Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Pompa do wody czystej. Parametry i rodzaje pomp do wody pitnej

tagi tematyczne pompa wodna
Pompa do wody pitnej to urządzenie niezbędne przede wszystkim w domach zaopatrywanych w wodę z własnego ujęcia. Pompa do wody czystej może się też przydać, gdy dom podłączony jest do wodociągu, a woda ze studni ma być wykorzystywana na przykład do podlewania ogrodu.

Pompa ma za zadanie czerpać wodę ze studni z warstwy wodonośnej i pompować ją do wszystkich punktów poboru w domu, nawet tych najwyżej i najdalej położonych. Gdy pompa do wody jest dobrze dobrana, nie niszczy ujęcia zbyt gwałtownym poborem z warstwy wodonośnej i pozwala na ekonomiczne zużycie energii elektrycznej, a jednocześnie strumień jest intensywny i ma odpowiednie ciśnienie we wszystkich punktach poboru.

Pompa do wody - rodzaje

Pompy dzielą się na wyporowe i wirowe. Elementem roboczym pomp wyporowych jest tłok lub membrana. Przykładem takich urządzeń są pompy ręczne do czerpania wody ze studni, potocznie zwane abisynkami.  Elementem roboczym w pompach wirowych jest wirnik napędzany silnikiem elektrycznym. Wirnik może być jeden (pompy jednostopniowe) lub może być ich kilka połączonych szeregowo (pompy wielostopniowe).

Wśród pomp wirowych wyróżniamy dwie grupy:

  • pompy niezatapialne, w tym samozasysające i zasysające normalnie (to znaczy – po zalaniu wirnika);
  • pompy zatapialne, w tym głębinowe.

Różnią się one budową, sposobem montażu, a także parametrami pracy. Do zaopatrywania w wodę domów jednorodzinnych służą przede wszystkim pompy samozasysające, zatapialne i głębinowe. Znacznie rzadziej wybierane są pompy innego rodzaju, na przykład pompy normalnie zasysające, z dyszą głębokiego ssania (czyli specjalną przystawką, która umożliwia zwiększenie głębokości pompowania wody z warstwy wodonośnej lub ze zbiornika). Dlatego ich asortyment w ofercie producentów jest zdecydowanie mniejszy.

Pompa do wody niezatapialna samozasysająca Fot.: Lowara

Pompy niezatapialne

Są to urządzenia, które podczas pracy nie muszą być zanurzone w wodzie. Montuje się je w takim miejscu, aby były powyżej poziomu wody w studni. Może to być na przykład wydzielone pomieszczenie w piwnicy. Pompy niezatapialne to przede wszystkim pompy z wałem poziomym. Zasysają wodę ze studni za pomocą rurociągu ssawnego i tłoczą ją do domowej instalacji wodnej. Urządzenia te wymagają zalania wodą przed pierwszym uruchomieniem, jedynie w pompach samozasysających woda pozostaje po wyłączeniu pompy i czynności tej nie trzeba powtarzać. Pompy normalnie zasysające wymagają zalania przed każdym uruchomieniem. Pompy samozasysające są więc wygodniejsze w użytkowaniu, ale można je stosować tylko wtedy, gdy odległość zwierciadła wody w studni od pompy, licząc w pionie, nie przekracza 7 m. A to warunek nie zawsze możliwy do spełnienia.

>>> Zobacz pompy, przepompownie i zestawy hydroforowe EBARA POMPY POLSKA SA

Pompy zatapialne

Drugą grupę pomp stanowią urządzenia zatapialne. Charakteryzują się tym, że podczas pracy muszą być zanurzone w wodzie. Umieszcza się je w studni, pod powierzchnią wody, przymocowując do rury tłocznej. Pompy zatapialne mają wał pionowy. W jednej obudowie (w kształcie walca) są zamontowane silnik i pompa złożona z jednego lub kilku wirników. Pompy zatapialne przeznaczone są do pompowania wody z głębokości do około 20 m. Znacznie większe możliwości mają pompy głębinowe, które mogą pobierać wodę nawet z głębokości około 200 m. Pompy te mogą mieć różne średnice, które dopasowuje się do średnicy studni (odwiertu).

Z czego jest wykonana pompa do wody czystej?

Pompa musi być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na korozję. Jakość materiałów jest szczególnie ważna w przypadku pomp zatapialnych, które przez cały czas swojej pracy są zanurzone w wodzie). Dodatkowo te elementy, które będą się stykać z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, muszą być zrobione z materiałów bezpiecznych dla zdrowia.  Korpusy (obudowy) pomp odlewa się z żeliwa z powłoką antykorozyjną albo wytłacza ze stali szlachetnej lub – rzadziej – z tworzywa sztucznego. Obudowa silnika jest najczęściej wykonana ze stali szlachetnej, rzadziej z aluminium, natomiast wirnik pompy może być ze stali lub z tworzywa sztucznego (na przykład norylu), ale wówczas jest mniej trwały. Pompy głębinowe są na przykład często w całości zrobione z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Pompa do wody - parametry

Dwa najważniejsze parametry określające pompę to:

  • wydajność Q, czyli zdolność przepompowania określonej ilości wody w jednostce czasu;
  • wysokość podnoszenia H, czyli maksymalna wysokość, na jaką woda może być pompowana z daną wydajnością.

Parametry te są od siebie zależne – wraz ze wzrostem wydajności maleje wysokość podnoszenia (przy stałej ilości obrotów wirnika pompy na minutę). Wykres zależności między tymi parametrami to tak zwana charakterystyka pompy. Na osi poziomej jest podana wydajność (Q), zwykle w m³/h lub l/s, a na pionowej – wysokość podnoszenia (H) w metrach słupa wody. Dla każdego urządzenia charakterystyka jest określona przez producenta i można ją znaleźć w katalogu pomp. Zwykle na jednym wykresie są przedstawione charakterystyki kilku pomp różniących się tylko parametrami pracy, czyli należących do tak zwanego jednego typoszeregu. Innym parametrem jest moc pompy określająca pobór energii elektrycznej. Musi być tym większa, im większe są jej parametry pracy. Urządzenia do pompowania wody na potrzeby domowe zwykle mają moc rzędu kilkuset watów. Pompy podłącza się do domowej instalacji elektrycznej. Te zaspokajające potrzeby indywidualnych odbiorców mogą być zasilane napięciem jednofazowym 230 V lub trójfazowym 380 V.

Wyposażenie

Pompa do wody powinna mieć zabezpieczenie przed suchobiegiem, które spowoduje wyłączenie silnika w momencie, gdy zostanie zasygnalizowany zbyt niski poziom wody w studni.  Silnik pompy może być także wyposażony w zabezpieczenie:

  • przed przegrzaniem – powoduje zatrzymanie pracy silnika do momentu jego ostygnięcia i ponowne jego uruchomienie;
  • przed przeciążeniem – wyłączenie silnika przy nadmiernym spadku prędkości obrotowej w stosunku do prędkości nominalnej.

Pompa może być również zabezpieczona przed skutkami wzrostu i spadku napięcia w sieci (urządzenie zostaje wyłączone, gdy spadek lub wzrost napięcia przekroczy zaprogramowane wartości). Aby pompa nie włączała się za każdym razem, gdy jest pobierana nawet niewielka ilość wody, konieczny jest zbiornik hydroforowy. Można kupić gotowy zestawy hydroforowy składający się z pompy, zbiornika ciśnieniowego, wyłącznika ciśnieniowego lub pływaka sterującego pracą pompy i czujnika przepływu.

Co jest ważne przy wyborze pompy do wody pitnej?

Przy doborze rodzaju pomp powinno się uwzględnić:

  • wymagane zapotrzebowanie na wodę w domu;
  • charakterystykę domowej instalacji wodnej (między innymi średnicę rur, opory przepływu, wysokość ciśnienia hydrostatycznego);
  • poziom wody w studni i wydajność warstwy wodonośnej.

Pobór wody ze studni w żadnych warunkach nie powinien przekraczać wydajności warstwy wodonośnej i wydajności studni. Ważne jest też, czy warstwa wodonośna jest pod ciśnieniem, czy nie, gdyż wpływa to na ostateczny poziom zwierciadła wody w studni. W zależności od sytuacji mamy do wyboru kilka rodzajów pomp lub jesteśmy skazani na jeden. Koniecznie musimy zapoznać się z warunkami gwarancji i instrukcją obsługi. Jeśli będziemy korzystać z urządzenia niezgodnie z instrukcją (na przykład do tłoczenia innej cieczy niż wskazana, na przykład pompą do czystej wody będziemy pompować ścieki czy wodę deszczową), możemy stracić gwarancję. Zapoznajmy się też ze wskazówkami dotyczącymi eksploatacji i konserwacji: harmonogramem przeglądów, listą części zamiennych i zużywających się, wykazem najczęściej spotykanych usterek w pracy pompy wraz ze sposobem ich usuwania. Sprawdźmy też czy firma ma rozbudowaną sieć punktów serwisowych.

Gdzie kupić?

Decydując się na zakup pompy u autoryzowanego dystrybutora możemy liczyć na fachowe doradztwo przy doborze pompy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz możliwość zakupu części zamiennych.  Możemy też kupić pompę w hurtowni lub supermarkecie budowlanym. Ale wówczas musimy znać podstawowe parametry pompy, czyli wydajność i wysokość podnoszenia.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right