Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Pompa ciepła a niska emisja: jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza? Dofinansowania do pompy ciepła

Niska emisja w Polsce to następstwo wydzielania szkodliwych substancji przede wszystkim podczas spalania paliw stałych w starych i niskosprawnych kotłach. Rozwiązaniem tego problemu mogą być bezemisyjne pompy ciepła, które korzystają z odnawialnych źródeł energii. Niska emisja to główna przyczyna powstawania smogu w Polsce, dlatego walka z nią jest tak ważna. Dowiedz się, w jaki sposób pompa ciepła przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji oraz jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła.
 • powieksz
  Pompa ciepła a niska emisja: jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza? Dofinansowania do pompy ciepła
  Pompa ciepła a niska emisja: jak uzyskać dofinansowania do pompy ciepła? Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
 • powieksz
  Pompa ciepła a niska emisja: jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza? Dofinansowania do pompy ciepła
  Pompa ciepła a niska emisja: jak uzyskać dofinansowania do pompy ciepła? Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

1. Niska emisja w Polsce na tle Europy

2. Pompa ciepła – jak obniżyć niską emisję?

3. Pompa ciepła a koszt ogrzewania – przykładowa symulacja

4. Pompa ciepła: dofinansowanie do zakupu i montażu

5. Co wzbudza najwięcej wątpliwości u potencjalnych klientów (inwestorów i instalatorów)?

6. Czy trzeba dostosować projekt budowlany do instalacji z pompą ciepła?

Niska emisja w Polsce na tle Europy

Europejska Agencja Ochrony Środowiska opracowała raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza oraz ranking najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Wyniki są alarmujące, ponieważ w pierwszej dziesiątce znajduje się aż 6 polskich miast: Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Gliwice, Nowy Sącz, Kraków.

Polityka prośrodowiskowa i rozwój technologiczny zaowocowały polepszeniem jakości powietrza w Europie. W porównaniu do lat 90-tych udało się ograniczyć zanieczyszczenia wynikające z przemysłu. Niestety, Polska nadal bije rekordy zanieczyszczenia powietrza według badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Rekordowy wynik dobowego stężenia padł 10.01.2017 w gminie Brzeszcze, wynosił 428 ug/m³, czyli 854% normy.

Jak już wcześniej wspomniano, w Polsce główną przyczyną powstawania smogu jest niska emisja (52%), czyli wydzielanie szkodliwych substancji, takich jak pyły PM2,5, PM10 i benzo(a)piren, podczas spalania paliw stałych do ogrzewania domów w starych niskosprawnych kotłach niespełniających obowiązujących wymogów dotyczących efektywności. Pozostałe źródła zanieczyszczeń powodujących niską emisję to: przemysł – 17%, transport drogowy – 10%, energetyka – 9%, inne źródła – 8% i rolnictwo – 4%. Polska boryka się z problemem instalacji grzewczych niespełniających norm, a dodatkowo z paleniem paliwem słabej jakości, często wręcz śmieciami.

Niska emisja to poważny problem, który zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Według agencji zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną przedwczesnej śmierci ponad 400 000 Europejczyków rocznie. Uwzględniono emisję pochodzącą z transportu drogowego, przemysłu, gospodarstw domowych, rolnictwa i energetyki. W Polsce z tej samej przyczyny co roku umiera 43 000 ludzi.

Poziom zanieczyszczenia można monitorować na http://airindex.eea.europa.eu/. Jest to strona EEA i Komisji Europejskiej, gdzie za pośrednictwem baz monitorowania rozmieszczonych na terenie Europy, publikowane są bieżące wyniki zanieczyszczenia powietrza.

Pompa ciepła – jak obniżyć niską emisję?

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób możesz obniżyć niską emisję, odpowiedzią jest pompa ciepła. W zależności od zapotrzebowania użytkownika oraz wielkości ogrzewanej powierzchni można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla domu, mieszkania, siedziby firmy lub hali przemysłowej. Potwierdzeniem tego są instalacje firmy NIBE, które zasilają wiele miejsc, np. osiedle „Słoneczna Jedynka” w Nysie, które zostało wybudowane z myślą o efektywności energetycznej. Kolejnym ciekawym obiektem jest budynek wielorodzinny w Szczytnie, gdzie wspólnota mieszkaniowa zainicjowała inwestycję w pompy ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną w celu obniżenia rachunków.
W centrum Warszawy też nie ma problemu, aby zainstalować pompę ciepła w budynku usługowo – biurowym. Pompy ciepła znajdują się również w Zakładzie Górniczym „Sobieski” i oczyszczalni w Czorsztynie.

Na tle innych dostępnych rozwiązań grzewczych pompa ciepła wyróżnia się bezemisyjnością. Urządzenie korzysta z odnawialnych źródeł energii, co zdecydowanie wpływa na obniżenie niskiej emisji. Nie wymaga komina ani oddzielnego pomieszczenia kotłowni, jak w przypadku innych konwencjonalnych rozwiązań grzewczych. Można je ustawić nawet w szafie. Pracą pompy ciepła można zarządzać zdalnie poprzez aplikację mobilną, np. na odległość podnieść lub obniżyć temperaturę w domu, uruchomić grzanie wody czy sprawdzić dane na temat poboru energii. W przypadku awarii pompa ciepła sama „poinformuje” o usterkach. Dzięki urządzeniu ogrzejemy pomieszczenia i wodę użytkową. Umożliwia również chłodzenie, wentylację, czy podgrzewanie wody w basenie.

Główną przewagą pompy ciepła jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii, dzięki którym jest przyjazna dla środowiska i budżetu domowego. Pompa ciepła pobiera 80% energii z OZE, a resztę z sieci. Dzięki temu mechanizmowi możemy zaoszczędzić 80% kwoty za energię. 20% to cena za prąd potrzebny do działania sprężarki. Istnieje hybrydowe połączenie pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi, dzięki któremu energia potrzebna do zasilania mechanizmu pochodzi z PV, co prowadzi do prawie 100% pokrycia kosztów energii.

Pompa ciepła a koszt ogrzewania – przykładowa symulacja

Na zakup pompy ciepła, jak i innych instalacji grzewczych należy patrzeć w dłuższej perspektywie. Koszty w każdym rozwiązaniu zależą od tego, jakie są potrzeby użytkownika oraz jaka jest powierzchnia do ogrzania. Producenci pomp ciepła udostępniają na swoich stronach kalkulatory, które umożliwiają obliczenie kosztów związanych z eksploatacją urządzenia http://kalkulator-pomp-ciepla.biawar.com.pl/.

Symulacja I

Przedstawiamy koszt ogrzewania w domu o powierzchni 130 m², w którym zamontujemy pompę gruntową NIBE F1226 6 kW z pionowym kolektorem o stałej mocy grzewczej, ponieważ działka ma niewielką powierzchnię.

Roczne zapotrzebowanie na moc: 130m² x 50 W/m² = 6,5 kW

Roczne zapotrzebowanie energii na ciepłą wodę dla 4 osób: 4 osoby x 50 l/dzień x 365 dni x 40ºC x 1,163/1000 = 3 396 kWh

Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie: 6,5 kW x 2300 h=14950 kWh

Łączne zapotrzebowanie: 14950 + 3396 = 18346 kWh

Roczny koszt ogrzewania kotłem olejowym: 18346 kWh/0,8/10 x 3 = 6879 zł

Roczny koszt ogrzewania gruntową pompą ciepła: 18346 kWh/ 4,5 x 0,48 (w taryfie weekendowej) = 1956 zł

Roczny koszt ogrzewania:

pompa ciepła 1956 zł

kocioł olejowy 6879 zł

Koszt inwestycyjny: NIBE F1226 6kW – 27500 zł brutto za pompę + 12000 za odwierty = 39 500 zł brutto

Kocioł olejowy: 20000 zł brutto

Zwrot z inwestycji:

SPBT = (39500-20000)/(6879-1956) = 3,9

Koszt z inwestycji w gruntową pompę ciepła, w stosunku do instalacji z kotłem olejowym, zwróci się po około 4 latach. W kolejnych okresach grzewczych przynosi czysty zysk.

Symulacja II

W domu o powierzchni 130 m² można zamontować również powietrzną pompę ciepła NIBE SPLIT 6 kW o modulowanej mocy grzewczej od 1,5 do 6 kW, dla której szczytowym źródłem jest wbudowana w jednostce wewnętrznej grzałka, lub istniejący kocioł stałopalny.

Roczne zapotrzebowanie na moc: 130 m² x 50 W/m² = 6,5 kW

Roczne zapotrzebowanie energii na ciepłą wodę dla 4 osób: 4 osoby x 50 l/dzieńx365 dni x40ºCx1,163/1000 = 3 396 kWh

Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie: 6,5 kW x 2300 h = 14950 kWh

Łączne zapotrzebowanie: 14950 + 3396 = 18346 kWh

Roczny koszt ogrzewania kotłem olejowym: 18346kWh/0,8/10 x 3 = 6879 zł

Roczny koszt ogrzewania powietrzną pompą ciepła: 18346 kWh/3,5 x 0,48 = 2516 zł

Roczny koszt ogrzewania:

pompa ciepła 2516 zł

kocioł olejowy 6879 zł

Koszt inwestycyjny:

Powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT 6 kW – 22 680 zł brutto

Kocioł olejowy: 20000 zł brutto

Zwrot z inwestycji:

SPBT = (22680-20000)/(6879-2516) = 0,6

Koszt inwestycji w powietrzną pompę ciepła w stosunku do instalacji z kotłem olejowym, zwróci się już po pół roku.

W wyliczeniach nie został uwzględniony koszt inwestycyjny w postaci pomieszczenia kotłowni i kosztu za budowę komina. Gdyby został uwzględniony, to już na poziomie zakupu koszt pompy ciepła okazałby się niższy.

Pompa ciepła: dofinansowanie do zakupu i montażu

Przy obecnie prowadzonej polityce prośrodowiskowej wiele instytucji wprowadza dofinansowanie do zakupu i montażu rozwiązań OZE.  Dofinansowanie do pompy ciepła  można uzyskać w instytucjach, takich jak: Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ARiMR, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego), samorządy gminne i powiatowe.

Dofinansowanie do pomp ciepła proponują również ich producenci. Dlatego w okresie do 1 marca 2018 do 31 maja 2018 można się ubiegać o Szwedzką Dotację na system NIBE. Dotacja obejmie 150 sztuk gruntowych pomp ciepła i tyle samo powietrznych pomp ciepła NIBE. Dofinansowanie do pompy ciepła kierowane jest do końcowego użytkowania. Wsparcie wynosi 5 000 zł do pomp ciepła, 6 000 zł do pompy wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub ECO, 9 000 złotych do pompy ciepła z zestawem fotowoltaicznym NIBE PV, a 10 000 zł dla pompy ciepła z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym NIBE PV.

Co wzbudza najwięcej wątpliwości u potencjalnych klientów (inwestorów i instalatorów)?

Mimo, że pompy ciepła obecne są na rynku od wielu lat, to wciąż budzą wiele pytań. Wątpliwości u potencjalnych klientów to głównie gwarancja, naprawa i serwisowanie przy urządzeniu, które uważane jest za kosztowne. Producenci pomp ciepła zapewniają długi okres gwarancyjny (w NIBE-BIAWAR gwarancja na pompy ciepła NIBE wynosi 2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat) oraz profesjonalny serwis. Żywotność urządzeń szacowana jest na 20-25 lat.

O urządzenie, jak każde inne, należy dbać, ale wystarczy coroczne serwisowanie (przegląd polegający na sprawdzeniu nastaw i przeczyszczeniu filtrów). Części do pompy w razie usterki nie są drogie.

W razie nieprzewidzianej awarii, pompy ciepła NIBE powiadamiają inwestora oraz serwisantów o usterce poprzez mobilną aplikację Uplink. Systemy grzewcze, tak samo jak inne urządzenia, mają prawo się popsuć, ale pompy ciepła charakteryzują się niską awaryjnością, jak lodówki.

Kolejną obawą inwestorów są niskie temperatury atmosferyczne i ich wpływ na działanie instalacji grzewczej. Pompa ciepła, pod warunkiem, że jest odpowiednio dobrana do powierzchni grzewczej, w 100% zapewni komfort cieplny.

Czy trzeba dostosować projekt budowlany do instalacji z pompą ciepła?

Nie. Pompa ciepła wyróżnia się na tle innych systemów grzewczych, tym, że nie potrzebuje oddzielnego pomieszczenia. Jedną z decyzji podczas budowy domu jest wybór systemu grzewczego, dlatego podjęcie jej w odpowiedniej chwili zredukuje koszty budowy. Przy pompie ciepła nie potrzebujemy komina, przyłącza gazowego czy kotłowni. Pompę ciepła możemy postawić w szafie, w spiżarni, a nawet w pralni.

 

O kampanii „Zielona Eskadra”

Kampania „Zielona Eskadra” jest inicjatywą firmy NIBE-BIAWAR, producenta energooszczędnych urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Celem kampanii jest propagowanie życia w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, promowanie ekologicznych rozwiązań technicznych, a także prośrodowiskowej postawy.

Strona internetowa: www.zielonaeskadra.pl

Facebook: www.facebook.com/ZielonaEskadra/

Instagram: @zielonaeskadra

 • powieksz
  Pompa ciepła a niska emisja: jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza? Dofinansowania do pompy ciepła
  Pompa ciepła a niska emisja: jak uzyskać dofinansowania do pompy ciepła? Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
 • powieksz
  Pompa ciepła a niska emisja: jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza? Dofinansowania do pompy ciepła
  Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
 • powieksz
  Pompa ciepła a niska emisja: jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza? Dofinansowania do pompy ciepła
  Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
 • powieksz
  Pompa ciepła a niska emisja: jak ograniczyć zanieczyszczenia powietrza? Dofinansowania do pompy ciepła
  Fot.: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Źródło: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right