Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym - budowa i zasada działania

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to sposób na zagospodarowanie ścieków dla gospodarstw domowych, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest kontenerowa oczyszczalnia ze złożem biologicznym. Dowiedz się, jak jest zbudowana, i jaka jest zasada jej działania.

Fot.: Firma FANN

Kontenerowa przydomowa oczyszczalnia ze złożem biologicznym może być stosowana niezależnie od warunków terenowych i hydrogeologicznych. Zazwyczaj wykonywana jest z prefabrykatów żelbetowych lub tworzywa sztucznego. Skutecznie oczyszcza ścieki bytowe z indywidualnych gospodarstw, zakładów produkcyjnych i użyteczności publicznej. Wszystkie procesy przebiegają w zbiorniku, który zabezpiecza nieczystości przed niekontrolowanym przedostaniem się do otoczenia.

Przeczytaj również o oczyszczalni z drenażem rozsączającym

Budowa i zasada działania oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym

Złoże biologiczne to materiał wypełniający pokryty błoną biologiczną (mikroorganizmy). Zbudowane jest z kształtek z tworzywa sztucznego lub materiału nierdzewnego. Dawniej wykorzystywano materiały pochodzenia naturalnego, np. kamienie polne, drewno czy torf. Materiał wypełniający musi być wytrzymały i odporny na działanie ścieków. Poza tym powierzchnia kształtek powinna być jak największa, aby zapewnić dobrą przyczepność błony. Rozróżniamy dwa rodzaje złóż: zraszane i obrotowe.

Złoża zraszane stosuje się do usuwania zanieczyszczeń organicznych lub azotu amonowego. Zachodzi w nich również proces częściowej denitryfikacji w niedotlenionych częściach wypełnienia.

Ścieki surowe przepływają przykanalikiem do osadnika gnilnego, w którym następuje ich podczyszczenie mechaniczne. Zatrzymywane są stałe zanieczyszczenia, takie jak papier czy piasek, które mogłyby doprowadzić do zapchania złoża. Podczyszczone ścieki spływają rurociągiem do rusztu, który rozprowadza je na złożu biologicznym.

Podczas filtracji ścieków, następuje sorpcja zanieczyszczeń na powierzchni błony biologicznej, które wykorzystywane są jako pokarm dla mikroorganizmów. Powoduje to jej przyrost, odrywanie się od materiału wypełniającego i odpływ wraz z oczyszczonymi ściekami przez otwory w ruszcie podtrzymującym złoże. Część ścieków jest tłoczona do osadnika wtórnego, a drugą zrasza się ponownie złoże biologiczne.

W osadniku wtórnym następuje rozdzielenie oczyszczonych ścieków i kawałków błony biologicznej poprzez sedymentację. Osad nadmierny jest recyrkulowany do pierwszej komory osadnika gnilnego, a ścieki spływają do odbiornika.

Złoże tarczowe (obrotowe) polecane jest dla obiektów, gdzie występują duże nierównomierności zrzutu ścieków, które zawierają znaczna ilość zawiesin. Obrotowe tarcze zanurzane są w przepływających ściekach podczyszczonych w osadniku wstępnym. Podczas obracania napowietrzają je i mieszają. Nadmiar błony biologicznej odrywa się od tarcz i odprowadzany jest do osadnika wtórnego lub osadnika pod tarczami. Osad nadmierny jest recyrkulowany do osadnika wstępnego.

Przeczytaj również, dlaczego warto wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków

Zalety oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym jest trwała i odporna na nierównomierności w dopływie ścieków. Efektywnie usuwa zanieczyszczenia. Przy odpowiedniej izolacji i stabilności procesów w niej przebiegających, jest wytrzymała na zmienne temperatury zewnętrzne. Przydomowa oczyszczalnia nie generuje wysokich kosztów eksploatacyjnych. Okresowe przeglądy można wykonać samodzielnie, po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją obsługi i eksploatacji lub skorzystać z usług specjalisty. Wadą oczyszczalni tego typu jest konieczność czyszczenia złoża i wymiana zużywających się elementów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right