logowanie

Profilowe płyty PCV i PET

Płyty profilowane wykorzystuje się przy wykonywaniu zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych. Najczęściej stosujemy  je w małej architekturze ogrodowej jako pokrycia dachowe wiat samochodowych, pergoli, tarasów, werand, szklarni czy ogrodów zimowych.

Fot.: FIRMA ROBELIT

Zalety płyt profilowych wykonanych z PET i PCV

Płyty profilowe wykonane z PET (politereftalan etylu) odznaczają się odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenia chronią je przed niekorzystnym działaniem promieni UV oraz gradobiciem. Płyty PET mają klasyfikację ogniową jako słabo rozprzestrzeniające ogień w dachach oraz wysoki stopień przepuszczalności światła i przejrzystości. Są łatwe w montażu i ekologiczne. Można je poddawać recyklingowi, a więc są przyjazne środowisku.
Podobne właściwości wykazują płyty PCV (polichlorek winylu). Przejrzyste i nieprzejrzyste płyty PCV są pokryte warstwą UV i odznaczają się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych. Płyty przejrzyste mają wysoki stopień przepuszczalności światła, natomiast nieprzejrzyste są odporne na gradobicie.

Sprawdź kategorię Dachy i akcesoria w serwisie tuznajdziesz.pl

Składowanie

Odpowiednie składowanie płyt profilowych zapewnia zachowanie ich właściwości mechanicznych i fizycznych. Pomimo odporności na działanie promieni UV przy składowaniu na zewnątrz należy przykryć je jasną, nieprzepuszczalną dla światła powłoką, np. białą folią. W innym przypadku może dojść do ich deformacji pod wpływem kumulacji ciepła (efekt soczewki). Płyty należy układać w stosy o wysokości do 50 cm na równym, suchym i nierozgrzanym podłożu. Podczas składowania nie mogą być obciążone. Należy pamiętać o ich wietrzeniu podczas składowania.

Montaż

Proces montażu płyt PET i PCV dzielimy na kilka etapów i wykonujemy go w temperaturze nie  niższej niż 5oC. Na początku przystępujemy do cięcia i wiercenia. Podczas tej czynności należy zabezpieczyć płyty przed drganiami. W zależności od materiału posługujemy  się różnymi narzędziami. Do cięcia płyt PCV używamy pił ręcznych o drobnych zębach. W przypadku krawędzi, które mają być szczególnie gładkie i równe, posługujemy się szlifierkami kątowymi z tarczą korundową. Natomiast jeśli chodzi o płyty PET, powinny być one cięte za pomocą nożyc lub pił o płaskim ostrzu. Do wiercenia używamy wiertła do metalu. Ze względu na rozszerzalność materiału pod wpływem ciepła należy wykonać otwór większy niż trzpień śruby o 3-4 mm, zachowując odpowiedni odstęp od brzegu (nie mniej niż 4 cm).

  • powieksz
    Płyty profilowane 3
    Fot.: FIRMA GUTTA
  • powieksz
    Płyty profilowane 4
    Fot.: FIRMA GUTTA

Kolejny etap to układanie i mocowanie. Zaleca się, aby nachylenie dachu, na którym będziemy montować płyty profilowe, wynosiło 10o. Dzięki temu uzyskujemy efekt samooczyszczenia się płyt. Należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta, ponieważ spadek w stosunku do poziomu może być mniejszy.
Podpory, na których mocujemy płyty, muszą być do nich prostopadłe. Należy zwrócić uwagę, czy na ich powierzchni nie ma żadnych nierówności, np. gwoździ, które mogą doprowadzić do uszkodzenia płyt. Konstrukcja, na której mocujemy płyty, powinna być koloru jasnego, z tego względu podpory malujemy np. na biało. Nie możemy rozpocząć układania i mocowania płyt przed wyschnięciem pomalowanej powierzchni, ponieważ opary rozpuszczalnika mogłyby uszkodzić płyty.
Przed przystąpieniem do układania należy zapoznać się z warunkami klimatycznymi panującymi w danej okolicy. Płyty profilowe układamy przeciwnie do kierunku przeważających wiatrów, od okapu do kalenicy. W celu uniknięcia zakładów poczwórnych i docinania narożników płyty układamy z przesunięciem. Przykładowo w pierwszym rzędzie kładziemy całą płytę, a w następnym rozpoczynamy od jej połowy. Ten sposób stosujemy naprzemiennie.
Zakład podłużny nie może być mniejszy niż 200 mm, a odległość od brzegu płyty do skrajnej płatwi powinna mieścić się w zakresie od 100 do 200 mm. Zaleca się, aby zakład boczny był równy jednej fali. W przypadku długich kryć lub przy nachyleniu dachu mniejszym niż 10o zaleca się wykonanie podwójnego zakładu.


Źródło: Redakcja przy współpracy z firmą ROBELIT/ zdjęcia firm GUTTA i ROBELIT

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right