Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

System odzysku wody szarej – oszczędnie i ekologicznie

Wykorzystanie szarej wody to szansa na ograniczenie zużycia zasobów wodnych, które kurczą się w efekcie niezrównoważonego gospodarowania nimi oraz rosnącego zapotrzebowania. Systemy odzysku szarej wody to technologia umożliwiająca jej ponowne zagospodarowanie. Dowiedz się, gdzie i dlaczego warto zastosować to rozwiązanie.

Fot.: Marcin Czechowicz

Deficyt wody pitnej

Deficyt wody to poważny problem, który dotyczy również Polski. Na co dzień nie odczuwamy jej braku, ale nasz kraj ma małe zasoby tego surowca, które przede wszystkim zależą od wysokości opadów atmosferycznych. Dzięki rosnącej świadomość problemu społeczeństwo podejmuje działania, mające na celu ograniczenie jego zużycia. Jednym z nich jest odzysk i zagospodarowanie wody szarej.

Zgodnie z Europejską Normą 12056-1 szara woda to zabrudzona woda wolna od fekaliów, pochodzącą z takich czynności jak mycie rąk czy prysznic, którą można ponownie wykorzystać.

Proste systemy odzysku wody szarej

System odzysku szarej wody umożliwia jej powtórne zagospodarowanie. Urządzenie jest proste w montażu i ma nieskomplikowaną budowę. Woda szara gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym (najczęściej montowany pod umywalką), a dalej przepompowywana do spłuczki w toalecie. Zanim jednak do niej trafi, jest poddawana procesowi oczyszczania i dezynfekowana. Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia stały, by wydłużyć żywotność całej instalacji. Podczas spłukiwania zainstalowany w spłuczce czujnik wysyła sygnał do pompy, by ponownie napełnić zbiornik miski ustępowej. Bardzo istotne jest, by zapewnić dopływ wody czystej (około 30-35% w stosunku do szarej) do spłuczki. Dzięki temu zapewnimy ciągłość pracy w przypadku awarii systemu odzysku oraz w momencie braku energii elektrycznej, koniecznej do działania pompy.

Złożone systemy odzysku wody szarej

Właściciele domów mogą zainstalować bardziej rozbudowane dualne instalacje do odzysku szarej wody, do których montażu należy zatrudnić fachowców. Choć koszty są wyższe, to użytkownik ma również większe korzyści. Przy zastosowaniu dwóch zbiorników szara woda w pierwszym poddawana jest wstępnemu podczyszczeniu, a drugi służy jako jej magazyn. Dostępne są również systemy z dodatkowym zbiornikiem – buforem. W przypadku gdy dysponujemy wolnym miejscem na zewnątrz, pojemniki mogą zostać zamontowane poza budynkiem.

Odzysk szarej wody na większą skalę umożliwia jej wykorzystanie nie tylko na potrzeby toalety, ale również do mycia powierzchni użytkowych lub w ogrodzie. Nie wolno nią podlewać jadalnych części roślin, a system nawadniania musi być poprowadzony pod ziemią, by wyeliminować zagrożenie związane z powstaniem w powietrzu aerozolu wody szarej.

Gdzie wykorzystać systemy odzysku wody szarej?

Systemy odzysku wody szarej stosowane są w gospodarstwach domowych i w obiektach użyteczności publicznej. Z uwagi na mniejsze zużycie surowca w obiektach mieszkalnych inwestycja zwraca się dłużej niż w przypadku wykorzystania w toaletach ogólnodostępnych.

System odzysku szarej wody można zamontować w nowo powstających budynkach, jak również już istniejących. W drugim przypadku koszty wzrosną ze względu na przeróbki, których trzeba będzie dokonać w instalacji.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right