Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Parametry gipsu

Naturalne właściwości gipsu sprawiają, że jest on stosowany przede wszystkim do prac wykończeniowych. Niektóre parametry tego materiału korzystnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń, a inne, np. czas wiązania, na szybkość wykonywania prac. Poznaj główne parametry gipsu.

Najbardziej znane właściwości gipsu to brak w jego składzie szkodliwych dla człowieka substancji oraz możliwość tworzenia za jego pomocą gładkich, białych powierzchni. Wyroby gipsowe szybko i skutecznie regulują wilgotność w pomieszczeniach, tworząc przyjazny mikroklimat.

Płyta gipsowo-kartonowa KNAUF Piano (F/GKF) Fot.: KNAUF

Jakie są podstawowe parametry gipsu?

Podstawowe parametry gipsu to dobra izolacyjność cieplna i dźwiękochłonność, niski współczynnik przewodzenia ciepła λ (zależnie od gęstości i rodzaju od 0,18 do 0,57 W/(m·K)) oraz wysoka przepuszczalność pary wodnej, korzystnie wpływająca na termoizolację pomieszczeń. Dzięki zawartości wody krystalizacyjnej i porowatości struktury wyroby gipsowe są niepalne (klasa reakcji na ogień A1), ogniochronne. Nie stanowią materiałów konstrukcyjnych, ale ich wytrzymałość na zginanie (>4 MPa) i ściskanie (>6 MPa) jest wystarczająca dla prac wykończeniowych. Trzeba pamiętać, że gips – choć twardnieje na skutek reakcji chemicznej z wodą – nie jest wodoodporny i w stanie wilgotnym obniża się jego wytrzymałość (nawet do 80%). Można go stosować w miejscach nienarażonych na długotrwałe działanie wilgoci. Równie ważne jest przewożenie i składowanie wyrobów gipsowych w suchych warunkach.

Jaki jest czas wiązania i czas obróbki gipsu?

Wiązanie spoiw gipsowych polega głównie na reakcji odwrotnej do reakcji odwodnienia surowców stosowanych do produkcji gipsu. Następuje tu uwodnienie półwodnego siarczanu wapnia, a ponadto podczas wiązania wydziela się ciepło – jest to reakcja egzotermiczna (CaSO4·½H2O + 3/2H2O → CaSO4·2H2O +14,2 kJ/mol), podczas której gips zwiększa swoją objętość o ok. 1%. 
Istotnym parametrem jest czas wiązania gipsu, czyli ponownego połączenia się gipsu z wodą i przejścia w gips dwuwodny, a następnie częściowej rekrystalizacji i stwardnienia. Spoiwa szybkowiążące, np. gips budowlany, zaczynają wiązać po 3–12, a kończą po 15–20 minutach po zmieszaniu z wodą. Spoiwa gipsowe specjalne, jak kleje gipsowe oraz gipsy szpachlowe i tynkarskie, wiążą nieco wolniej – początek procesu następuje po ok. 25–90 minutach. Natomiast dla spoiw wolnowiążących, typu anhydryt lub gips hydrauliczny, wiązanie zaczyna się dopiero po upływie 2–6, a kończy po 6–30 godzinach. Dzięki temu po stwardnieniu mają one m.in. większą odporność na działanie wody. Czas wiązania zależy m.in. od grubości nanoszonej warstwy, wentylacji pomieszczenia, wilgotności i temperatury. Po zakończeniu wiązania następuje okres twardnienia.
Proces wiązania przyspiesza dodatek NaCl lub K2SO4, zawartość w mieszance anhydrytu III, a także drobne uziarnienie. Jego opóźnienie wiązania można uzyskać przez użycie ciepłej wody zarobowej lub zwiększenie jej ilości, a także poprzez dodanie do mieszanki np. kleju, keratyny, krochmalu, białka, żelatyny, boraksu, fosforanów, kwasu winowego lub cytrynowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy o gipsie.
Co to jest gips? >>>
Produkcja gipsu >>>
Rodzaje gipsu >>>
Zastosowanie gipsu >>>
Gips – najważniejsze normy >>>

Optymalny czas obróbki dostosowany do określonych prac, w szybkim tempie zapewnia duży przyrost wytrzymałości, co pozwala na sprawne przechodzenie do następnych etapów technologicznych robót wykończeniowych. Gips uzyskuje pełną wytrzymałość po wyschnięciu. Jest materiałem chłonącym wilgoć i rozpuszczającym się w wodzie (2,4 g/l). Pod wpływem wilgoci wytrzymałość mechaniczna gipsu spada, dlatego należy go stosować w miejscach suchych.

Zobacz produkty w kategorii "Gips" w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right