Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: jak dobrać? Poznaj korzyści płynące z jej montażu

tagi tematyczne wentylacja w domu
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła obecnie zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród instalatorów oraz inwestorów. Standardem w nowym budownictwie staje się kontrolowana (mechaniczna) wentylacja pracująca niezależnie od warunków atmosferycznych. Dowiedz się, dlaczego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zyskuje na popularności i poznaj wytyczne dotyczące jej doboru.

Wentylacja mechaniczna kontra wentylacja grawitacyjna

Przede wszystkim wentylacja mechaniczna działa skutecznie w okresach, gdy nie pracuje wentylacja grawitacyjna. Skuteczność wentylacji grawitacyjnej zależy w głównej mierze od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniach oraz temperaturą zewnętrzną. W ciągu roku występują takie okresy, gdy wentylacja grawitacyjna działa w bardzo ograniczonym stopniu, czyli w sezonie letnim, bądź działa nazbyt dobrze – zimą, co również nie jest pożądanym efektem ze względu na duże straty ciepła i wychładzanie pomieszczeń. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem wentylacji mechanicznej jest trend w budownictwie, skutkujący tym, że budynki wykonywane są w wysokiej klasie szczelności. Szczelne okna, przegrody powodują zaburzenie wentylacji w pomieszczeniach powodując zatrzymanie wilgoci i wszelkich powstających zanieczyszczeń. Niestety praktyka podpowiada, że inwestorzy w domach jednorodzinnych często zapominają o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji chociażby poprzez zastosowanie nawiewników okiennych. Z tych względów wentylacja mechaniczna to lepsze rozwiązanie ze względu na jakość powietrza w pomieszczeniach, jak i również ze względów energetycznych.

1. Wentylacja mechaniczna kontra wentylacja grawitacyjna

2. Nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

3. Prawidłowo działająca rekuperacja

4. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: od czego rozpocząć jej wykonanie?

5. Rozmieszczenie czerpni i wyrzutni powietrza

Nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

W budownictwie jednorodzinnym obecnie coraz częściej spotykana jest nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jasno określają, że przy wentylacji o wydajności powyżej 500 m³/h należy stosować odzysk ciepła o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub, jeżeli jest to dopuszczalne, recyrkulację powietrza. W domach jednorodzinnych, pomimo że wydajności powietrza często nie przekraczają 300 m³/h również stosowana jest jedna centralna jednostka wentylacyjna mechaniczna z odzyskiem ciepła, pozwalająca odzyskać do 90% ciepła wymaganego na wentylację powietrza. Na rynku możemy również znaleźć urządzenia o wydajnościach do 70 m³/h wykorzystujące odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Zaostrzane są również współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych, powodując sytuację, w której udział strat ciepła na wentylację (grawitacyjną) w bilansie energetycznym budynku stale rośnie wynosząc do 30-40% całkowitych strat ciepła. Jest to moc przekazywana przez nasz system grzewczy, za którą zapłaciliśmy, więc próba odzyskania tej energii jest warta uwagi.

Prawidłowo działająca rekuperacja

Warunkiem dobrze działającej rekuperacji, czyli zapewnienia optymalnej sprawności oraz brak hałasu, jest poprawne wykonanie instalacji wentylacyjnej, co musi być poparte odpowiednim doborem bądź projektem. Niestety większość inwestorów nie myśli o wykonaniu instalacji rekuperacji na etapie zakupu projektu architektonicznego budynku, gdzie zaadoptowana jest często koncepcja wentylacji grawitacyjnej, nie wspominając o zaplanowaniu wykonania projektu wentylacji. Co więcej, najczęściej pomysł rekuperacji pojawia się, gdy budynek już stoi w stanie surowym i w tym wypadku wymaga dodatkowej adaptacji dla celów wentylacji mechanicznej, natomiast kosztów poniesionych na budowę np. kominów wentylacji grawitacyjnej nie jesteśmy w stanie odzyskać.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: od czego rozpocząć jej wykonanie?

Punktem wyjścia do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powinien być projekt bądź koncepcja rozdziału powietrza w budynku. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest określenie odpowiedniego kierunku przepływu powietrza w budynku. Nawiew powietrza powinniśmy zapewnić do pomieszczeń uznawanych za czyste (sypialnie, salon), natomiast zanieczyszczone powietrze powinno być usuwane z pomieszczeń tzw. brudnych, czyli na przykład z łazienki, WC czy kuchni. Przy takiej organizacji przepływu powietrza w budynku trzeba pamiętać o wykonaniu podcięć pod drzwiami aby powietrze mogło swobodnie przepłynąć, nawet gdy drzwi są zamknięte.

Wydajności powietrza, które należy wtłoczyć do pomieszczeń określa polska norma:

• kuchnia z kuchenką gazową (wyciąg) - 70 m³/h,

• kuchnia z kuchenką elektryczną (wyciąg) - 50 m³/h,

• łazienka (wyciąg) - 50 m³/h,

• toaleta (wyciąg) - 30 m³/h,

• pokój mieszkalny(nawiew) - 30 m³/h, jednak nie mniej niż 20 m³/h na osobę,

• pomieszczenie pomocnicze bez okna(wyciąg) - 15 m³/h.

Posiadając te informacje można przystąpić do zbilansowania powietrza w budynku tak, aby nawiew powietrza mógł zostać przyrównany do wywiewu oraz zwymiarować przewody rozprowadzające powietrze. Przy bilansowaniu wydajności powietrza w budynku zalecane jest nieznaczne zwiększenie ilości powietrza nawiewanego w stosunku to powietrza wyciąganego żeby utworzyć nadciśnienie w budynku. Większość jednostek wentylacyjnych przeznaczonych dla domów jednorodzinnych ma bardzo elastyczne wentylatory z silnikami EC, które pozwalają na płynną zmianę wydajności powietrza oraz na utrzymywanie stałego nadciśnienia w budynku, co jest zalecane np. przy montażu kominka w salonie. Ze względu na komfort użytkowania instalacji wentylacyjnej istotne jest również odpowiednie dobranie średnic przewodów, rozmieszczenie galanterii wentylacyjnej oraz czerpni/wyrzutni powietrza. Przy wymiarowaniu przewodów wentylacyjnych doprowadzających powietrza do pomieszczeń budynku jednorodzinnego bezpiecznym jest przyjęcie prędkości powietrza w przewodach na poziomie 2-3 m/s. Obecnie często stosowany system rozdzielaczowy z przewodami elastycznymi PE opiera się na średnicach od 63 mm do 90 mm. Przy takich wielkościach maksymalnie przez jeden przewód możemy przeprowadzić do 50 m³/h powietrza, co przy większych kubaturach, wymaga często prowadzenia do jednego pomieszczenia kilku przewodów równolegle. Odpowiednie założenia dotyczące wydajności powietrza dla poszczególnych odcinków oraz zachowanie względnie równych długości przewodów rozprowadzających zapewni komfort, jak i również optymalne opory przepływu w instalacji, pozwalając na odpowiednią regulację wydajności powietrza dla każdego pomieszczenia z osobna.

Rozmieszczenie czerpni i wyrzutni powietrza

Nieprzypadkowe powinno pozostać również rozmieszczenie czerpni oraz wyrzutni powietrza. Czerpnie powietrza świeżego powinny zapewniać pobór powietrza z możliwie najczystszego i najchłodniejszego miejsca budynku, czyli jeżeli jest to możliwe od strony północnej. Przy wyborze lokalizacji czerpni powietrza, należy wziąć również pod uwagę czy w pobliżu nie znajdują się stałe źródła zanieczyszczeń, wywiewki kanalizacyjne czy kominy. Zalecana odległość czerpni dachowej od wywiewki kanalizacyjnej bądź komina wynosi co najmniej 6 m. Czerpnie ścienne powinny być zlokalizowane co najmniej 8 m od ulic. W przeciwnym razie przykre zapachy/dym może być zaciągany przez jednostkę wentylacyjną do pomieszczeń powodując wielki dyskomfort użytkowników. Ponadto, zarówno czerpnia jak i wyrzutnia powietrza powinna zostać zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi oraz działaniem silnego wiatru. Zgodnie z WT rozmieszczenie wyrzutni powietrza w stosunku do okien czy innych budynków powinno zapewniać odprowadzenie zużytego powietrza „bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu”

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym może przynieść wiele korzyści zarówno pod względem finansowym jak i komfortu życia mieszkańców. Jedynym warunkiem jest poprawny dobór oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej przez doświadczonego instalatora.

 

Źródła:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

• Norma polska : PN-B-03430:1983/Az3:2000.

Tekst: Doradca techniczny mgr inż. Przemysław Adamczyk

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right