logowanie

Wentylacja grawitacyjna czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła? PORADA EKSPERTA

Wybór nie jest wcale oczywisty. Warto jednak pamiętać, że wentylacja z odzyskiem ciepła pozwoli nam kontrolować intensywność wymiany powietrza, zapewni jego ciągłą filtrację oraz zagwarantuje oszczędność energii.

Fot.: Ekoklimax

Czy warto zdecydować się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła zamiast grawitacyjnej?

Trzy najważniejsze czynniki przemawiające na korzyść wentylacji mechanicznej to: kontrolowana intensywność wentylacji, odzysk ciepła (a więc oszczędność energii) oraz ciągła filtracja powietrza.
Wentylacja grawitacyjna działa dzięki różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku. Im większa różnica, tym większa intensywność wentylacji. Dlatego też najwięcej powietrza zostanie wymienione zimą, a najmniej latem (praktycznie w ogóle). Wiejący wiatr również przyczynia się do „wysysania” powietrza z budynku przez komin. Ponadto, w przypadku wentylacji grawitacyjnej występują tylko elementy wywiewne, a nawiew powietrza następuje poprzez nieszczelności w przegrodach budynku (oknach, drzwiach) lub np. przez nawiewniki higrosterowalne w oknach, co generuje dodatkowe koszty. Jest to powietrze nieprzefiltrowane i niepodgrzane. Zimą (kiedy wentylacja grawitacyjna działa najlepiej) użytkownik staje przed dylematem: nie rozszczelniać okien, żeby nie tracić energii na podgrzanie powietrza, ale wtedy intensywność wentylacji jest zbyt niska, lub rozszczelnić okna w celu dostarczenia świeżego powietrza, co jednak spowoduje straty energii na jego podgrzanie. Należy pamiętać, że zbyt mała wydajność wentylacji oznacza nadmiar wilgoci w pomieszczeniach, powietrze zanieczyszczone pyłkami, grzyby oraz kurz.
Wentylacja mechaniczna działa zgodnie z wymaganiami użytkownika. Kiedy w domu jest mniej osób, można zmniejszyć ilość powietrza wymienianego w obiekcie, a kiedy np. przyjdą goście, powietrze może być wymieniane szybciej. Ponadto zastosowany w centrali wymiennik odzysku ciepła pozwala wstępnie podgrzać świeże powietrze, co przekłada się na obniżenie wymaganej wydajności układu grzewczego budynku (a co za tym idzie mniejszy kocioł, mniejsze grzejniki itd.). W zależności od rodzaju wymiennika oraz temperatury powietrza poziom odzysku może się wahać od ok. 50 do nawet 90%. Zastosowane w centrali filtry powietrza zapewniają dostarczanie do pomieszczeń powietrza świeżego, czystego oraz wolnego od zanieczyszczeń.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - sprawdź parametry, porównaj ceny na Tuznajdziesz.pl

Jaki jest koszt zakupu, montażu oraz eksploatacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w porównaniu z wentylacją grawitacyjną?

Instalacja wentylacji grawitacyjnej to przewody kominowe odprowadzające powietrze z pomieszczeń oraz dodatkowo elementy nawiewne, np. nawiewniki higrosterowalne. Zatem koszt instalacji to materiał na kominy, elementy nawiewne oraz robocizna. Należy również pamiętać, że wybudowanie komina zmniejsza powierzchnię użytkową pomieszczenia, która również ma wartość. W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej kosztem jest centrala wentylacyjna, instalacja wraz z montażem oraz robocizna. Porównując obie instalacje, okaże się, że instalacja wentylacji grawitacyjnej jest zaledwie o kilka tysięcy złotych tańsza od mechanicznej z odzyskiem ciepła, co przy koszcie całego domu, sięgającego kilkuset tysięcy złotych, jest różnicą niewielką.
Eksploatacja wentylacji grawitacyjnej z pozoru nic nie kosztuje, natomiast w rzeczywistości koszty są ogromne, ponieważ dostarczone do domu powietrze trzeba ogrzać. W przypadku instalacji mechanicznej są to koszty prądu pobieranego przez wentylatory i nagrzewnice oraz koszt okresowych przeglądów instalacji. Należy jednak pamiętać, że moc wentylatorów jest znacznie niższa od ilości odzyskiwanego ciepła, np. w centrali EKOZEFIR RK-500-SPE pobór mocy wentylatorów to maks. 240 W, a odzyskiwana moc cieplna 5,36 kW (przy nominalnej sprawności odzysku ciepła).

mgr inż. Marek Chilewski
Dział Rozwoju firmy EKOKLIMAX

Źródło: „Dobry Wybór” 2011

Źródło: Ekoklimax

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right