Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Systemy asekuracyjne do pracy na wysokości na dachach płaskich

Systemy asekuracyjne są niezbędnym elementem potrzebnym do pracy na wysokości, a ich stosowanie wymagane jest przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie inaczej jest w przypadku wykonywania prac wysokościowych na dachach płaskich. Poznaj systemy asekuracyjne i przyrządy asekuracyjne, jakie należy stosować podczas napraw czy odśnieżania dachów płaskich.

 

Tragiczne wydarzenie w hali targów w Katowicach w 2006 roku skierowało uwagę opinii publicznej i służb odpowiedzialnych za bhp w Polsce na problem bezpieczeństwa dachów. Wcześniej ten element konstrukcji traktowany był marginalnie i zwracano na niego uwagę zazwyczaj w przypadku jego nieszczelności.

Zdj. 1 - Szyna asekuracyjna Zdj. 1 - Szyna asekuracyjna (fot. ASSECURO)

Rozwój techniki i ergonomii pracy w ostatnim 15-leciu, m.in. telefonii komórkowej, klimatyzacji, systemów przesyłu danych i systemów alarmowych, spowodował, że dach coraz częściej staje się miejscem pracy.
Wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 169 poz. 1650) praca na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad ziemią jest pracą na wysokości. W takich miejscach powinny być zainstalowane balustrady z poręczami ochronnymi na wysokości min. 1,1 m i krawężnikami o wys. 0,15 m. Ponadto, pomiędzy górną a dolną częścią balustrady muszą być umieszczone poprzeczki lub przestrzeń ta powinna być osłonięta, tak by uniemożliwić wypadnięcie pracownika.

W przypadku braku tego typu zabezpieczeń i innych środków ochrony zbiorowej, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć pracownika w środki ochrony indywidualnej. Każda praca wykonywana na wysokości wymaga określenia uprawnień osób do niej przydzielonych oraz konkretnych zasad bezpieczeństwa. Należy sporządzić tzw. plan bezpieczeństwa dla konkretnego dachu, w którym określone zostaną następujące kwestie:
• kto ma wstęp na dach,
• jakie uprawnienia musi mieć osoba wykonująca prace na dachu,
• gdzie powinien zostać umieszczony rejestr wejść na dach,
• kto wydaje klucze do wyłazów,
• jakie zabezpieczenia stosuje się podczas wchodzenia na dach, a jakie podczas wykonywania prac na wysokości,
• kto odpowiada za przeglądy okresowe sprzętu asekuracyjnego itd.
Każdy dach jest inny i w związku z tym plan bezpieczeństwa musi być sporządzony indywidualnie.

  • powieksz
    Zdj. 2 - Lina asekuracyjna, tzw. life line
    Zdj. 2 - Lina asekuracyjna, tzw. life line, rozciągnięta 3 m od krawędzi dachu (fot. ASSECURO)
  • powieksz
    Zdj. 3 - Pracownik przy krawędzi dachu
    Zdj. 3 - Pracownik przy krawędzi dachu w szelkach bezpieczeństwa (fot. ASSECURO)

Systemy asekuracyjne na dachach płaskich

Dachy płaskie można podzielić na dwa rodzaje:
• takie, gdzie nie istnieje konieczność zbliżania się do krawędzi,
• takie, gdzie pracownik musi przebywać w pobliżu krawędzi,
co w każdej chwili grozi rozpoczęciem spadania.


W pierwszym przypadku najlepszym sposobem zabezpieczenia pracownika jest zastosowanie systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania, składającego się z: podzespołu kotwiczącego, podzespołu łączącego oraz uprzęży. Podzespół kotwiczący mogą stanowić różnego rodzaju zatrzaśniki, zaczepy linkowe, nożycowe, hakowe lub taśmowe. Bardzo ważne jest, aby były one dołączane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Podzespół kotwiczący to pierwsze ogniwo całego systemu ochronnego bezpośrednio związanego z konstrukcją stanowiska pracy – ogranicza przemieszczanie się pracownika.
Zadaniem podzespołu łączącego jest z kolei połączenie uprzęży, którą ma na sobie człowiek, z podzespołem kotwiczącym.
Jako podzespół łączący może być stosowana np. linka bezpieczeństwa o regulowanej długości albo urządzenie samozaciskowe z giętką prowadnicą wykonaną z linki włókienniczej. Ostatnim elementem jest uprząż, którą mogą stanowić szelki bezpieczeństwa, uprząż biodrowa lub pas biodrowy. Uprząż może być połączona z podzespołem łączącym np. klamrami piersiowymi, grzbietowymi, brzusznymi itp. O wyborze klamry powinny decydować zalecenia producenta uprzęży oraz wygoda użytkowania całego systemu na danym stanowisku pracy.
W przypadku dachów, na których istnieje zagrożenie rozpoczęcia spadania pracownika (z powodu pracy blisko krawędzi dachu), konieczne jest zastosowanie systemu ochronnego, składającego się z następujących elementów: podzespołu kotwiczącego, podzespołu łącząco-amortyzującego oraz szelek bezpieczeństwa. Podzespół kotwiczący jest taki sam jak we wcześniej omawianym przypadku. Podzespół łącząco-amortyzujący łączy szelki bezpieczeństwa, w które ubrany jest człowiek, z podzespołem kotwiczącym. Jego zadaniem jest powstrzymanie spadania użytkownika oraz – dzięki odpowiednim właściwościom pochłaniania energii kinetycznej – złagodzenie skutków ewentualnego upadku.

Wśród podzespołów łącząco-amortyzujących można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje sprzętu:
• amortyzatory z linkami bezpieczeństwa,
• urządzenia samohamowne,
• urządzenia samozaciskowe.

Sprzęt ten powinien być dobierany w zależności od stanowiska pracy, usytuowania podzespołu kotwiczącego oraz obszaru, w którym musi poruszać się pracownik.
Ze względu na duże wartości sił dynamicznych występujących podczas powstrzymywania spadania oraz różne pozycje, w jakich człowiek może spadać, tylko szelki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 361:2005 dają szansę ochrony przed ciężkimi obrażeniami. W zależności od potrzeb, wynikających ze specyfiki wykonywanej pracy, mogą być wykorzystywane szelki wyposażone w zaczep grzbietowy lub piersiowy.
Przykładowy sposób zabezpieczenia wejścia na dach pokazany jest na zdjęciu 1. Pracownik korzysta z systemu asekuracyjnego – szyny asekuracyjnej przykręconej do szczebli drabiny. Wózek przesuwa się po szynie w obydwu kierunkach, a w razie upadku natychmiast powstrzymuje spadanie. Należy pamiętać, że tzw. obejmy nie są zabezpieczeniem przed upadkiem i mogą być stosowane tylko na drabinach o długości do 4 m. Dłuższe drabiny powinny być wyposażone w systemy asekuracyjne.
Sposoby zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przy krawędzi dachu pokazane są na zdjęciach 2., 3. i 4. Pracownik korzysta z sys-
temu asekuracyjnego, jakim jest pozioma lina asekuracyjna, tzw. life line, rozciągnięta w odległości 3 m od krawędzi dachu. Lina przyczepiona jest do krańcowych słupków dachowych i przechodzi przez słupki pośrednie, które mogą być rozstawione w odległości do 12 m. Pracownik przekraczający czerwoną linię, tzn. zbliżający się na odległość mniejszą niż 3 m od krawędzi dachu, korzysta z szelek bezpieczeństwa i linki ograniczającej jego zasięg poruszania.
Inna metoda zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przedstawiona jest na zdjęciu 5. Pracownik przyczepia swój system zabezpieczający do pojedynczego słupka dachowego. Korzysta z szelek bezpieczeństwa, liny asekuracyjnej i urządzenia samozaciskowego, które ogranicza zasięg jego poruszania i zabezpiecza przed upadkiem.

Źródło: Informator Budowlany-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right