Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Rodzaje gipsu

Gips jest zwykle dostępny w postaci sproszkowanej. Jednak zależnie od przeznaczenia może być wykorzystywany w innej formie, np. jako płyty gipsowo-kartonowe lub bloczki gipsowe. Dowiedz się, jakie są podstawowe rodzaje gipsu stosowane w budownictwie.

Spoiwa gipsowe są zazwyczaj dostępne w postaci suchych mieszanek gipsu lub anhydrytu z odpowiednio dobranymi do przeznaczenia oraz wymaganych parametrów dodatkami, które modyfikują właściwości gipsu lub – jak w przypadku anhydrytu – wręcz umożliwiają ich wiązanie. Wyodrębnienie rodzajów gipsu zależy od kryterium podziału. Pod względem pochodzenia wyróżnia się gips naturalny i syntetyczny, natomiast w zależności od temperatury wypalania powstają: gips budowlany szybkowiążący zwykły oraz wolnowiążące – anhydryt i gips hydrauliczny.

Rodzaje spoiw gipsowych ze względu na przeznaczenie

Spoiwa gipsowe produkowane na potrzeby budownictwa dzieli się – zależnie od przeznaczenia (według PN-EN 13279-1:2009) – na trzy podstawowe grupy produktów:
• A1 – do bezpośredniego użytku lub dalszego przetwarzania; głównie sypkie, często służące do wyrobu produktów z grup A2 i A3, np. gips budowlany (zwykły) szybkowiążący,
• A2 – do bezpośredniego stosowania na budowie, np. tynki, kleje gipsowe,
• A3 – do dalszego przetwarzania, np. płyty i bloki gipsowe, gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, elementy sufitowe itp., czyli elementy prefabrykowane.

Rodzaje spoiw gipsowych specjalnych

Poza gipsem budowlanym zwykłym wyróżnia się spoiwa gipsowe specjalne:
· gipsy szpachlowe typu: B – do szpachlowania budowlanych elementów betonowych, G – do szpachlowania budowlanych elementów gipsowych oraz F – do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych,
· tynkarskie typu: GTM – do mechanicznego wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich oraz GTR – do tynkowania ręcznego,
· kleje gipsowe typu: P – do klejenia prefabrykatów gipsowych i T – do osadzania płyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaje tynków i zapraw gipsowych

Tynki i zaprawy gipsowe to najczęściej stosowane wyroby gipsowe. Można je podzielić (według PN-EN 13279-1:2009) na dwie grupy: tynki gipsowe (B1–B7) oraz tynki i zaprawy gipsowe specjalnego przeznaczenia (C1–C6), które dzielą się na kolejne produkty. Wśród tynków gipsowych występują: B1 – gipsowy, B2 – na bazie gipsu, B3 – gipsowo-wapienny, B4 – lekki gipsowy, B5 – lekki na bazie gipsu, B6 – lekki gipsowo-wapienny, B7 – gipsowy o zwiększonej twardości powierzchni.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy o gipsie.
Co to jest gips? >>>
Produkcja gipsu >>>
Zastosowanie gipsu >>>
Parametry gipsu >>>
Gips – najważniejsze normy >>>

Natomiast tynki i zaprawy gipsowe specjalnego przeznaczenia to: C1 – zaprawa gipsowa do wyrobów gipsowych z dodatkiem włókien, C2 – gipsowa zaprawa murarska, C3 – tynk gipsowy do izolacji akustycznej, C4 – tynk gipsowy do izolacji cieplnej, C5 – tynk gipsowy ogniochronny, C6 – tynk gipsowy cienkowarstwowy, C7 – tynk gipsowy wykończeniowy.
Warto wiedzieć, że popularne gładzie gipsowe stosowane do dekoracyjnego wygładzania ścian oraz wyrównywania chropowatej powierzchni innych tynków to według klasyfikacji normowej tynki gipsowe cienkowarstwowe, często stanowiące ostateczną powłokę ściany.

Zobacz produkty w kategorii "Gips" w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right