Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Tekla Structures w praktyce – przykłady realizacji projektów z wykorzystaniem BIM

Modelowanie Informacji o Budowli (BIM - z ang. Building Information Modelling) to wysoce efektywna technologia umożliwiająca kontrolę nad przepływem informacji w projekcie przez cały cykl życia konstrukcji. BIM jest obecny w przemyśle budowlanym na całym świecie od wielu lat. Realizacje budowli takich jak np. stadion olimpijski w Baku czy "Gardens at the Bay" w Singapurze są najlepszym dowodem na korzyści wynikające z zastosowania tego procesu pracy.

Potencjał Modelowania Informacji o Budynku jest z sukcesem wykorzystywany także w Polsce, pozwalając na podejmowanie kolejnych wyzwań i realizację ciekawych przedsięwzięć w kraju i za granicą. Pośród wielu na uwagę zasługują projekty przedsiębiorstw R.C.K Biuro Inżynierskie, Constravia oraz Fort Polska. Firmy te mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w realizacji projektów BIM, łączy je również fakt wykorzystywania w tym celu oprogramowania Tekla Structures przeznaczonego do projektowania konstrukcji różnego typu i przeznaczenia.

W 2014 roku byliśmy świadkami realizacji największych w Polsce (a także w Europie Środkowo - Wschodniej) obiektów magazynowych. Centra logistyczne międzynarodowej firmy Amazon, specjalizującej się w handlu internetowym powstały w Sadach, pod Poznaniem oraz w Bielanach Wrocławskich. Są to największe hale budowane w ciągu ostatnich lat - poznańskie centrum ma powierzchnię około 100 tys. m2. Za opracowanie projektu i niezbędnej dokumentacji technicznej odpowiadało Biuro Inżynierskie RCK specjalizujące się w projektowaniu obiektów przemysłowych, logistyczno - magazynowych, handlowych, biurowych i rekreacyjno-sportowych. Doświadczenie zdobyte przy dużych oraz międzynarodowych przedsięwzięciach a także wykorzystanie technologii BIM na etapie projektu budowlanego, wykonawczego oraz warsztatowego pozwoliło na realizację budowli zgodnie z wymaganiami inwestora. W ramach zlecenia zaprojektowano ważącą ok. 1500 ton konstrukcję stalową dachu dla obu jednoprzestrzennych hal, wraz z elementami portalowymi i daszkami podwieszanymi nad bramami i drzwiami wejściowymi.

Podstawą dla optymalnego wykorzystania możliwości BIM jest wirtualne zbudowanie przestrzennego modelu, który staje się bazą danych przechowującą informacje o projekcie. Znajdziemy w nim nie tylko parametry elementów składowych konstrukcji: słupów, belek śrub czy ich ilości, lecz także informacje o geometrii, relacjach przestrzennych i geograficznych. Koordynacja za pomocą środowiska BIM, poprzez budowanie jednego modelu ze wszystkimi branżami, umożliwia eliminacje bardzo wielu kolizji już na etapie projektowania i uniknięcie problemów, które mogą nam wydłużyć czas realizacji oraz narazić inwestora na dodatkowe koszty. Takie rozwiązanie wykorzystano także w przypadku centrum logistycznego (rys 1). Obiekt, o imponujących wymiarach 529,2 x 181,2 m, podzielono konstrukcyjnie dwoma dylatacjami, które kompensują odkształcenia konstrukcji powstające pod wpływem obciążeń zmiennych oraz zmian temperatury. W projekcie hali dla Amazon konstrukcję dachu oparto na utwierdzonych w fundamentach słupach żelbetowych rozlokowanych na siatce 12 x 24m. Dach zaprojektowano w postaci 12-sto metrowych podciągów biegnących w osiach poprzecznych, rozstawionych co 24m. Na podciągach oparto kratownice w rozstawach co 6m, których pasy górne stężono poszyciem dachu z wysokiej blachy trapezowej oraz stężeniami rurowo-prętowymi.

  • powieksz
    Widok konstrukcji hali Amazon w programie Tekla Structures oraz na placu budowy
    Rys. 1. Widok konstrukcji hali Amazon w programie Tekla Structures oraz na placu budowy. Fot.: RCK Biuro Inżynierskie, Smulders Polska
  • powieksz
    Wizualizacja zespołu budynków mieszkalnych Eikrem Panorama. Patrząc od lewej strony budynki A, B i C
    Rys. 2. Wizualizacja zespołu budynków mieszkalnych Eikrem Panorama. Patrząc od lewej strony budynki A, B i C. Fot.: Constravia Sp. z o. o. Sp. k.

Tekla Structures zawiera także wiele rozwiązań dedykowanych dla konstrukcji żelbetowych montowanych z prefabrykatów czy monolitycznych zbrojonych na budowie. Zalety te wykorzystuje biuro projektowe powstałej w 2010 roku, poznańskiej firmy Constravia. Działalność spółki koncentruje się na rynku norweskim dla którego przeznaczone są projekty konstrukcji z prefabrykatów żelbetowych: obiektów przemysłowych, hal i magazynów, obiektów mieszkalnych i wielu innych. Jedną z realizacji jest Eikrem Panorama - zespół budynków mieszkalnych usytuowanych w Molde w Norwegi (rys. 2). Prezentowany kompleks składa się z trzech, 10 piętrowych budynków połączonych wspólnym garażem, w których znajdzie się ok. 250 mieszkań (50 000m2). W związku z wielkością, projekt został podzielony na 3 etapy(A, B i C) budowane w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" a nad jego realizacją czuwa zespół od 3 do 5 osób. Ten sposób pracy wymaga dobrej koordynacji i szybkiej wymiany informacji między wieloma branżami. Dzięki technologii BIM w każdej fazie projektu zmiany były proste do wprowadzenia, a proces planowania produkcji i budowy dokładny. Inną wartą uwagi zaletą BIM jest precyzyjność, która ma wpływ np. na oszczędności w zamówieniach materiału, planowaniu dostaw czy ograniczeniu odpadów. Takla Structures pozwala na połączenie w jednym modelu różnych materiałów - oprócz stali, żelbetu, także aluminium, drewna i wielu innych. Konstrukcję w Eikrem Panorama stanowią ściany prefabrykowane, stalowa konstrukcja nośna w elewacji (budynek C) oraz stropy z płyt kanałowych.

Rys. 3. Widok części konstrukcji wraz ze zbrojeniami i modelami referencyjnymi Fot.: Constravia Sp. z o. o. Sp. k

Obiekt jest wznoszony w strefie oddziaływań sejsmicznych, co wymaga specjalnych detali konstrukcyjnych. Tekla Structures udostępnia użytkownikowi wiele gotowych mechanizmów przyspieszających pracę z modelem, oprócz tego charakteryzuje się wysokim stopniem przystosowania ustawień do potrzeb firmowych. Wyzwaniami przy realizacji kompleksu były krótki czas przeznaczony na jego wykonanie, zarządzanie zmianami czy współpraca z wieloma firmami dostarczającymi elementy na budowę. Metodą na uniknięcie niespodzianek i przestojów na budowie było wykorzystanie kontroli kolizji a także dobrze zorganizowana wymiana informacji pomiędzy stronami (bazowano głównie na plikach CAD i IFC) (rys. 3).

W 2014 roku, w międzynarodowym konkursie Tekla Global BIM Awards, którego celem jest światowa promocja rozwiązań BIM, najlepszym w kategorii Inżynierii Strukturalnej został wybrany projekt Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej zgłoszony przez bydgoską firmę Fort Polska Sp. z o. o. W zakres działalności biura wchodzi sporządzanie kompletnej dokumentacji technicznej we wszystkich możliwych stadiach projektu dla budynków użyteczności publicznej, hoteli, galerii handlowych, fabryk, osiedli mieszkaniowych czy hal stalowych. Przy projekcie centrum kongresowego w Toruniu zespół Fort Polska odpowiadał za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji budynku a w trakcie trwania budowy za wykonanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej konstrukcji „Pikado”.

Źródło: dr inż. Tomasz Olszewski, Construsoft

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right