Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Usuwanie brudnej wody: pompy do ścieków i deszczówki

Pompy do ścieków, deszczówki i brudnej wody są ciche, szybkie i bezawaryjne. Są niezastąpione wszędzie tam, gdzie musimy tłoczyć brudną wodę lub ścieki.

Do usuwania brudnej wody i ścieków w domach jednorodzinnych obecnie stosowane są niemal wyłącznie pompy zanurzeniowe, wirowe, z silnikiem elektrycznym w kompaktowej obudowie, nieposiadające króćca ssawnego.

Zastosowanie pomp zanurzeniowych

  • Pompy zanurzeniowe stosujemy kiedy część mieszkalna budynku jest podłączona do grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej, ale piwnica, z której również chcemy usuwać ścieki, jest nieskanalizowana, a poziom jej posadzki znajduje się niżej niż sieć kanalizacji w ulicy;
  • spadek terenu jest korzystny, ale przyłącze kanalizacji grawitacyjnej jest zbyt długie, by mogło sprawnie funkcjonować;
  • mamy kłopot z wodą deszczową, która zalewa piwnicę lub podziemny garaż;
  • planujemy gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej, na przykład do podlewania ogródka lub mycia samochodu.

Lokalizacja pompy

Pompy ścieków montuje się w:

  • studzience zbiorczej z kręgów studziennych (rzadziej z betonu monolitycznego) – na zewnątrz budynku;
  • prefabrykowanym zbiorniku z tworzywa sztucznego, na przykład z polietylenu – na zewnątrz (w ziemi) lub wewnątrz budynku (do zabudowy).

Pompa przenośna czy stacjonarna?

Pompy do ścieków umieszczone w studzience lub zbiorniku to pompy zanurzeniowe, pracjujące poniżej zwierciadła cieczy, czyli w tak zwanej zabudowie mokrej. Pompa może być wstawiana swobodnie do zbiornika. Jest wtedy wyposażona w specjalny stojak, a funkcję przewodu tłocznego pełni elastyczny wąż. Taki sposób zabudowy stosuje się, gdy zbiornik ścieków ma małą głębokość oraz kiedy używa się pomp przenośnych do awaryjnego odwodnienia. Pompę ze stopą sprzęgającą stosuje się w studzienkach zbiorczych o większej głębokości. Przewód tłoczny jest najczęściej wykonany z rury stalowej lub polietylenu. Podczas wpuszczania pompy lub wyjmowania jej ze studzienki automatycznie łączy się ją lub rozłącza z przewodem tłocznym.

Moc pompy

Pompy ściekowe oraz pompy do wody brudnej mogą być zasilane zarówno prądem trójfazowym 400 V, jak i jednofazowym 230 V. Te przeznaczone do domów jednorodzinnych w większości napędzane są silnikami jednofazowymi na napięcie 230 V, a ich moc elektryczna nie przekracza 2,5 kW – nie ma więc potrzeby zakładania kosztownej instalacji trójfazowej.

>>> Zobacz pompy, przepompownie i zestawy hydroforowe EBARA POMPY POLSKA SA

Pompa a rodzaj zanieczyszczeń

Pompę trzeba dobrać do rodzaju zanieczyszczeń. Brudna woda może zawierać części włókniste, mogą w niej też występować zanieczyszczenia stałe różnej wielkości (w gospodarstwach domowych zwykle mieszczą się w zakresie 10-50 mm). Im mają większe rozmiary, tym większą średnicę przelotu powinien mieć wirnik pompy. Pracę pompy do wody brudnej bardzo utrudnia też tłuszcz, dlatego gdy w ściekach tłoczonych przez pompę jest go dużo (nie dotyczy to raczej ścieków odprowadzanych z kuchni i łazienek w domu jednorodzinnym), zaleca się umieszczenie przed nią urządzenia oddzielającego tłuszcz (tzw. separatora tłuszczu) lub częste czyszczenie zbiornika ścieków. Temperatura ścieków nie powinna przekraczać 40°C. Do ścieków o wyższej temperaturze producenci oferują specjalne pompy. Bardzo niebezpieczny dla wszystkich ruchomych części pompy jest piasek. Jeżeli znajduje się w ściekach, wirnik pompy powinien być wykonany z utwardzanego żeliwa, ze stopu chromowego lub z brązu. Jeśli pompa ma pracować w sprzyjających warunkach (tłoczona ciecz nie zawiera cząstek ścierających), jej korpus i wirnik mogą być z tworzywa sztucznego (technopolimeru).

Rodzaje wirników a typ zanieczyszczeń

  • Wirnik kanałowy jedno- lub wielołopatkowy – przeznaczony jest do pompowania ścieków mało zanieczyszczonych, zawierających ciała stałe, ale bez części włóknistych. Prześwit (przelot swobodny) wirnika wynosi 10-40 mm, w większych pompach – do 100 mm. Pompy o prześwicie wirnika do 30 mm stosowane są do wody zanieczyszczonej niezawierającej fekaliów.
  • Wirnik otwarty vortex – wytwarza wir w obudowie pompy i w ten sposób powoduje tak zwany swobodny przepływ cieczy, dzięki czemu większość niesionych zanieczyszczeń nie ma z nim kontaktu. W gospodarstwach domowych zwykle są stosowane wirniki o przelocie 25-40 mm. Ścieki mogą zawierać części włókniste i stałe oraz piasek. Pompa z takim wirnikiem ma małą sprawność.
  • Wirnik otwarty z rozdrabniaczem – rozdrabnia cząstki stałe, przewody tłoczne mogą więc mieć małą średnicę (32-63 mm). Ścieki nie powinny jednak zawierać dużo piasku. Tego typu wirniki często są stosowane do odprowadzania ścieków z toalet.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right