logowanie
artykuł sponsorowany

Prawidłowa wentylacja pomieszczeń. Jaką rolę spełniają okna w wentylacji Twojego mieszkania?

Wymiana okien na nowoczesne, szczelne i energooszczędne niewątpliwie przynosi wiele korzyści. Modernizacja taka szczelnie zamyka "skorupę" budynku dając dużą oszczędność energii. Z drugiej strony ingeruje istotnie w system wentylacji pomieszczeń i bez szerszej analizy może przysporzyć wiele kłopotów.
Gdy wentylacja pomieszczeń nie funkcjonuje prawidłowo Fot.: BREVIS

Właściwa wentylacja pomieszczeń

Często słyszymy, że przed wymianą wentylacja pomieszczeń działała, kłopoty zaczęły się po zamontowaniu szczelnej stolarki. Aby dokładnie zrozumieć problem należy odpowiedzieć na pytanie czym jest i w jaki sposób działa wentylacja?

Co to jest wentylacja?

Ogólnie mówiąc wentylacja jest krążeniem powietrza, pomiędzy zamkniętym pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. Powietrze w zamkniętym pomieszczeniu ulega zużyciu w wyniku oddziaływania czynników związanych z funkcją i wyposażeniem pomieszczenia. Zadaniem wentylacji jest właśnie wymiana powietrza tego zużytego na świeże, zewnętrzne.

W większość lokali mieszkalnych w Polsce stosuję się tzw. wentylację grawitacyjną, której siła napędowa bierze się z różnicy gęstości powietrza ciepłego i zimnego. Ta sama zasada odpowiada za loty balonów z ogrzanym powietrzem. Ciepłe powietrze wewnętrzne ma mniejszą gęstość (jest lżejsze) od zimnego zewnętrznego. Wskutek naporu powietrza zimnego (cięższego) ciepłe unosi się góry i ulatuje przez kratki wywiewne do pionów wentylacyjnych znajdujących się, zgodnie z przepisami w kuchni, toalecie i łazience każdego mieszkania. Zasada ta pokazuje, że warunkiem działania wentylacji grawitacyjnej jest napływanie zimniejszego powietrza zewnętrznego.

Automatycznie sterowane nawiewniki okienne Fot.: BREVIS

Co się stanie gdy uszczelnimy „skorupę” budynku montując nowoczesne okna?

Jeśli na tym zakończymy modernizację to wentylacja po prostu przestanie działać prawidłowo. Wystąpią zjawiska nie tylko uciążliwe lecz również szkodliwe dla zdrowia a nawet niebezpieczne. Powszechnie znane jest tzw. odwrócenie ciągu w kanałach wywiewnych kiedy niektóre kanały zaczynają pełnić funkcję nawiewną a pozostałe prawidłowo usuwają zużyte powietrze. Zjawisko to wzmacnia się w mieszkaniach wyposażonych w gazowe kotły czy podgrzewacze wody z otwartą komorą spalania. Praca takiego urządzenia grzewczego powoduje dodatkowe „zabieranie” powietrza do kanału spalinowego i zwiększenie strumienia powietrza nawiewanego kanałami wywiewnymi. Odwrócone ciągi w najmniej dolegliwym przypadku prowadzą do wychłodzenia pomieszczeń (na ogół łazienki, toalety czy kuchni). W pewnych sytuacjach mogą powodować niebezpieczne wciągania spalin z przestrzeni ponad dachem do mieszkania.

Najgroźniejszą konsekwencją uszczelnienia „skorupy” budynku jest odwrócenie kierunku przepływu spalin w kanale spalinowym stając się przyczyną ciężkich zatruć tlenkiem węgla. Najłatwiej zauważyć wychłodzenie i dlatego mieszkańcy często zatykają „dmuchające” kratki. Rozwiązanie to nie jest zalecane w żadnym przypadku. Natomiast w mieszkaniach gdzie użytkowane są piece węglowe czy kotły i bojlery gazowe z otwartą komorą spalania jest niedopuszczalne.

Inną poważną dolegliwością wynikającą z nieprawidłowego działania wentylacji jest nadmierne zawilgocenie mieszkania. Prowadzi ono do rozwoju pleśni i grzybów sprzyjających alergii i chorobom układu oddechowego.

Zrezygnować z wentylacji nie możemy ponieważ powietrze jest jednym z podstawowych elementów tworzących naturalne środowisko człowieka. Obok wody i pożywienia decyduje o możliwości życia. Bez przesady można powiedzieć, że wentylacja czyli dostęp do świeżego powietrza jest dla nas krytycznie ważna ponieważ decyduje o biologicznym rozwoju człowieka, jego zdrowiu a nawet życiu.

Automatycznie sterowane nawiewniki okienne

Montując szczelną stolarkę okienną musimy zadbać o świeże powietrze najlepiej wykorzystując rozwiązania na miarę nowoczesnych okien, rozwiązania zapewniające kontrolowany napływ świeżego powietrza przy zamkniętych oknach. Rolę tą dobrze spełniają automatycznie sterowane nawiewniki okienne. Są to względnie proste i małe urządzenia, które pozwalają na „sączenie” się świeżego powietrza do wnętrza mieszkania i powodują prawidłowe działanie systemu wentylacyjnego. Zapewniając użytkownikom zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń.

Tekst: Marek Ćwikilewicz

Źródło: BREVIS

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right