Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dlaczego warto ją zainstalować?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to alternatywa dla szamb, dzięki której ścieki oczyszcza się w miejscu ich powstania do tego stopnia, aby można je było odprowadzić do naturalnych odbiorników. Przeczytaj, dlaczego warto zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia to ekonomiczne urządzenie ze względu na koszty eksploatacyjne. Podczas użytkowania płacimy tylko za energię elektryczną, zasilającą pompy i wywóz osadu. Należy jednak zaznaczyć, że osad jest usuwany z przydomowej oczyszczalni mniej więcej raz na dwa lat, natomiast szambo musi być opróżniane regularnie, co przekłada się na wyższe opłaty za jego eksploatację.

Oczyszczanie ścieków w urządzeniu jest co najmniej dwustopniowe. Świeże ścieki przepływają do wstępnego osadnika gnilnego, gdzie zanieczyszczenia podlegają rozkładowi na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne związki mineralne, opadające na dno. Na powierzchni ścieków powstaje kożuch z tłuszczów i gazów. Cały proces trwa co najmniej trzy doby i zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Podczyszczone ścieki, zawierające nawet do 60% mniej zanieczyszczeń, podlegają dalszej obróbce w zależności od typu oczyszczalni.

Na rynku dostępne są następujące typy przydomowej oczyszczalni ścieków:

- z drenażem rozsączającym, podczyszczone ścieki przepływają z osadnika do systemu rur zakopanych pod ziemią, małymi otworami w rurach przedostają się do gruntu, podczas całego procesu zostają one dodatkowo oczyszczane przez działanie bakterii tlenowych,

- z filtrem piaskowym z przepływem pionowym lub poziomym, ścieki odprowadzane są do wody płynącej lub studni chłonnej,

- z filtrem gruntowo-roślinnym z poziomym, powierzchniowym lub podpowierzchniowym przepływem ścieków, które odprowadza się do wody płynącej lub studni chłonnej,

- na złożu biologicznym lub w bioreaktorze z osadem czynnym, ścieki odprowadza się do wody płynącej lub studni chłonnej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na Tuznajdziesz.pl

CONPLAST Oczyszczalnia jednokomorowa ze złożem rozsączającym 2H W-BOX Fot.: Firma CONPLAST

Zależnie od warunków panujących na naszej działce dobiera się odpowiedni typ. Rodzaj przydomowej oczyszczalni jest uzależniony od ilości ścieków dopływających, rodzaju gruntu na działce, poziomu wód gruntowych, powierzchni działki, możliwości co do odprowadzania oczyszczonych ścieków oraz wylotu instalacji kanalizacyjnej z budynku.

Wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków dobiera się na podstawie ilości ścieków oraz równoważnej liczby mieszkańców. Jeśli przepustowość urządzenia nie przekracza 7,5 m³, nie musimy starać się o pozwolenie, wystarczy powiadomić starostwo powiatowe na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Po upływie tego czasu i braku sprzeciwu ze strony starostwa możemy rozpocząć montaż oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to idealne rozwiązania dla każdej posesji nie podłączonej do sieci kanalizacyjnej. Decydując się na jej instalację, musimy pamiętać, że jej kupno i montaż są drogie. Jednak tania eksploatacja szybko zwróci nam koszty poniesione podczas prac instalacyjnych.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right