logowanie
artykuł sponsorowany

Renowacja pokrycia dachowego za pomocą płynnych materiałów na bazie wodnych żywic polimerowych

tagi tematyczne hydroizolacja
Płynne membrany dachowe Hydronylon HN „Zimne dachy”, na bazie wodnych żywic polimerowych przeznaczone są do renowacji istniejących pokryć dachowych z papy, gontu bitumicznego oraz blachy. Renowacja dachu w tej technologii jest łatwa, przyjazna środowisku, a nowe pokrycia dachowe tworzy trwałą, bezspoinową i gładką powierzchnię w niemal dowolnym kolorze.

Charakterystyka materiałów polimerowych

 

Nowoczesne materiały służące do renowacji istniejących pokryć dachowych na podłożach z papy, gontu bitumicznego oraz blachy to wyroby jednoskładnikowe, wykonane na bazie wodnych dyspersji polimerowych (akrylowych lub poliuretanowych).

Odrębną grupę produktów stanowią emulsje bitumiczne modyfikowane polimerami oraz bitumy z dodatkiem polimerów organicznych (powłoki na bazie rozpuszczalników organicznych).

 

Zalety płynnych membran dachowych na bazie wodnych żywic polimerowych:

 

• tworzą jednorodną bezspoinową powłokę (bez szwów i łączeń) na całej powierzchni dachu (w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod – np. krycia papą),

• są łatwe w stosowaniu, nie wymagają zrywania i utylizacji istniejących pokryć dachowych,

• nie jest konieczne ich podgrzewanie ani stosowanie otwartego ognia,

• charakteryzują się niską zawartością lotnych związków organicznych LZO – są bezpieczne dla ludzi i środowiska,

• zapewniają idealną ochronę dachów o skomplikowanym kształcie – charakteryzują się doskonałą przyczepnością do naprawianych podłoży, wysoką rozciągliwością, pamięcią kształtu oraz wodoszczelnością,

• są odporne na duże amplitudy temperatury (w przeciwieństwie do wyrobów bitumicznych nie miękną pod wpływem wysokiej temperatury – brak efektu klejącego się dachu),

• są niewrażliwe na promieniowanie UV – nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci posypki, jak w przypadku wyrobów bitumicznych,

• mają wysoką zdolność mostkowania pęknięć oraz przenoszenia odkształceń termicznych podłoża,

• dostępne w dowolnej wersji kolorystycznej.

.

Przed aplikacją płynnych membran dachowych należy starannie przygotować podłoże Fot.: firma Proof-Tech

Wady płynnych membran dachowych na bazie wodnych żywic polimerowych:

 

• minimalna temperatura stosowania +5°C (zalecana +10°C ), brak możliwości wykonywania prac podczas opadów atmosferycznych,

• trudna dostępność w sieciach hurtowni budowlanych (wyroby w głównej mierze przeznaczone do obiektów komercyjnych).

 

Renowacja pokrycia

 

Podczas wykonywania renowacji dachu w technologii płynnych membran dachowych ważną czynnością jest prawidłowe przygotowanie podłoża, czyli właściwe oczyszczenie z wadliwego materiału i innych zabrudzeń. Większość producentów zaleca mycie całej zabezpieczanej powierzchni wodą pod ciśnieniem. Nieodpowiednie przygotowanie może skutkować odspojeniem się warstwy renowacyjnej od starego podłoża.

Ze względu na rodzaj stosowanych dyspersji zdecydowana większość produktów na bazie wodnych żywic polimerowych wymaga dokładnego wymieszania aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do tego celu najlepiej użyć prostego mieszadła do farb i klejów.

Należy wyróżnić trzy metody aplikacji płynnych mas polimerowych:

• pędzlem – jej zaletą jest prostota aplikacji oraz niska cena narzędzi, wadą – nierównomierna grubość powłoki oraz mała wydajność,

• wałkiem – metoda tania i prosta w wykonaniu, jednak o niskiej wydajności (wyższej niż przy użyciu pędzla),

• za pomocą natrysku hydrodynamicznego – poprzez zassanie wyrobu pompą i przetłoczenie przewodem wysokociśnieniowym do dyszy osadzonej w specjalnym pistolecie. Zaletą tego rodzaju aplikacji jest duża wydajność oraz jakość wykonania (powłoka jest jednorodna i gładka), wadą natomiast – znaczne koszty urządzenia, uciążliwa obsługa (niezbędne dokładne czyszczenie sprzętu każdorazowo po zakończonej pracy) oraz konieczność opanowania dość skomplikowanej techniki malowania.

.

Płynne membrany dachowe tworzą jednorodną (bez szwów i łączeń) powłokę na całej powierzchni dachu Fot.: firma Proof-Tech

Ogólne zalecenia wykonawcze:

 

• należy zawsze stosować się do instrukcji producenta, umieszczonej na opakowaniu lub dostarczonej w formie karty technicznej wyrobu;

• przy wykonywaniu powłoki trzeba przestrzegać wymaganego minimalnego zużycia materiałów (określonego w kilogramach bądź litrach), potrzebnego do renowacji 1 m² połaci dachu;

• renowację powinno się wykonywać warstwami (zgodnie z zaleceniami producenta) przy zachowaniu wymaganych przerw technologicznych (czas potrzebny na wyschnięcie materiału);

• należy stosować wskazane przez producenta akcesoria (m.in. taśmy uszczelniające, wkładki zbrojące) w celu poprawy parametrów wytrzymałościowych warstwy renowacyjnej;

• w przypadku renowacji dachów silnie zawilgoconych trzeba przewidzieć montaż kominków wentylacyjnych.

 

O możliwości zastosowania materiałów polimerowych w głównej mierze decyduje stan techniczny istniejącego dachu. W skrajnych przypadkach rozległego i dogłębnego uszkodzenia pokrycia realizacja jakichkolwiek prac naprawczych może być niemożliwa.

Jedną z niewielu wad omawianego rozwiązania jest sezonowość wykonywania prac (w naszej strefie klimatycznej od kwietnia do listopada) – temperatura przez całą dobę nie powinna spadać poniżej +10°C (w obniżonych temperaturach wydłuża się czas schnięcia powłoki). Należy również unikać prowadzenia prac przy zmiennej pogodzie i podczas opadów atmosferycznych, a także powlekania powierzchni oblodzonych, stale wilgotnych lub z zastoinami wody opadowej.

 

Najczęstsze błędy popełniane podczas renowacji i ich konsekwencje

 

• Niestaranne przygotowanie podłoża – może spowodować odspojenie się warstwy renowacyjnej od istniejącego pokrycia dachu.

• Świadome zaniżanie minimalnego zużycia materiałów (próba wygenerowania pozornych oszczędności) – konsekwencją jest mniejsza wytrzymałość i trwałość wykonanej powłoki renowacyjnej.

• Nieodpowiednie przerwy technologiczne (zbyt szybkie, niezgodne z zaleceniami producenta wykonywanie kolejnych warstw powłoki renowacyjnej) – mogą skutkować pojawieniem się pęcherzy na warstwie wierzchniej.

• Prowadzenie prac przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady deszczu, ujemne temperatury) – może doprowadzić do trwałego uszkodzenia powłoki renowacyjnej.

.

O firmie

 

Proof-Tech sp. z o.o. jest producentem ekologicznych, bezpiecznych i trwałych wyrobów z grupy Hydronylon, służących do uszczelniania i renowacji istniejących pokryć dachowych. Firma oferuje również kompleksowe wsparcie techniczne dla wykonawców oraz sprzęt do aplikacji swoich produktów w konkurencyjnych cenach.

 

Oferta

Hydronylon HN „Zimne dachy” – płynna membrana dachowa odporna na działanie czynników atmosferycznych. Służy do wykonywania wodochronnych powłok na istniejących pokryciach dachowych na podłożach z papy, gontu bitumicznego, pianki poliuretanowej, mineralnych (betony, tynki, materiały ścienne) oraz metalowych (do stosowania wyłącznie na podkładzie Hydronylon HMS(P)).
Hydronylon HMS(P) – jednoskładnikowa farba podkładowa na bazie wodnych żywic polimerowych, stanowiąca bazę dla wodochronnej powłoki Hydronylon HN. Służy do wykonywania podkładów antykorozyjnych na podłożach metalowych pełnościennych, kratowych lub szkieletowych, gdzie w trakcie eksploatacji chronione elementy ulegają odkształceniom sprężystym lub plastycznym.

Hydronylon HP – polimerowa masa podkładowa dla wodochronnej powłoki Hydronylon HN. Służy do wykonywania podkładów wypełniających na istniejących pokryciach na podłożach z papy, gontu bitumicznego, pianki poliuretanowej oraz mineralnych (betony, tynki, materiały ścienne).

 

 

 

 

 

Proof-Tech sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 9, 42-677 Szałsza (woj. śląskie)

tel. 606 612 651, 32 700 92 85 (86), faks 32 700 92 87

biuro@proof-tech.com, www.proof-tech.com

Źródło: PROOF-TECH

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right