Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Płynne i plastyczne materiały bitumiczne stosowane w hydroizolacji

Podczas budowy domu, izolacja przeciwwodna powinna być sprawą priorytetową. Odpowiednie zabezpieczenie przed wodą, oprócz folii uszczelniających, zapewnią materiały bitumiczne. Przeczytaj, jakie są skuteczne masy bitumiczne stosowane w hydroizolacji.

Roztwory asfaltowe są to asfalty rozpuszczone w szybkoschnącym rozpuszczalniku organicznym. Są stosowane na suche i oczyszczone podłoża betonowe przed położeniem warstwy izolacji. Mogą również tworzyć samodzielną warstwę izolacyjną.

Lepiki asfaltowe to mieszanki asfaltów przemysłowych, rozpuszczalników, wypełniaczy oraz substancji uszlachetniających, które zwiększają przyczepność i zdolność klejenia. Wyróżnia się lepiki stosowane na gorąco oraz na zimno. Są stosowane do przyklejania pap asfaltowych na podłoża betonowe, do renowacji pokryć dachowych z pap asfaltowych, do sklejania papy w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych, a także do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych typu lekkiego.

Masy asfaltowo-kauczukowe
są to wodorozpuszczalne mieszaniny asfaltów, kauczuków oraz rozpuszczalników naftopochodnych, które mogą być zbrojone włóknami szklanymi lub sztucznymi. Są stosowane do konserwacji i renowacji pokryć dachowych z papy asfaltowej oraz do trwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji zasypanych ziemią (fundamentów, ścian zewnętrznych, murów oporowych i innych). Ze względu na brak rozpuszczalników, stosuje się je również do przyklejania płyt styropianowych

Fot.: Ewa Pacek

Masy asfaltowo-aluminiowe są to mieszaniny asfaltów, kauczuków i rozpuszczalników naftopochodnych z dodatkiem pigmentu aluminiowego, które mogą być zbrojone włóknami szklanymi lub sztucznymi. Są stosowane do wykonywania powłok izolacyjno-dekoracyjnych na asfaltowych izolacjach przeciwwilgociowych, pokryciach dachowych z papy asfaltowej czy blachy ocynkowanej.

Emulsje bitumiczne są to gęste masy, modyfikowane tworzywami sztucznymi. Są przeznaczone do gruntowania podłoży mineralnych (suchych i wilgotnych) przed naniesieniem izolacyjnej warstwy bitumicznej, oraz do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych. Mogą być stosowane na podłożach betonowych, murowanych, stalowych, włóknisto-cementowych, a także na płytach termoizolacyjnych.

Pasty emulsyjne są mieszaniną asfaltu, wody, gliny bentonitowej oraz dodatków modyfikujących. Znajdują zastosowanie do gruntowania podłoża przed położeniem hydroizolacji, do wykonywania lekkich powłok przeciwwilgociowych, renowacji pokryć dachowych oraz do przyklejania materiałów termoizolacyjnych.

Sprawdź produkty w kategorii HYDROIZOLACJE

Wszędzie tam, gdzie na beton jednostronnie działa woda pod ciśnieniem (budowle wodne, dno basenu, obudowy zbiorników wodnych itp.), można stosować beton wodoszczelny. Wodoszczelność wynika z właściwie dobranego składu – kruszywo nie może być nasiąkliwe, spoiwo powinien stanowić cement hydrotechniczny, a domieszki powinny nadawać funkcje uplastyczniające, uszczelniające i napowietrzające.

Do izolacji basenów, tarasów oraz pomieszczeń wilgotnych, stosuje się zaprawy uszczelniające. Są one wytwarzane na bazie cementu, z domieszką wypełniaczy mineralnych oraz środków uelastyczniających.

W grupie hydroizolacyjnych materiałów bitumicznych znajduje się również bentonit sodowy. Może on pochłaniać wodę (w ilości 9 razy większej od masy własnej), tworząc żel. Bentonit może być wielokrotnie osuszany i uwadaniany, zamrażany i rozmrażany, nie tracąc przy tym zdolność pęcznienia. W budownictwie znajduje zastosowanie jako izolacja części podziemnych budynku oraz dachów odwróconych. Izolacje bentonitowe wymagają przykrycia warstwą dociskową co gwarantuje szczelność i zapobiega wymywaniu.

Prawidłowe zabezpieczenie konstrukcji budynku przed niekorzystnym działaniem wód gruntowych czy opadowych należy do ważniejszych zadań podczas budowy. Zanim zdecydujemy się na wybór tradycyjnej folii uszczelniającej, warto zapoznać się z właściwościami mas bitumicznych, które mogą być stosowane jako izolacja przeciwwodna.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right