Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Ustawa Śmieciowa - o co w tym wszystkim chodzi?

Od 1 lipca 2013 obowiązuje nowa Ustawa Śmieciowa, na mocy której za system zbioru i utylizacji nieczystości odpowiedzialna jest gmina. Do jej głównych przesłanek należy segregacja odpadów, w efekcie której ma wzrosnąć ilość odzyskiwanych surowców wtórnych.

Firma MURATOR Fot.: Andrzej T. Paplinski

W założeniu nowy system odbioru i zagospodarowania śmieci ma spowodować zmniejszenie ilości składowanych odpadów i jednocześnie wzrost odzyskiwanych surowców wtórnych. Efekt ten można otrzymać poprzez odpowiednią segregację, która powinna rozpocząć się już w miejscu ich wytwarzania, czyli w domu każdego z nas. Z tych względów mieszkańcy gmin zostali zmobilizowani do sortowania nieczystości.

Każda gmina ma swój indywidualny system. Aby wszystko było jasne, najlepiej udać się do urzędu i poprosić o dokładną instrukcję, jeśli takiej jeszcze nie posiadamy. Frakcje, które podlegają segregacji to głównie: papier, plastik, szkło oraz metal. Instrukcja powinna zawierać podział kolorystyczny pojemników ze względu na rodzaj sortowanych odpadów oraz informację co i w jaki sposób wyrzucamy do każdego z nich.

Po wejściu ustawy w życie, do obowiązków gminy należy ogłoszenie przetargu dla firm odbierających odpady. Niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielami domów jednorodzinnych, czy mieszkamy w bloku, w chwili obecnej nie mamy wpływu na wybór firmy, która zajmuje się wywozem i utylizacją nieczystości, a tym samym na wysokość ponoszonych przez nas opłat.

Firma MURATOR Fot.: Wiktor Greg

Zgodnie z ustawą, mieszkańcy gmin musieli wypełnić deklarację o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów oraz zadecydować, czy będą je sortować. Większość osób wybrało tańczą opcję, czyli segregację. Trzeba jednak zaznaczyć, że za brak jej przestrzegania grożą wysokie kary pieniężne.

Gminy są zobowiązane do odzyskania określonych ilości surowców wtórnych, w innym wypadku również na nie zostaną nałożone wysokie kary pieniężne. Z tych względów władzom gminnym zależy na sprawnym i prawidłowym zagospodarowaniu odpadów.

Choć przejęcie władzy nad zagospodarowaniem odpadów przez gminy pozostaje dla wielu sprawą dyskusyjną, musimy pamiętać o bardzo istotnych ustaleniach nowej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. Nie możemy zaprzeczyć temu, że wzrasta ilość wytwarzanych śmieci i pojawia się problem z ich utylizacją, a segregacja odpadów i odzysk surowców wtórnych wydaje się być jedynym skutecznym i ekologicznym rozwiązaniem.

Dla osób, które do tej pory nie sortowały nieczystości, z początku może być to kłopotliwe. Jednak z czasem każdy z nas nabierze wprawy.

Przeczytaj: Pojemniki na odpady segregowane – jak ułatwić sortowanie?

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right