Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Wełna mineralna – najważniejsze normy

tagi tematyczne mineralna wełna
Wełna mineralna, jak każdy wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie, musi spełniać odpowiednie wymagania. Dowiedz się, jakie są najważniejsze normy dla wełny mineralnej oraz jak producenci tego surowca powinni oznaczać swoje produkty.

Najważniejsze wymagania dla wyrobów z wełny mineralnej określa polska norma PN-EN 13162 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja” (stanowi ona polską wersję normy europejskiej). Produkty powinny również mieć odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz inne dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania. W krajach Unii Europejskiej wyroby z wełny mineralnej powinny być oznaczone znakiem CE.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy o wełnie mineralnej.
Co to jest wełna mineralna? >>>
Produkcja wełny mineralnej >>>
Rodzaje wełny mineralnej >>>
Zastosowanie wełny mineralnej >>>
Parametry wełny mineralnej >>>

Płyta z wełny mineralnej ISOVER Super-Vent Plus. Fot.: firma ISOVER

Jak powinny być opisane wyroby z wełny mineralnej?

Producenci wełny mineralnej są zobowiązani zamieścić na opakowaniu (np. płyty lub maty) informacje, takie jak nazwa wyrobu (lub identyfikację innego rodzaju), dane producenta, rok produkcji, zmianę/czas produkcji lub kod pochodzenia, klasa reakcji na ogień, deklarowany opór cieplny oraz współczynnik przewodzenia ciepła, grubość, długość i szerokość nominalna, typ okładziny (jeżeli występuje), liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu oraz kod oznaczenia.

Jak odczytać kod oznaczenia?

Kod oznaczenia wyrobu z wełny mineralnej zawiera – poza symbolami MW (wełna mineralna) i numerem normy PN-EN 13162 – parametry badane według normy i gwarantowane przez producenta. Są to: tolerancja grubości (Ti), stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (DS(T+), temperaturze i wilgotności (DS(TH)), naprężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym, [kPa] (CS(10\Y)i), wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (Tri), obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm, [N] (PL(5)i), nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu krótkotrwałym (WS) i długotrwałym (WL(P)), przenikanie pary wodnej (MUi lub Zi), sztywność dynamiczna (SDi), ściśliwość (CPi), pełzanie przy ściskaniu (CC(i1/i2 /y)-c), współczynnik pochłaniania dźwięku praktyczny (APi) i ważony (AWi), opór przepływu powietrza (AFi). Przykładowy kod oznaczenia umieszczony na opakowaniu wygląda następująco: MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)70-PL(5)100-MU1-CP3-AP0,35-AW0,40.

Zobacz produkty w kategorii "Wełna mineralna" w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right