Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Posadzki betonowe przemysłowe firmy BAUTECH i ich renowacja przez szlifowanie i polerowanie

W ostatnim okresie większość posadzek w halach produkcyjnych, magazynowych, centrach handlowych wykonuje się jako betonowe posadzki monolityczne utwardzone powierzchniowo (DST) lub betonowe posadzki wykończone w systemie żywicznym. Z biegem lat, w warunkach intensywnej eksploatacji, wierzchnia warstwa każdej posadzki ulega zużyciu.

Renowacja hali Decatholn w Sosnowcu. Realizacja Concre-Tex P. Górski Fot.: Firma BAUTECH

Pierwsze oznaki zużycia się nawierzchni zaobserwujemy w pierwszej kolejności w miejscach intensywnie eksploatowanych np. w ciągach komunikacyjnych. Najszybciej zużyciu ulegają wszelkie środki powierzchniowe, takie jak: woski, akryle, żywice. Po wytarciu warstwy zabezpieczająco-impregnującej nawierzchnia betonowa jest poddawana powolnemu procesowi degradacji poprzez wypłukiwanie spoiwa wiążącego kruszywo w podłożu betonowym. W efekcie staje się ona szorstka i ulega pyleniu, a z czasem odsłonięte zostają ziarna kruszywa podłoża betonowego. Proces degradacji postępuje i prowadzi do miejscowych uszkodzeń, pęknięć i odprysków.

Aby zahamować proces niszczenia nawierzchni stosuje się zabiegi regeneracyjne. Odświeżona, wzmocniona i zabezpieczona nawierzchnia betonowa będzie służyć bezawaryjnie jeszcze przez wiele lat. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, będziemy musieli poddać ją kosztownym naprawom.

Do renowacji starych i wyeksploatowanych posadzek wykorzystuje się technologię szlifowania i polerowania, polecaną szczególnie dla nawierzchni betonowych, kamiennych, a także jastrychów cementowych: lastryko, terazzo, terrafloor. Regeneracja posadzek z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania polega na obróbce mechanicznej nawierzchni technikami szlifierskimi i polerskimi i użyciu specjalistycznej chemii impregnującej i wzmacniającej podłoże.

Zobacz ofertę firmy BAUTECH

  • powieksz
    Posadzka przemysłowa przed renowacją, Mysłowice
    Posadzka przemysłowa przed renowacją, Mysłowice. Realizacja Concre-Tex P. Górski. Fot.: Firma BAUTECH
  • powieksz
    Posadzka przemysłowa po renowacji
    Posadzka przemysłowa po renowacji, Mysłowice. Realizacja Concre-Tex P. Górski. Fot.: Firma BAUTECH

Szlifowania przeprowadza się z wykorzystaniem dysków diamentowych o różnych stopniach gradacji. Pierwszy etap szlifowania decyduje o uzyskaniu perfekcyjnie równego poziomu. Wykorzystujemy dyski metalowe o najniższej gradacji, stopniowo wymienianymi w maszynie szlifierskiej na dyski o wyższym stopniu gradacji. W efekcie eleminujemy wszelkie wady materiałowe takie, jak pylenie czy łuszczenie się matrycy cementowej. W przypadku wystąpienia bądź odsłonięcia ubytków w nawierzchni, wypełnia się je za pomocną specjalistycznych preparatów, przeznaczonych do napraw posadzek szlifowanych. Po zakończeniu prac posadzkę odkurzamy, zmywamy i osuszamy, a następnie metodą natryskową aplikujemy chemiczny pielęgnator, a zarazem utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni np. TerraSeal. Pielęgnator na bazie krzemianu litu głęboko penetruje warstwę wierzchnią betonu, a reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą szczelną i zwartą strukturę. Dzięki niemu nawierzchnia betonowa jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia, pozostaje przez cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki i zasadniczo przedłuża jej żywotność.

Drugi etap szlifowania odbywa się z użyciem plastikowych tarcz szlifierskich, co ostatecznie eliminuje płytkie rysy w nawierzchni. Etap końcowy obejmuje obróbkę nawierzchni metodą polerowania, aż do uzyskania estetycznej i błyszczącej powierzchni. Proces ten polega na polerowaniu nawierzchni z użyciem diamentowych tarcz polerskich o rosnącym stopniu gradacji. Ostatnia faza to wybłyszczenie nawierzchni przy użyciu tarcz z naturalnego włosia oraz wybłyszczającego preparatu krzemianowo litowego np. TerraCoat. Suchą, czystą i odkurzoną powierzchnię posadzki pokrywa się za pomocą mopa mikrofibrowego preparatem wybłyszczającym, a następnie poleruje z użyciem delikatnego padu polerskiego, który podnosi temperaturę polerowanego podłoża do ok. 30°C, która umożliwia uzyskanie efektu wybłyszczenia nawierzchni oraz oczekiwanego stopnia połysku.

Niewielkie rozmiary molekularne, preparatu wybłyszczającego na bazie krzemianu litu i modyfikowanych kopolimerów TerraCoat umożliwiają głęboką penetrację matrycy betonowej, tworząc tzw. formułę mikrozbrojenia powierzchniowego, które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną, dodatkowo utwardza i uszczelnia powierzchnię posadzki, a także tworzy zwartą, niepylącą i wodoszczelną strukturę. W wyniku zastosowania ultranowoczesnej mieszaniny związków organicznych i nieorganicznych, preparat wybłyszczający zapewnia długotrwałą, bezproblemową eksploatację posadzki, poprzez wysoką odporność na powstawanie plam, znakomitą antypoślizgowość oraz idealny połysk. Preparat pozwala na uzyskanie tzw. efektu lustra.

Posadzki z betonu szlifowanego można barwić przy użyciu odpowiednich preparatów np. TerraTint. Dzięki temu uzyskujemy efekt powierzchniowego barwienia matrycy cementowej, wyglądem przypominający akwarelę.

Proces regeneracji nawierzchni wygląda na żmudny i czasochłonny, ale jest bez wątpienia najbardziej rozpowszechniony i ekonomiczny z kilku względów. Zastosowanie preparatów chemicznych na bazie krzemianów oraz obróbka szlifierska zwiększają żywotność i poprawiają parametry wytrzymałościowo-eksploatacyjne takich posadzek, dzięki czemu generujemy oszczędności związane z brakiem konieczności wymiany nieestetycznej i porysowanej nawierzchni. W przypadku intensywnie użytkowanych hal przemysłowych, trudno wyobrazić sobie kosztowne przestoje produkcyjne i wyłączenie części obiektu z użytkowania podczas wymiany czy regeneracji posadzki, co ma najczęściej miejsce w przypadku zastosowania nowych powłok ochronnych np. z żywic syntetycznych. Podczas renowacji nawierzchni z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania, obiekt jest ogólnie dostępny, technologia dopuszcza bowiem ruch na posadzce przez cały czas trwania robót, a posadzka betonowa jest gotowa do eksploatacji już po zakończeniu prac. Podczas użytkowania nawierzchnie betonowe modyfikowane krzemianami stale zwiększają swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk. Jest to wynikiem reakcji krzemianów z wolnym wodorotlenkiem wapnia, która nie kończy się po ich jednorazowej aplikacji lecz postępuje ciągle wraz z upływem czasu.

Renowacja posadzki z 85' roku, Hurtownia Zoologiczna w Gliwicach. Realizacja Concre-Tex P. Górski. Fot.: Firma BAUTECH

Preparaty na bazie wodnych roztworów krzemianów, korzystnie modyfikujących strukturę wewnętrzną posadzki betonowej stosuje się również w przypadku nowych i istniejących nawierzchni betonowych oraz posadzek utwardzanych powierzchniowo (DST). Podczas wykonywania nowej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię impregnujemy preparatem na bazie krzemianów, działających w strukturach wewnętrznych matrycy cementowej np. Bautech Formula lub NanoSeal. Umożliwia to zmianę struktury molekularnej nawierzchni posadzki oraz jej wzmocnienie i doszczelnianie, nie tworząc przy tym żadnej powłoki wierzchniej, a jedynie modyfikując jej wewnętrzną strukturę. Dzieje się tak za sprawą związków krzemianowo litowych zawartych w produktach, które wchodzą w reakcję z wolnym wodorotlenkiem wapnia i tworzą uwodnione krzemiany oraz glinokrzemiany wapnia, traktowane ogólnie przez literaturę fachową jako fazy C-S-H, zapewniające najtrwalsze połączenie wszystkich składników w betonie. W wyniku dodania krzemianów do młodego betonu proces hydratacji ulega znacznemu przyspieszeniu. Aby zredukować powstające naprężenia, preparaty do pielęgnacji nowo wykonywanych posadzek wzbogaca się selektywnie dobranymi nano-polimerami, które w naturalny sposób uelastyczniają układ - podobnie jak w przypadku PCC.

Zobacz produkty BAUTECH w serwisie Tuznajdziesz.pl

Źródło: BAUTECH

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right