przyłącze powinno gwarantować doprowadzenie wody przez minimum15 minut. Jej ciągły strumień powinien charakteryzować się natężeniem min. 6l/min (EN 15154–2).

Natryski bezpieczeństwa

Prysznice bezpieczeństwa używane są do spłukiwania ciała w przypadku skażenia lub oparzenia. Mogą być montowane na drzwiach, ścianie lub suficie. Natryski bezpieczeństwa muszą zapewniać doprowadzenie wody przez minimum 15 min. Natężenie strumienia powinno wynosić 75.7 litra wody na minutę (ANSI Z35B.1–2004). Prędkość strumienia nie może być zbyt duża, aby nie powodować obrażeń u poszkodowanego. Dopływ wody nie może zamykać się samoczynnie.

Jakość doprowadzanej wody

Wymagana jakość wody doprowadzanej do natrysków powinna odpowiadać wodzie pitnej lub podobnej. Ważna jest również jej temperatura. Spłukiwanie substancji chemicznej powinno trwać przynajmniej 15 minut. Woda nie może być zimna, bo przez ten czas możemy doprowadzić do wyziębienia organizmu poszkodowanego. Powoduje ona również skurcz mięśni powiek podczas opłukiwania oczu, co utrudnia ich oczyszczenie. Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa nie można podłączyć bezpośrednio do instalacji ciepłej wody. Powinny być zasilane wodą zmieszaną. Według norm, komfortowy zakres jej temperatury wynosi 15-37oC. Należy używać specjalnych zaworów termostatycznych, które w razie wystąpienia przerw w zasilaniu ciepłą wodą nie zamykają się, a gdy brakuje zimnej wody, odcinają dopływ ciepłej.

Specjalistyczne wyposażenie sanitarne

Gdzie zainstalować urządzenia ratunkowe?

Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa powinny być łatwo dostępne, aby skrócić czas dotarcia do nich. Droga nie może być niczym zastawiona i możliwie prosta. Sprzęt powinien być zainstalowany w miejscach wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa i specjalnie oznakowany.

Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa to podstawowy zestaw ratunkowy w miejscach pracy ze szczególnym narażeniem zdrowia człowieka. Sam sprzęt nie jest wystarczającym zabezpieczeniem. Należy również przeszkolić pracowników w zakresie jego obsługi i sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right