Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym - zasada działania i budowa

Przydomowe oczyszczalnie z osadem czynnym wykorzystywane są na terenach, gdzie występują trudności z doprowadzeniem kolektorów ściekowych. Są to oczyszczalnie biologiczne ze względu na wykorzystanie mikroorganizmów w procesie oczyszczania. Przeczytaj, jak zbudowana jest oczyszczalnia z osadem czynnym, i jak działa.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków KESSEL INNO-CLEAN RLM 20 Fot.: Firma KESSEL

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym i przebieg procesu oczyszczania

Przydomowa oczyszczalnia z osadem czynnym zbudowana jest z trzech zasadniczych urządzeń: osadnika wstępnego, komory napowietrzania i osadnika wtórnego. W procesie oczyszczania nieczystości wykorzystywany jest osad czynny, to znaczy kłaczkowate skupiska mikroorganizmów unoszących się swobodnie w ściekach. Mikroorganizmy wykorzystują zanieczyszczenia jako pokarm.

Przeczytaj również o przydomowych oczyszczalniach ze złożem biologicznym

Surowe ścieki grawitacyjnie spływają przykanalikiem do osadnika wstępnego, w którym następuje ich mechaniczne oczyszczenie. Zatrzymywane są stałe zanieczyszczenia, takie jak np. papier, piasek i część recyrkulowanego osadu.

Podczyszczone ścieki przepływają do komory napowietrzania, na dnie której zainstalowany jest dyfuzor, do którego tłoczone jest powietrze za pomocą sprężarki. W komorze ścieki mieszane są z osadem czynnym i napowietrzane. Następuje proces nitryfikacji i przyrost osadu czynnego, którego nadmiar usuwany jest do osadnika gnilnego.

W osadniku wtórnym w wyniku sedymentacji osad zostaje oddzielony od oczyszczonych ścieków, które grawitacyjnie odprowadzane są do odbiornika powierzchniowego. Część mieszaniny oczyszczonych ścieków z osadem trafia do ostatniej komory skąd jest recyrkulowana do osadnika wstępnego za pomocą pompy.

Przeczytaj również o oczyszczalni z drenażem rozsączającym

Zalety biologicznej oczyszczalnie z osadem czynnym

Przydomowa oczyszczalnia z osadem czynnym jest prosta w obsłudze i trwała. Cały proces oczyszczania odbywa się w jednym zbiorniku. Ze względu na kompaktowość urządzenia, do jego instalacji niezbędna jest mała powierzchnia. Zaletą oczyszczalni jest wysoki stopień oczyszczania ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right