Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Agregat prądotwórczy i zasilanie UPS. Zasilanie awaryjne

Agregat prądotwórczy lub zasilanie UPS pomogą zabezpieczyć się przed przerwą w dostawie energii elektrycznej. Brak pądu potrafi być bardzo uciążliwy. Agregat prądotwórczy może współpracować z zasilaniem UPS, dzięki temu oba rozwiązania wzajemnie się uzupełniają.

Układy zasilania UPS

Zasilacze awaryjne UPS przeznaczone są do krótkotrwałego użytkowania i zabezpiecza się nimi przede wszystkim komputery i inne sprzęty elektroniczne. Ich zaletą jest krótki (prawie zerowy, liczony w ms) czas przełączenia, dzięki czemu nawet po zaniku zasilania można bezpiecznie zamknąć system operacyjny komputera.Gdy przerwy w zasilaniu są dłuższe, można zastosować UPS z odpowiednio dużą baterią lub z dwiema bateriami, które zabezpieczą instalację również wtedy, gdy dwie przerwy wystąpią jedna po drugiej w tak krótkim czasie, że pojedyncza bateria UPS nie zdąży się ponownie naładować.

Agregaty prądotwórcze

W czasie długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej jej źródłem może być zespół prądotwórczy. Jego zaletą jest możliwość pracy przez dowolny czas (uzależniony jest on od zapasu paliwa), wadą – dłuższy czas przełączenia (czas uruchomienia ręcznego, od 0,5 do 2 s w urządzeniach zautomatyzowanych), większa emisja hałasu, mniej stabilne parametry napięcia oraz konieczność zadbania o zapas paliwa i jego magazynowanie.

UPS, czy agregat prądotwórczy, a może UPS i agregat?

Jeżeli w budynku znajdują się odbiorniki wymagające stałego (bez przerw) zasilania, konieczne jest zainstalowanie rezerwowego źródła energii elektrycznej. Może nim być urządzenie zwane UPS, zawierające akumulator i falownik zmieniający prąd stały na przemienny o częstotliwości 50 Hz lub zespół prądotwórczy złożony z silnika benzynowego lub wysokoprężnego oraz prądnicy prądu przemiennego. Najlepiej zainstalować oba te urządzenia. Jeśli dom jest zasilany za pomocą linii napowietrznej, należy liczyć się z możliwością występowania licznych i nieraz długotrwałych przerw spowodowanych awariami, a także tak zwanymi przerwami planowymi, o których zakład energetyczny powiadamia z wyprzedzeniem. Optymalnym rozwiązaniem jest więc zastosowanie zarówno UPSu do zabezpieczenia bezprzerwowego zasilania czułych urządzeń elektronicznych (czas przełączenia wynosi zaledwie kilka milisekund, ale możliwy czas pracy tylko od kilku do kilkudziesięciu minut), jak i zespołu prądotwórczego z automatycznym rozruchem, włączającego się po kilku sekundach i mogącego pracować wiele godzin. Zasadę działania takiego układu ilustruje rysunek. Należy zwrócić uwagę, iż oprócz sprzętu komputerowego rezerwowego zasilania wymagają także: pompy, instalacja sygnalizacji włamania (jeżeli jest), lodówka, zamrażarka, część oświetlenia i inne urządzenia, na działaniu których szczególnie zależy mieszkańcom domu.

Dobór mocy

Układy zasilania UPS stanowią źródło rezerwowego zasilania przeznaczone do krótkotrwałego użytkowania i zabezpiecza się nimi przede wszystkim komputery i inne elektroniczne sprzęty (UPS ma zwykle wtyczkę dostosowaną do podłączenia chronionego urządzenia). Ich moce znamionowe są rzędu kilkuset VA. Większe jednostki o zastosowaniu przede wszystkim przemysłowym są montowane w wolno stojących szafach, a ich moce znamionowe dochodzą do kilkuset kVA. Moc UPS należy dobrać do rzeczywistego obciążenia (liczy się pobierany prąd, a nie moc zainstalowanych urządzeń) przy czym moc UPS-u powinna z dużym zapasem pokrywać zapotrzebowanie odbiorników, które ma awaryjnie zasilać, ponieważ to umożliwi im dłuższą pracę. Optymalne obciążenie to około 50% mocy znamionowej UPS. Na przykład do komputera z monitorem o łącznej mocy 120 W/160 VA należy zastosować UPS o mocy 320 VA, dla komputera o mocy 145 W/200–400 VA, a dla odbiorników o parametrach 195 W/260–520 VA. Układ zasilania może być przeciążony o 20–30% (w zależności od typu), jednak czas takiego przeciążenia nie może trwać dłużej niż kilka do kilkudziesięciu sekund. Podobnie jak w układach zasilania UPS, moc zespołu prądotwórczego musi pokrywać z zapasem sumę mocy zabezpieczanych odbiorników. Wielkości zespołu prądotwórczego dobiera się na podstawie bilansu mocy odbiorników wymagających rezerwowego zasilania.

Montaż - zadanie dla fachowca

Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie licencjonowanej firmie lub specjaliście (projektantowi) zaprojektowanie i zainstalowanie układu rezerwowego zasilania (UPS lub agregat – względnie oba te urządzenia łącznie) dostosowanego do miejscowych warunków sieciowych oraz potrzeb urządzeń. Innym rozwiązaniem jest zwrócenie się do kilku wybranych firm oferujących UPS-y i agregaty. Specjaliści z tych firm na podstawie analizy potrzeb dobiorą urządzenia odpowiedniej wielkości. Pozostanie tylko dokonanie wyboru. Nie cena powinna być najważniejszym kryterium, ale jakość, warunki dostawy i uruchomienia oraz serwisu, ponieważ najdoskonalsze urządzenie pozbawione fachowego serwisu w krótkim czasie może odmówić działania. Wybierając układ zasilania UPS warto zwrócić uwagę na urządzenia renomowanych firm, wprawdzie droższe, ale niezawodne w działaniu, wyposażone w akumulator o dużej pojemności, zapewniający możliwość dłuższej pracy. Ceny – w zależności od producenta i mocy urządzenia – wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
W przypadku zespołów prądotwórczych, ze względu na cenę, wskazane jest wybieranie urządzeń z silnikami benzynowymi. Najprostsze urządzenia uruchamiane są ręcznym rozrusznikiem przez pociągnięcie sznurka, podobnie jak kosiarki spalinowe. Jednak nie ma możliwości, aby włączały się automatycznie w chwili zaniku napięcia w sieci. Ceny najtańszych agregatów prądotwórczych z rozrusznikami elektrycznymi są przynajmniej trzykrotnie wyższe i oscylują w granicach kilkunastu tysięcy złotych. W pełni zautomatyzowane, uruchamiające się samoczynnie agregaty prądotwórcze są przeznaczone przede wszystkim do awaryjnego zasilania instalacji elektrycznych w dużych obiektach i ich ceny zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto je stosować wtedy, gdy ewentualna awaria zasilania powoduje duże straty finansowe.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right