Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Pompa ciepła NIBE rozwiązanie do każdego rodzaju działki

Działania wspomagające walkę ze smogiem to między innymi termomodernizacja, wymiana starych kotłów na nowe czy certyfikacja węgla. Palenie śmieciami i słabej jakości węglem powoduje wydzielanie się substancji wchodzących w skład smogu. Zanieczyszczenia wydzielane podczas spalania paliwa do ogrzewania domu, tworzą niską emisję, która stanowi 52% smogu. Rynek oferuje wiele rodzajów systemów grzewczych, pośród których ekologicznym i nieemisyjnym charakterem wyróżnia się pompa ciepła. Instalacja ta oparta jest na odnawialnych źródłach energii. Istnieje wiele modeli różniących się sposobem montażu, funkcjonalnościami i źródłami energii. Podstawowy podział pomp ciepła, ze względu na źródło energii, to pompy powietrzne i gruntowe.

Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Gruntowe pompy ciepła mogą pobierać energię nie tylko z gruntu, ale także z wód gruntowych i powierzchniowych zbiorników wodnych. Dla każdego z tych źródeł ciepła opracowano inny system pozyskiwania energii. Za pomocą poziomego kolektora gruntowego pompa odbiera ciepło z wierzchniej warstwy gruntu. Są to rury z tworzyw sztucznych zamontowane w ziemi 20-40 cm poniżej głębokości przemarzania dla lokalnej strefy. Rury wypełnione są przyjaznym dla środowiska niezamarzającym płynem, którego zadaniem jest odbiór ciepła i przekazanie go do pompy. Kolejnym systemem odbioru ciepła są sondy pionowe zainstalowane w głębokich warstwach gruntu, który praktycznie przez cały rok zachowuje stałą temperaturę. W przypadku, gdy budynek jest położony w pobliżu zbiornika bądź cieku wodnego, energię można pozyskać z wody powierzchniowej poprzez kolektor umieszczony na dnie zbiornika lub wymiennik pośredni. Odbiór energii z wód gruntowych odbywa się poprzez studnie. Mechanizm przekazywania energii, czyli za pośrednictwem niezamarzającego płynu do pompy ciepła, jest taki sam. Gruntowe pompy ciepła cechuje wysoka efektywność i niski wpływ warunków atmosferycznych na wydajność urządzenia.

 

Powietrzne pompy ciepła można wykorzystać nie tylko do ogrzewania ale również chłodzenia. Urządzenie nawet przy ujemnych temperaturach jest w stanie pozyskać ciepło. Powietrze zewnętrzne wykorzystuje się do ogrzewania powierzchni budynku oraz ciepłej wody użytkowej w modelu pompy powietrze/woda. Ten rodzaj pomp ciepła nie wymaga instalowania kolektorów, jak w przypadku modeli gruntowych, dlatego są dobrym rozwiązaniem dla domów na małych działkach. Brak konieczności wykonywania kolektora gruntowego obniża koszt instalacji, skraca okres zwrotu inwestycji, oraz sprawia, że są to idealne urządzenia do termomodernizacji budynków.

Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Pompa powietrzna NIBE SPLIT w ostatnich latach jest liderem nad innymi modelami w ilości wszystkich instalacji w Polsce.

• NIBE Split to system z możliwością ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej.

• Szybka i prosta instalacja wraz z systemem rur wypełnionych czynnikiem chłodniczym.

• Ma możliwość współpracy z istniejącym źródłem ciepła, dlatego jest idealna do termomodernizacji.

• Ma zintegrowaną funkcję chłodzenia aktywnego Szeroki wybór jednostek wewnętrznych umożliwia konfigurację urządzenia w różnych systemach grzewczych i optymalne dostosowanie do potrzeb użytkowników.

Wybór najodpowiedniejszej pompy ciepła, która zapewni komfort grzewczy i zaspokoi oczekiwania użytkownika, najlepiej zlecić fachowej firmie odpowiadającej za poprawność montażu i działania urządzenia.

O kampanii „Zielona Eskadra”

Kampania „Zielona Eskadra” jest inicjatywą firmy NIBE-BIAWAR, producenta energooszczędnych urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Celem kampanii jest propagowanie życia w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, promowanie ekologicznych rozwiązań technicznych, a także prośrodowiskowej postawy.

Strona internetowa: www.zielonaeskadra.pl

Facebook: www.facebook.com/ZielonaEskadra/

Instagram: @zielonaeskadra

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right